Chemap Agro s.r.o.

Sladovnický ječmen - plodina s jistým odbytem

24. 02. 2020 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 437x

Pěstování sladovnického ječmene a výroba sladu má u nás dlouholetou tradici. V současné době je Česká republika s výrobou cca 550 tisíc t sladu 5. největším producentem této suroviny v Evropské unii. Český slad má nejen v Evropě, ale i ve světě velmi dobý zvuk a patří mezi významné exportní komodity. Každoročně se ho vyveze okolo 250 tisíc tun.

V posledních letech roste výstav piva, a tím i spotřeba sladu. Pivovary a sladovny investují značné prostředky do modernizace sladoven a navýšení jejich výrobních kapacit. Poptávka po kvalitním sladovnickém ječmeni tedy neustále roste a tento trend se určitě udrží i do budoucna. Rostoucí poptávka vyvolává i růst výkupních cen. Cena sladovnického ječmene je v posledních letech vyšší, než cena potravinářské pšenice. V roce 2019 činil rozdíl v průměru 769 Kč/t ve prospěch ječmene. Jarní ječmen je tedy plodinou s vynikající ekonomikou pěstování a jistotou dobrého prodeje v současnosti i v příštích letech. Celková produkce ječmene ale přesto v České republice klesá. Je třeba opět začít navyšovat plochy, abychom rostoucí spotřebu sladovnického ječmene pokryli v maximální míře z tuzemských zdrojů.

Pro české zemědělce se zde tedy otevírají možnosti pro pěstování lukrativní a dobře prodejné plodiny. Pro vypěstování kvalitní suroviny pro sladovnický průmysl je však velmi důležité zvolit si vhodnou odrůdu. Společnost Limagrain Central Europe Cereals má ve svém sortimentu nejpěstovanější odrůdy jarního ječmene, preferované a nakupované všemi významnými sladovnami nejen u nás, ale i v okolních státech.

Overture - špičkový na poli i ve sladovně

Overture je odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou pro výrobu standardních piv, která je mimo jiné charakterizována velmi vysokou extraktivností a vysokým stupněm prokvašení. Ve zkouškách SDO ÚKZÚZ dosahuje vysoký až velmi vysoký výnos předního zrna ve všech výrobních oblastech.

Odrůda Overture zaznamenala v posledních třech letech jednoznačně nejvyšší nárůst podílu na trhu ze všech odrůd jarního ječmene. V roce 2019 byla zaseta na 12,4 % množitelských ploch a stala se tak nejpěstovanější odrůdou na výrobu standardních piv v ČR. Na Slovensku byla letos zaseta dokonce na téměř 37 % množitelských ploch a je zde jasnou jedničkou.

Overture nakupují všechny významné sladovny u nás. Poptávku navyšují společnosti Sladovny SOUFFLET ČR, Plzeňský Prazdroj, dále jej nakupují Družina, spol. s r.o., Sladovna Bernard, ČESKOMORAVSKÉ SLADOVNY Zábřeh, Sladovna Bruntál, Pivovar Nymburk a další. Významný je i export této odrůdy na Slovensko. Ve společnosti Heineken Slovensko Sladovne má téměř 50% podíl z celkového nákupu a poptávku po této odrůdě navyšují i Plzeňský Prazdroj Slovensko, Lycos - Trnavské sladovne a ostatní významné slovenské sladovny.

Odrůda Overture je oblíbená nejen ve sladovnách, ale i mezi zemědělci díky vynikajícím pěstitelským vlastnostem. Má vysokou odnožovací schopností a tvoří vysoký počet produktivních stébel. Dosahuje vysoký výnos ve všech oblastech pěstování v kombinaci s velmi dobrým zdravotním stavem. Má velké zrno s vysokou HTZ a velmi vysokým podílem předního zrna 94 %. Je tedy špičkovou odrůdou po sladovnické i agronomické stránce.

Bojos, Laudis 550, Malz - nejvýznamnější odrůdy na České pivo

Odrůdy Bojos, Laudis 550 a Malz jsou nejpěstovanější odrůdy pro výrobu Českého piva. V roce 2019 byly dohromady zasety na 84 % množitelských ploch odrůd na České pivo. Jedná se o odrůdy nejen vysoce žádané ve všech našich sladovnách, ale i s rostoucím exportem do okolních států.

Bojos - nejpěstovanější odrůda jarního ječmene v ČR

Bojos je nejvýznamnější odrůdou pro český sladovnický a pivovarnický průmysl. Jedná se o profilovou odrůdu pro České pivo. Bojos je nejpěstovanější odrůda v ČR od roku 2014. V roce 2019 její výměra přesáhla 23 % množitelských ploch jarních ječmenů. Jedná se o českou odrůdu, vyšlechtěnou na šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích. Má výběrovou sladovnickou kvalitu a je doporučena pro výrobu Českého piva.

Bojos je díky svým agrotechnickým vlastnostem velmi oblíbený mezi pěstiteli. Má dobrou odnožovací schopnost a středně dlouhé rostliny s dobrou odolností vůči poléhání a lámání stébla. Zrno má velké s HTZ 47 g a velmi vysokým podílem předního zrna 93 %. Bojos má rovněž velmi dobrý zdravotní stav.

Bojos je nejvýznamnější odrůdou ve společnosti Plzeňský Prazdroj a je nakupován společnostmi Sladovny SOUFFLET ČR, Pivovary Lobkowicz, Budějovický Budvar a všemi ostatními významnými producenty a zpracovateli sladů pro výrobu Českého piva. Je také významnou exportní komoditou do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko.

Laudis 550 - preferovaná a výnosná odrůda pro výrobu Českého piva

Laudis 550 je osvědčená, velmi výnosná česká odrůda z hrubčického šlechtitelského programu. Je to druhá nejpěstovanější odrůda na České pivo v roce 2019. Je také zařazen na Zelenou listinu společnosti Heineken pro střední a východní Evropu.

Laudis 550 je odrůda s vysokou odnožovací schopností, která tvoří vysoký počet produktivních stébel. V pokusech SDO ÚKZÚZ 2019 byl nejvýnosnější odrůdou na České pivo v řepařské a obilnářské výrobní oblasti. Má vysoký podíl i výnos předního zrna.

Odrůda Laudis 550 je preferována společností Plzeňský Prazdroj, dále je nakupována společnostmi Sladovny SOUFFLET ČR, Budějovický Budvar, Moravamalt, Sladovna Bernard a dalšími tuzemskými sladovnami a pivovary. Na Slovensku je nosnou odrůdou společnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, dále jej nakupují Heineken Slovensko Sladovne a Lycos - Trnavské sladovne. Díky rostoucí poptávce nejen u nás a na Slovensku, ale i v okolních státech (Německo, Rakousko a Polsko) se jedná o odrůdu s velmi dobrým odbytem.

Malz - nakupován všemi sladovnami a pivovary v ČR a SR

Malz je dlouhodobě významnou a žádanou sladovnickou odrůdou v ČR a na Slovensku. Je třetí nejpěstovanější odrůdou na České pivo. Je nakupován všemi sladovnami a pivovary v obou zemích. Sladovnická kvalita je výjimečná tím, že odrůdu Malz lze použít jak pro výrobu Českého piva, tak i pro výrobu standardních druhů piv. Unikátnost této odrůdy je dána její schopností dosáhnout optimální obsah dusíkatých látek a vysoký extrakt i v nepříznivých ročnících.

Malz je preferovanou odrůdou pro Sladovny SOUFFLET ČR, Plzeňský Prazdroj, Budějovický Budvar, Moravamalt a Sladovnu Bernard. Na Slovensku ho nakupují společnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, Heineken Slovensko Sladovne, Lycos - Trnavské sladovne. Nakupují ho však i všechny ostatní tuzemské i slovenské sladovny a pivovary. Je také významnou exportní komoditou do všech okolních států (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko).

Sladovnický ječmen - plodina s jistotou odbytu

Výroba piva, a tím pádem i spotřeba sladovnického ječmene a jeho cena v celé Evropské unii roste. Vzhledem k tomu, že se přibližně 45 % českého sladu vyváží, se tento pozitivní trend projevuje i u nás. Sladovny navíc navyšují své zpracovatelské kapacity. Jarní ječmen je tedy ekonomicky výhodnou komoditou s jistým odbytem a není jediný důvod pro snižování ploch této plodiny. Naopak, otevírají se zde velké odbytové možnosti pro naše zemědělce. Aby byla poptávka sladoven a pivovarů pokryta v maximální možné míře z tuzemské produkce odrůdami, které potřebují a preferují, je potřeba založit dostatek ploch s těmito žádanými odrůdami.

Související články

LG Architect - prověřený univerzální hybrid

30. 03. 2020 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 2096x

High Oleic hybridy slunečnice společnosti Limagrain pro sezónu 2020

28. 03. 2020 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 115x

Pícním porostům je třeba se věnovat více, než jsme byli zvyklí

27. 02. 2020 Ing. Ivan Houdek; DLF Seeds s.r.o. Hladké Životice Osivo a sadba Zobrazeno 651x

Nové odrůdy ječmene jarního

23. 02. 2020 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 348x

Nová odrůda ovsa setého

23. 02. 2020 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 284x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail