Chemap Agro s.r.o.

Raný zrnový sortiment - čerstvé výsledky ÚKZÚZ

10. 04. 2018 Ing. Milena Mařáková, Ing. Michal Adler; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 405x

Patříte - li mezi pěstitele kukuřice v obilnářské a řepařské výrobní oblasti a saháte-li po nejvýkonnější genetice kolem FAO 260, pak je namístě znát i hybrid LG 31.276. Jedná se totiž o nejvýnosnější hybrid registračního řízení ÚKZÚZ v průměru čtyř let (2014–17).

Agronutrition

Nejvyšší výnos v registraci

Společnost Limagrain přihlásila hybrid LG 31.276 (FAO 260) v roce 2014 jako dalšího zástupce „Nové generace LG na zrno“. První registrační rok skončil tento hybrid absolutním vítězstvím - výnosem 15,04 t/ha. Přičemž roptyl výnosů daného sortimentu ve zkouškách tehdy činil 4,58 t/ha. Takový rozdíl nebývá obvyklý. Pro mnohé kandidáty zařazené ve zkouškách byla taková konkurence fatální. Každý rok LG 31.276 postupoval registrací velmi zdárně a v průměru absolvovaných ročníků v porovnání s kontrolními hybridy ale i nově příchozími kandidáty, zůstal vždy tím nejvýnosnějším. Registraci ukončil v roce 2016. Tehdy byl také jako nováček od Limagrainu poprvé sklízen v mnoha poloprovozních pokusech. A upozornil na sebe ve velkém stylu. Přesvědčil vysoce nadprůměrným relativním výnosem 135 % na Školním statku v Opavě, 114 % dosáhl v Empresa s.r.o. Štěpánkovice (OP) , 111 % v ZD Slezan Klimkovice (OS), 107 % v Rols s.r.o. Lešany (PV), 101 % v ZD Újezd u Uničova (OL) a v pokusu Tagros a.s. Troubelice (PV) uspěl na 105%. Co dál?

Život matadora na běžné ploše

Nadstandardní výsledky z poloprovozních ploch i registrace ÚKZÚZ byly důvodem zařazení hybridu do osevních plánů mnoha farem. Nastartoval ročník 2017, který byl podle ČHMÚ teplotně nadprůměrný a srážkově naopak podprůměrný. Významně se lišila vegetace kukuřice v západní a střední části republiky ve srovnání s jihovýchodem, ale také velmi srážkově deficitními lokalitami na střední a severní Moravě. Přesto LG 31.276 v rozsáhlých poloprovozních pokusech společnosti Empresa, s.r.o., farma Střední Dvůr (OP) dosáhl čistého výnosu 13,91 t/ha a v ROLS s.r.o. Lešany (PV) 11,18 t/ha. Ale co je postatné, uspěl na běžných plochách! A co na to ÚKZÚZ? V průměru všech 4 ročníků 2014–17 se hybrid LG 31.276 opět ukázal jako nejvýnosnější v sortimentu raných hybridů na zrno (graf 1).

Graf 1: Výnos zrna kukuřice, ÚKZÚZ 2014–17
Graf 1: Výnos zrna kukuřice, ÚKZÚZ 2014–17

Na zrno i technologickou siláž

Raný zrnový hybrid LG 31.276 (FAO 260) je díky svému habitu (podobně jako hybrid LG 32.58) možné využít také ke sklizni vysoce škrobnaté technologické siláže pro produkci bioplynu. To už vědí i ve společnosti VÚCHS Rapotín, s.r.o. na okrese Šumperk, kde jej v roce 2017 sklízeli s průměrným hektarovým výnosem 60 t zelené hmoty při sušině 35 %. Hybrid nemá z hlediska pěstitelských podmínek žádná rizika, v České republice je tvrdě prověřen. Nyní už nezbývá než aby přinášel radost a především zisk třeba i vám.

Detail palice LG 31.276 (FAO 260) z Nymburska, 12. 10. 2017
Detail palice LG 31.276 (FAO 260) z Nymburska, 12. 10. 2017

LG 31.276 (FAO 260) v Tagros a.s. Troubelice (OL), Veřejná sklizeň zrna LG, 24.10.2017
LG 31.276 (FAO 260) v Tagros a.s. Troubelice (OL), Veřejná sklizeň zrna LG, 24.10.2017

Související články

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 201x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 162x

Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

09. 08. 2019 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 227x

Dobyvatel českých i evropských polí

03. 08. 2019 Milan Spurný; Agrofinal spol. s r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 210x

Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku

02. 08. 2019 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 346x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail