BASF
BASF
BASF

AGRA

Prověřená nabídka řepky ozimé od SOUFFLET SEEDS

17. 06. 2024 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 213x

Značka SOUFFLET SEEDS, pod kterou jsou prodávána hybridní osiva řepky, kukuřice a slunečnice, již působí 7 let na českém trhu. Za tu dobu byly naše odrůdy důkladně prověřeny ve spoustě pokusů a následně i zemědělskou praxí. Za takhle relativně krátkou dobu si našly spoustu spokojených pěstitelů, kteří s nimi dlouhodobě počítají do svých osevních postupů.

Proseeds

Dále roste důvěra a obliba pěstování řepky technologií OSR PROTECT, což je systém pěstování řepky s podpůrnými plodinami z čeledi bobovitých. Mezi hlavní benefity tohoto systému patří snížení náletu dřepčíka olejkového, dotace dusíku a mnoho dalších.

Ve stávajícím portfoliu řepky naleznete velice výkonný a plastický hybrid Drone, který je již druhým rokem v pokusech SPZO na základě vysokých prodejů. Drone patří do moderních hybridů s TuYV rezistencí. Velice vysokých výnosů dosahuje, jak na úrodných a hlubokých půdách, tak na horších stanovištích. Další z předností tohoto hybridu je výborná větvící schopnost, kterou především uplatňuje při širokořádkové technologii pěstování.

Loňská novinka Attica, která také disponuje TuYV rezistencí, prošla loni sítí pokusů ČZU (CZ) a Chemos (SK), kde všude dosahovala velice dobrých výsledků. Středně rychlý start do jarní vegetace snižuje poškození pozdními jarními mrazy.

Hydridy AdditionEstelia jsou dlouhodobě prověřené praxí. Hybrid Estelia je velmi oblíbený u pěstitelů pro svoji nenáročnost na půdní podmínky a snížené agrotechnické vstupy. Hybrid Kouros je určen pro pěstitele, kteří mají na svých polích problém s nádorovitostí kořenů košťálovin.

Pro více informací o nabízených hybridech ozimé řepky, prosím, neváhejte navštívit naše webové stránky www.soufflet-agro.cz nebo kontaktovat naše obchodní zástupce.

Zkušenost z praxe

Vojtěch Molnár

VUCHS Rapotín (okr. Šumperk) a ZD Hněvotín (okr. Olomouc)

Profesně působíme ve dvou půdně klimaticky rozlišných regionech. Rapotín bych charakterizoval jako vláhově jistější lokalitu se středně úrodnou půdou. Hněvotín se nachází na Hané, disponuje velice dobrou a úrodnou půdou, ale v posledních letech nás zde trápí velké sucho a invaze hrabošů. Z výše uvedených informací vyplývá, že hybridy SOUFFLET SEEDS znám ze dvou diametrálně rozlišných lokalit.

Hybrid Drone bych charakterizoval jako univerzální, který si dovede velice dobře poradit s přísuškem bez výnosové deprese. Jeho navýšení výnosu je přímo úměrné kvalitě lokality.

Hybrid Addition používám na kvalitativně lepší pozemky, kde dovede výborně uplatnit svůj výnosový potenciál. V roce 2023 jsem poprvé zasel hybrid Attica, vzcházení bylo rovnoměrné, podzimní růst celkem rychlý a porost šel do zimy dobře vyvinutý. Přezimování bylo bezproblémové i na pozemcích bez sněhu, kde panovaly holomrazy. V Rapotíně se dlouhodobě výnosově pohybuji v rozmezí 4,3–4,7 t/ha a v Hněvotíně 3,8–4,4 t/ha.

Související články

Tak trochu jiný polní den Saaten-Union

16. 07. 2024 Ing. Jan Stropnický; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 220x

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 301x

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 341x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 607x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 256x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail