BASF
BASF
BASF

AGRA

Sója edamame odolná vůči škůdcům a chorobám

28. 12. 2022 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Osivo a sadba Zobrazeno 294x

Podle vědců Agricultural Research Service (ARS) a University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) je nyní k dispozici sedm nových genetických zdrojů sóji edamame pro použití při šlechtění komerčních odrůd, které budou odolné hmyzu a chorobám.

Agrinova

Edamame je název pro měkké, nezralé sójové lusky, které lze konzumovat, často upravené v páře přímo a ochucené solí nebo jiným chuťovými přísadami. Šlechtění a pěstování edamame s velkými chutnými semeny má dlouhou tradici v Asii, především v Japonsku. Většina edamame konzumovaného v USA se dováží zmražená z Číny a dalších zemí východní Asie.

Rostoucí zájem amerických spotřebitelů o potenciální zdravotní přínosy konzumace sóji edamame však přiměl některé pěstitele, aby se zabývali produkcí této zeleniny, čímž se zvýšil potenciál jejího prodeje v čerstvém stavu vedle zmražené.

Výzkumníci z ARS Soybean and Soybean/Maize Germplasm, Pathology and Genetics Research Unit v Urbana a Department of Crop Sciences UIUC se spojili, aby podpořili úsilí o zvýšení domácí produkce edamame prostřednictvím výzkumu regulace plevelů, optimální hustoty výsevu, kvality osiva, a v poslední době také šlechtěním odrůd s odolností vůči hmyzím škůdcům a chorobám.

Za tímto účelem začal tento tým v roce 2011 zkoumat geny rezistence, o kterých je známo, že chrání sóju semenného typu, která představuje druhou největší tržní plodinu v Americe a je zpracovávána na vše od kuchyňského oleje a krmiva pro hospodářská zvířata s vysokým obsahem bílkovin až po biopaliva a průmyslové výrobky, včetně tiskařských barev a lepidel. Konkrétně se tým zaměřil na geny, které chrání odolné odrůdy sóji před mšicí sójovou (Aphis glycines), a které propůjčují odolnost vůči houbě odpovědné za fytoftorovou hnilobu kořenů a stonků (Phytophthora sojae).

Přibližně 90 % amerických odrůd sóji semenného typu nese geny pro odolnost vůči některým chorobám a škůdcům na rozdíl od odrůd edamame, o kterých není známo, že by takové geny měly. Snahy o šlechtění edamame se dosud zaměřovaly na agronomické vlastnosti důležité pro místní podmínky pěstování a mechanizovanou sklizeň.

Bez regulace chemikáliemi nebo geny rezistence by náchylné odrůdy edamame mohly být poškozeny silným napadením mšicemi sajícími šťávy a propuknutím fytoftorové hniloby kořenů a stonků, jež mohou v porostu způsobit ztrátu až 100 % mladých rostlin.

S ohledem na tuto obavu tým použil konvenční metody šlechtění rostlin k předání genů pro rezistenci ze čtyř komerčních odrůd sóji semenného typu do čtyř odrůd edamame s velkými semeny. Rostliny v potomstvech s nejlepší kombinací odolnosti a dalších požadovaných vlastností byly dále hodnoceny v polních pokusech v roce 2019. Bylo vybráno sedm linií nejen pro jejich odolnost vůči mšicím a fytoftóře, ale také pro velikost, chuť a další vlastnosti semen, stejně jako různou dobu dozrávání.

Začlenění odolnosti vůči škůdcům a chorobám poskytuje pěstitelům sóji jakousi záchrannou síť v tom, že nemusí používat chemické přípravky na hubení hmyzu a původců chorob a výnosy porostů tolik netrpí ztrátami.

Kombinace rezistence vůči škodlivým organizmům a velkých semen s různou délkou vegetace bude cenná pro šlechtitele pracujících na velkosemenných odrůdách sóji odolným škodlivým organizmům.

Zdroj: Bowen R., Bardeau A., Schultz S., & Hartman G. L. (2022): Registration of seven disease- and pest-resistant vegetable soybean germplasm lines. Journal of Plant Registrations, 16: 438–445.

Související články

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 134x

Nová odrůda ovsa setého, 2022

02. 02. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 163x

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 202x

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 236x

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

29. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha; Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 170x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail