BASF
BASF
BASF

AGRA

Špičková fungicidní ochrana vzcházejících porostů i podpora vegetace - to je Vibrance Gold

10. 09. 2022 Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.; Syngenta Osivo a sadba Zobrazeno 137x

O tom, že je moření osiv velmi důležitým prvkem agrotechniky obilnin a má při jejich pěstování nezastupitelný význam, už v současné době asi žádný agronom nepochybuje. Mořením osiva chráníme porosty obilnin před chorobami přenosnými osivem a půdou, chorobami, které se jiným způsobem regulovat nedají nebo jsou foliárně regulovány pouze omezeně.

Proseeds

Škodlivé je především široké spektrum snětí, nejvýznamněji škodí sněť mazlavá, zakrslá nebo prašná, u kterých jsou projevy napadení patrné až ve druhé polovině vegetace, nejčastěji po vymetání. Velmi škodlivé jsou ale také houbové choroby, například houby rodu Fusarium. Plíseň sněžná může kromě poškození rostlin v průběhu zimy i výrazným způsobem ohrozit přezimování porostů. Na trhu máme v současné době dva druhy mořidel: 1. zajišťují ochranu proti osivem a půdou přenosným chorobám a 2. mořidla vyšší třídy, která kromě vynikajícího zdravotního stavu zajistí velmi dobrý a rychlý start v růstu a vývoji po zasetí, podpoří vitalitu rostlin a zvyšují odolnost rostlin při přezimování. Takovým mořidlem je právě Vibrance Gold.

Mořidla řady Vibrance díky účinné látce sedaxane disponují takzvanou Rooting power technologií, což znamená, že kořenový systém je díky ošetření účinnou látkou sedaxane mohutnější, silnější a odolnější a umožňuje rostlině plně využít její genetický potenciál. Rostliny díky silným a mohutným kořenům dokáží v průběhu vzcházení i v pozdějších vývojových fází lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresovým faktorům). Mohutný kořenový systém umožňuje zlepšený příjem živin a vody, zvyšuje vitalitu rostlin už od doby vzcházení porostů.

Účinná látka sedaxane byla společností Syngenta vyvinuta speciálně pro potřeby moření. Díky vývoji účinné látky cíleně pro tento účel je sedaxane velmi efektivní v potlačení chorob způsobených širokým spektrem patogenů, ale současně velmi šetrná a pečující vzhledem k rostlinám.

Mořidlo Vibrance Gold patří mezi širokospektrální fungicidní mořidla. Obsahuje účinné láky s různým mechanizmem účinku: sedaxane 50 g/l, fludioxonil 25 g/l a difenoconazole 25 g/l. Kombinace účinných látek, které se navzájem doplňují a posilují v účinku, zajišťuje ochranu proti širokému spektru chorob, jako je plíseň sněžná, choroby pat stébel (Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis), sněti: sněť zakrslá pšeničná, sněť prašná pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, sněť tvrdá ječná, sněť stébelná, sněť ovesná.

Vibrance Gold polečně s mořidly Vibrance DuoVibrance Star jsou jedinými mořidly, která mají v České republice registraci proti kořenomorce v obilninách

Kořenomorka obilná v poslední letech nabývá na významu, v porostech obilnin se s ní setkáváme stále častěji. Kořenomorka napadá a nevratně poškozuje klíčící rostliny a kořenový systém rostlin. Napadené rostliny v průběhu června mohou postupně ztrácet na vitalitě a odumírat, což se projevuje běloklasostí nebo zasycháním celých rostlin, lze je velmi snadno vytáhnout z půdy. U napadených rostlin dochází k narušení příjmu vody a živin. V konečném důsledku může dojít k redukci výnosu až o 50 %.

Vliv moření na mohutnost a délku kořenového systému (Trutnov, 2020)


Jak ověřujeme Rooting power?

Vliv mořidel na kořenový systém je testován v polních i laboratorních podmínkách. Co se týká hodnocení mohutnosti kořenového systému, uplatňuje se v laboratorním testování využití prosklených boxů - rhizotronů. Metodiku pro hodnocení kořenů v rhizotronech vyvinul a sepsal již v roce 1873 německý botanik Julius von Sachs.

Rhizotrony jsou nerezové boxy s prosklenou čelní stěnou. Po zasetí se udržují ve vyosení 30° se zatemněnou prosklenou částí pro kořeny. Rhizotrony jsou umístěny v kontrolních podmínkách (teplota, vláhový režim) se stanoveným osvětlením a fotoperiodou vzcházejících rostlin. Lze v nich kromě vlivu mořidel na mohutnost kořenového systému také například sledovat účinnost jednotlivých mořidel na potlačení chorob po použití inokulovaného osiva.

Jedny z posledních pokusů s rhizotrony byly založeny v roce 2020 v pšenici a ječmeni na Zkušební stanici v Trutnově pod vedením pana Jaroslava Šubra. I zde byl potvrzen pozitivní vliv sedaxanu na mohutnost a délku kořenového systému (obr. 1–3).

Závěr

Mořidlo Vibrance Gold s nejvyšším obsahem účinné látky sedaxane (50 g/l) je exkluzivním řešením ochrany porostů ozimých obilnin. Velmi vhodné je použití na lokalitách s vysokým podílem obilnin a kukuřice v osevním postupu a na lokalitách se silným tlakem kořenomorky. Lze jej doporučit zejména pro pěstování obilnin při vysoké intenzitě. Nejen v suchých letech přináší mořidla řady Vibrance benefit v podpoře (mohutnosti a délky) kořenového systému.

Účinná látka sedaxane je velmi účinná na potlačení chorob způsobených širokým spektrem patogenů a současně velmi šetrná a pečující vzhledem k rostlinám: poskytuje vynikající ochranu kořenů a mladých rostlin v kritickém období jejich vývoje.

Mohutný kořenový systém zlepšuje příjem živin a vody, zvyšuje vitalitu rostlin už od doby vzcházení porostů.

Související články

Rok 2022 přináší dva nové ozimé ječmeny

24. 09. 2022 Ing. Marcela Shejbalová; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 99x

Crossway - kvalita A se špičkovým výnosem

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal, Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 116x

Odrůda, která šlape i v sušších oblastech

18. 09. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 145x

Porovnání metod zjišťování vitality osiva sóji

08. 09. 2022 Ing. Pavel Procházka Ph.D., Ing. Antonín Procházka; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 189x

Nejnovější pšenice RAGT v roce 2022

04. 09. 2022 Ing. Petr Shejbal, Ing. Pavel Stehlík, Ing. Marcela Shejbalová; VP AGRO, spol. s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 247x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail