Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Řepka, co neplýtvá dusíkem

04. 04. 2023 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 18607x

Cena dusíkatých hnojiv, stoupající režijní náklady obecně, trápí každého z nás v soukromém i profesním životě. Hledáme řešení jak z toho ven. Šlechtitelé mají v rukách pouze DNA a přes to nejede vlak. Ale slovo pouze není na místě. V každém smyslu je to zlatý důl nebo velké hřiště pro finálový zápas o nejvyšší výnos.

Proseeds

Vysoký genetický potenciál produkce není výsledkem prostého součtu genetických výhod, to víme. Pokud je však v základu hybrid vystavěn jako ten, co umí dobře hospodařit s dusíkem, je aktuálně zajímavou volbou pro každého pěstitele v Evropě. A to doslova. Hybrid LG Ambassador je nejpěstovanějším hybridem Evropy sklizňového roku 2021 a na základě předběžného šetření společnosti Kynetec v roce 2022 to tak velmi pravděpodobně bude znovu. Náročná registrační a postregistrační řízení BSA a LSV v Německu, Velké Británii, Dánsku, Polsku, Maďarsku, Česku i Slovensku, ukazují výkonnost jmenovaného hybridu už pěknou řádku roků. Nejpodstatnější pro nás jsou však lokální data a úspěch na našich polích. V roce 2022 se LG Ambassador stal nejvýnosnějším hybridem pěstitelů – členů SPZO. Ze sklizených 13 544 ha byl vykázán průměrný výnos 3,90 t/ha (průměrný výnos ČR 2022 je 3,35 t/ha). Souhrnně je druhou nejpěstovanější odrůdou řepky v České republice.

N Flex - řepka neplýtvá dusíkem

Vraťme se však zpět k tvrzení, že hybrid LG Ambassador efektivně pracuje s dusíkem. V dlouholetých srovnávacích pokusech společnosti Limagrain (Evropa, 2017 – 2022) dokázal udržet na 1 488 lokalitách výnosový náskok 0,23 t/ha. Robustní pokusy a robustní výkon jak na stanovištích s výnosovou úrovní 2 t/ha a méně, tak i ve velmi příznivých a technologicky intenzivních podmínkách 7 t/ha a více. Ale podívejme se do České republiky. V pokusech ÚKZÚZ pro SDO probíhá testování odrůd ve dvou úrovních intenzity. Základní (méně intenzivní) úroveň nezahrnuje fungicidní ošetření a dávka N je snížena na 150 kg/ha. LG Ambassador vedle nejvyššího výnosu při vysoké intenzitě udržel výkonnost i v té základní a zůstal mezi premianty (graf 1).

Graf 1: Výnos semen odrůd řepky ozimé v základní a intenzivní agrotechnice (ÚKZÚZ, SDO 2022)
Graf 1: Výnos semen odrůd řepky ozimé v základní a intenzivní agrotechnice (ÚKZÚZ, SDO 2022)

Další potvrzení přišlo i ze strany České zemědělské univerzity v Praze. Zde byla také na mnoha lokalitách po celé republice srovnávána výkonnost odrůd v tzv. podnikové a úsporné technologii. Úsporná technologie opět vynechává aplikaci regulátorů růstu a dávka dusíku je snížena o 30 % oproti technologii podniku, který pokus zřizuje a vede. LG Ambassadorr perfektně obstál v obou variantách, posuďte sami hodnoty výnosů na jednotlivých lokalitách v tabulce 1.

Tab. 1: Vliv intenzity výživy dusíkem na výnos semen ozimé řepky (ČZU Praha, 2022)
Tab. 1: Vliv intenzity výživy dusíkem na výnos semen ozimé řepky (ČZU Praha, 2022)

Spolehlivá řepka do všech podmínek

Předešlé argumenty jsou postavené na testování v poloprovozních podmínkách zkušebních stanic a podniků. Teď se podívejme na LG Ambassador na běžných plochách. O výsledky se s námi pravidelně dělí mnoho pěstitelů, přehledně je najdete na našich webových stránkách. Za republiku uveďme dva spokojené pěstitele z velmi odlišných podmínek.

V podniku PROBIOS a.s., Kounov (okr. Rakovník) sklidili LG Ambassador vloni z 18 ha s výnosem 4,8 t/ha. Průměrný výnos podniku ze 170 ha byl 4,1 t/ha. Agronom Miroslav Bajer podtrhuje fakt, že jedním z pilířů úspěšného pěstování řepky v jejich podmínkách je dobré založení porostu (obr. 1).

Obr. 1: Kořenový systém řepky LG Ambassador na pozemku PROBIOS a.s., Kounov v okrese Rakovník
Obr. 1: Kořenový systém řepky LG Ambassador na pozemku PROBIOS a.s., Kounov v okrese Rakovník

Naopak v téměř ideálních podmínkách hospodaří na okrese Olomouc Zemědělské družstvo Hnojice. Předseda představenstva Ing. Oldřich Heža se podělil o tuto zkušenost: „Rok 2022 byl v našich podmínkách pro řepku velmi příznivý. Podařila se nám celkem zdárně podzimní i jarní ochrana proti dřepčíkům a celkový průměr podniku byl 5,5 t/ha. Nicméně opravdu rekordní výnos 5,95 t/ha nám dal na 35 hektarech hybrid LG Ambassador. Markantní vlastností této odrůdy je její rychlý podzimní vývoj, který umožní vývoj silných rostlin se širokým kořenovým krčkem. Porost zaujme hustým a vysokým šešulovým patrem….“ (obr. 2).

Obr. 2: Předseda představenstva Zemědělského družstva Hnojice Ing. Oldřich Heža v porostu řepky LG LG Amassador spolu s obchodním zástupcem Ing. Michallem Adlerem
Obr. 2: Předseda představenstva Zemědělského družstva Hnojice Ing. Oldřich Heža v porostu řepky LG Ambassador spolu s obchodním zástupcem Ing. Michallem Adlerem

Volba na jistotu

Jařiny budou brzy v zemi a výběr ozimých odrůd na sebe nenechá dlouho čekat. Věřím, že výkonnost a přizpůsobivost odrůdy, její schopnost v každé vegetační fázi efektivně pracovat s dusíkem, bude i Vaší prioritou. LG Ambassador má za sebou mnohá doporučení nezávislých organizací a samotného šlechtitele. Jako jeho zástupce nepochybuji, že přesvědčí i ty z vás, kteří jej ještě nevyzkoušeli.

Mnoho zdaru.

Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 153x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 179x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 224x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 347x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5902x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail