Chemap Agro s.r.o.

Raný zrnový hybrid v pokusu překonal hranici 21 tun

19. 01. 2021 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 4241x

Na trhu s hybridy kukuřice je ve skupině ranosti FAO 250 velmi těsno. Není divu, tato skupina ranosti představuje velkou část místního trhu a vyhovuje potřebám největšího počtu zemědělských podniků v ČR. Hybrid LG 31.272 se v těžké konkurenci neztratí.

Říjnová sklizeň hybridu LG 31.272 (FAO 250) na vlhké zrno v Agrospolu Velká Bystřice s.r.o., na 30 ha pozemku byl dosažen výnos 18,97 t/ha při 34% vlhkosti

Říjnová sklizeň hybridu LG 31.272 (FAO 250) na vlhké zrno v Agrospolu Velká Bystřice s.r.o., na 30 ha pozemku byl dosažen výnos 18,97 t/ha při 34% vlhkosti (foto: M. Adler)

Výnos a přizpůsobivost

Hybrid LG 31.272 má tři přednosti, které umožňují jeho široké využití na mnoha zemědělských podnicích. První z předností je vysoký výnos zrna. LG 31.272 je ověřen jak v registračních zkouškách, tak i v praxi, a také v poloprovozních pokusech napříč Českou republikou. Tabulka 1 uvádí výsledky hybridu v poloprovozních pokusech na různých lokalitách u nás. Úspěchy interního testování společnosti Limagrain opakuje také ve veřejných pokusech u nás. Druhou předností je vysoký výnos suché hmoty. Hybrid LG 31.272 je vzrůstný a objemný, lze jej vedle využití na zrno využít také k výrobě siláže s vysokým výnosem a podílem škrobu. Můžeme jej proto doporučit také na technologickou siláž pro bioplynové stanice.

Sklízeli jsme také demonstrační pokusy nachystané k veřejným polním přehlídkám a sklizním ve všech výrobních oblastech. Raný zrnový hybrid LG 31.272 byl prezentován především v teplé obilnářské a řepařské výrobní oblasti. Na Olomoucku v TAGROS a.s. Troubelice byla platforma sklízena ve vlhkém dni 13. listopadu, jeho výsledek 18,83 t/ha při průměrné vlhkosti 30,3 % přinesl v rámci celého portfolia (FAO 230–380) 4. pozici, ale 2. z hlediska ekonomiky (tržby ponížené o náklady na sušení). Čistý výnos činil 15,26 t/ha. Druhá platforma na Brněnsku v BONAGRO a.s. Blažovice byla sklízena o týden později, 20. listopadu. Den byl sychravý, teplota pod hranicí 8 °C, ale ne extrémně vlhký. Kombajn evidoval plochu i výnos. Vše ověřovaly i mobilní tenzometrické váhy. Hrubý výnos parcely 21,03 t/ha při vlhkosti 26,4 % byl jednoznačně nejvyšší, stejně tak i nejekonomičtější. Správně se dopočítáte 18 t suchého zrna. Spektrum barev na výnosové mapě bylo výmluvné, a takto vysokou navážku deklarovalo.

Vysoké výnosy ale k získání obliby mezi zákazníky nestačí. K úspěchu je zapotřebí předvést vysoké výnosy nejen v celkově příznivých letech jako byl rok 2020. Skutečnou kvalitu hybridu prověří až rok, který podrobí kukuřici některé extrémní zkoušce, jakou je například velmi chladný začátek vegetace nebo sucho, které u nás nastává nepředvídatelně v kteroukoliv část vegetační sezóny. Společnost Limagrain testuje hybridy během celého procesu přípravy k uvedení na trh také v různých podmínkách a intenzitách stresu. V Evropě se pokaždé dá vyselektovat dostatečný počet lokalit, na kterých byl hybrid stresu vystaven a vyhodnotit tak jeho odolnost. A právě přizpůsobivost je nejsilnější zbraní hybridu LG 31.272 ve srovnání s ostatními hybridy. Z výsledků zkoušení vyplývá, že si poradí jak s vysokými teplotami, tak i s dlouhodobým nedostatkem vláhy velmi dobře.

Výsledky hybridu LG 31.272 v podnikových poloprovozních pokusech (2020)
Lokalita Okres Výnos zrna při 14% vlh.
t/ha % na prům. pokusu
PALOMO a.s. Loštice Šumperk 14,31 108 %
REGO - GAMA s.r.o. Slezské Pavlovice Bruntál 15,36 116 %
Agrodružstvo KLAS, Křičeň Pardubice 9,61 106 %
ZOD Zálší Ústí nad Orlicí 13,54 111 %
ZD Újezd u  Uničova Olomouc 16,51 105 %
Empresa s.r.o. Opava 12,71 114 %
ZOD Haná, Švábenice Vyškov 14,26 102 %
Ing. František Martin Kolín 15,18 111 %

Bez omezení

Rajonizace hybridu LG 31.272 je velmi jednoduchá. Díky své ranosti vyhoví požadavkům podniků v obilnářské i vlhké (chladné) a samozřejmě teplé řepařské výrobní oblasti k výrobě zrna. Pro využití na technologickou siláž ho můžeme využít i v příznivější bramborářské výrobní oblasti. Náročnost na půdu nemá nijak vyhraněnou a snese jakýkoliv typ půdy. Na dobrých půdách můžeme počítat s velmi vysokou reakcí na intenzitu pěstování. Na půdách málo úživných a lehkých přijde vhod jeho přizpůsobivost. Jedinou výjimkou - avšak ne slabinou, by bylo setí do extrémně písčité půdy nebo po sklizni obilniny na senáž. Hybrid LG 31.272 sice takové podmínky zvládne, avšak přesně do těchto podmínek doporučujeme LG 31.250, který lépe vyhovuje po stránce ranosti (FAO 240) a který zvládne nedostatek vláhy lépe než kterýkoliv jiný hybrid na trhu.

Sečteno a podtrženo v hybridu LG 31.272 naleznou zemědělci spolehlivého a výkonného parťáka k získání nejlepších výnosů zrna i technologické siláže nejen napříč různými půdními podmínkami. Protože počasí pro příští rok předpovědět neumíme, bude dobré se na jeho vrtochy připravit třeba právě volbou výkonného a plastického hybridu.

Říjnová sklizeň hybridu LG 31.272 (FAO 250) na vlhké zrno v Agrospolu Velká Bystřice s.r.o., na 30 ha pozemku byl dosažen výnos 18,97 t/ha při 34% vlhkosti

Související články

Pokroky ve šlechtění řepky ozimé LG

13. 04. 2021 Ing. Milena Mařáková, Ing. Jiří Matuš; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 165x

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

01. 04. 2021 Ing. Jaroslav Matyk, Ing. Blanka Martincová a kol.; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1558x

Genetické zdroje rostlin a informace

25. 03. 2021 RNDr. Leona Svobodová, Ph.D., Ing. Ludmila Papoušková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v .i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 380x

Jakon a jeho pěstování v podmínkách České republiky

24. 03. 2021 Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 489x

Bér italský

20. 03. 2021 Ing. Marek Podrábský, SEED SERVICE s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 423x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail