Chemap Agro s.r.o.

Řepka s přidanou hodnotou pro zemědělce

15. 07. 2019 Ing. Petr Robotka; PRO SEEDS s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 446x

Ekonomika pěstování ozimé řepky se odvíjí od dvou faktorů, těmi jsou náklady na pěstování a výnos. Na první pohled spojené nádoby, ale pokud zvýšená intenzita pěstování nevede k nárůstu výnosu, může být pěstování prodělečné. Našim cílem je dosáhnout požadovaného výnosu a současně redukovat vstupy pro udržení ekonomicky zajímavých výnosů této náročné plodiny.

Agronutrition

V rámci našeho přístupu k pěstování zemědělských plodin zohledňujeme nejen ekonomiku, ale také vliv na životní prostředí. Hledáme moderní agrotechnická řešení včetně využití biologických přípravků, které pomáhají splňovat zpřísňující se legislativu, umožňují redukovat náklady na pěstování a přitom udržet požadovaný výkon plodin. Do tohoto systému pěstování patří zařazení zlepšujících plodin, správné použití meziplodin s ohledem na zvolený osevní postup a jejich efekt na obohacení půdy o živiny, zlepšení struktury půdy a zvýšení obsahu organické hmoty. Tyto postupy navíc pomáhají lepšímu hospodaření s vodou a dodanými živinami v minerálních hnojivech, často také omezují rozvoj chorob a škůdců. Preferujeme i zatím v praxi omezeně využívané přednosti půdních bakterií, které pomáhají zpřístupňovat živiny kořenům rostlin a zlepšují tak jejich růst i na horších půdách a za nepříznivého průběhu počasí.

Novinka Sonyx

Společnost PRO SEEDS s.r.o. společně s firmou AGROSTIS, s.r.o., uvádí na trh novou českou liniovou odrůdy řepky ozimé Sonyx. Odrůda byla registrována v roce 2017, šlechtitelem je Sempra Praha a. s. Sonyx je středně raná liniová odrůda, rostliny jsou nízké, s velmi dobrou odolností proti poléhání (graf 1) a velmi dobrým zdravotním stavem. Dosahuje vysoký výnos semen, zejména v chladné oblasti (graf 2).

Graf 1: Odolnost odrůd proti poléhání(9–1, ÚKZÚZ 2015–17)
Graf 1: Odolnost odrůd proti poléhání(9–1, ÚKZÚZ 2015–17)

Graf 2: Výnos semen ozimé řepky(ÚKZÚZ 2015–17)
Graf 2: Výnos semen ozimé řepky(ÚKZÚZ 2015–17)

Speciální ošetření osiva řepky

Osivo řepky bude ošetřeno kombinací dvou druhů bakterií. Bakteriemi poutajícími vzdušný dusík - Azotobacter sp. a Azoarcus sp. Tyto bakterie ihned od počátku vývoje zajišťují dobré zásobování rostlin dusíkem, což přispívá k lepšímu počátečnímu vývoji rostlin. Zároveň uvolňují i další látky, například fytohormony, které rovněž podporují růst rostlin. A dále bakteriemi Lactobacillus sp., které spolu s přirozeně obsaženými fermentačními kyselinami podporují vitalitu a zdraví rostlin. Řepku Sonyx můžete vidět v pokusech SPZO a na našich pokusných lokalitách. Věříme, že Sonyx bude přínosem, a kvalitní osivo ošetřené bakteriemi dokáže zajistit efektivní pěstování řepky.

inz

Související články

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

22. 11. 2019 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 170x

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 451x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 304x

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 686x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 368x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail