Chemap Agro s.r.o.

Špičková genetika pro spolehlivost a výnosovou stabilitu

07. 01. 2018 Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.; B O R, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 312x

Vysoký výnosový potenciál a tolerance ke stresovým podmínkám - to jsou vlastnosti moderních kukuřičných hybridů, které v současných podmínkách zajistí stabilitu výnosů i příznivou ekonomiku pěstování, hybridů úspěšných v pokusech i v praxi.

Agronutrition

Firma Euralis, jedna z největších evropských šlechtitelských firem, se ve šlechtění zaměřuje nejen na vysoký výnosový potenciál svých hybridů, ale také na jejich kvalitu a spolehlivost. Na dlouhou tradici navazují v současnosti nové moderní směry šlechtění - šlechtitelské programy Tropical Dent Hybrid a Roots Power.

Tropical Dent Hybrid

Hybridy nové generace pocházející ze šlechtění Tropical Dent Hybrid jsou na evropský trh uváděny od roku 2013. Jejich vzniku předcházel náročný desetiletý výzkum, který mapoval genetické zdroje kukuřice na celém světě a definoval novou genetickou skupinu hybridů reagující velmi výrazným heterozním efektem na křížení s dosud známými evropskými hybridy.

Hybridní šlechtění obecně využívá heterozního efektu, který zvyšuje produkční potenciál a vitalitu nově vytvořených odrůd. Čím vzdálenější jsou použité rodičovské genotypy, tím vyšší je heterozní efekt a výnosový potenciál výsledných hybridů. Tropical Dent Hybrid přináší maximální výnosy s vysokou výnosovou stabilitou a nízkou sklizňovou vlhkostí. Tyto hybridy přinášejí pěstitelům ranější termíny sklizně a omezení sklizňových ztrát. Nižší náklady na sušení zrna zvyšují ziskovost pěstování kukuřice.

Z portfolia firmy BOR, s.r.o. patří do skupiny hybridů Tropical Dent z velmi raného sortimentu kukuřice ES Palazzo (FAO 220–230), dále raný univerzální hybrid s vysokými výnosy ES Asteroid (FAO 270), zrnová kukuřice ES Gallery (FAO 300) a ze středně pozdních hybridů ES Cortes (FAO 380).

Roots Power

Extrémní výkyvy počasí, vyšší teploty během vegetace, nerovnoměrné rozložení srážek a s tím související sucho v době podstatné pro vývoj rostlin se v současnosti stávají pro mnoho pěstitelů limitujícími faktory pro výběr a pěstování mnoha plodin na našich polích.

Program Roots Power vznikl jako odpověď na zájem evropských pěstitelů o hybridy kukuřice s vysokou tolerancí ke stresům a stabilitou výnosu v různých půdně klimatických podmínkách. Každoročně bylo po celé Evropě sledováno několik tisíc rostlin ve všech klimatických regionech a ve všech půdních podmínkách. Hlavním znakem nově vyšlechtěných hybridů je maximálně rozvinutý kořenový systém. Ten je schopen zajistit vyšší a stabilnější výnosy i v horších podmínkách pěstování, vyšší toleranci k suchu díky lepšímu příjmu vody a zlepšení příjmu živin. Velké a silné kořeny mohou lépe pronikat zhutnělou půdou, kořeny rostoucí pod větším úhlem zajišťují lepší stabilitu rostlin a vysokou odolnost proti poléhání během celé vegetace i před sklizní.

Ze šlechtění Roots Power pocházejí například hybridy ES AsteroidES Gallery - moderní hybridy, které splňují náročné požadavky současných pěstitelů.

ES Asteroid - pro vysoké výnosy zrna i siláže

Hybrid ES Asteroid (FAO 270) má výborné výsledky jak při pěstování na zrno, tak při využití na siláž a pro výrobu bioplynu. Vedle špičkových výnosů zrna dosahuje velmi dobré výnosy kvalitní silážní hmoty a energie. Svými výsledky v registračních pokusech ÚKZÚZ dokázal velmi dobou plasticitu a vysokou výnosovou spolehlivost a na jaře 2016 byl úspěšně zaregistrován v raném sortimentu na zrno.

ES Asteroid je dvouliniový hybrid s typem zrna mezityp. Palice jsou velmi dobře ozrněné, na rostlině poměrně vysoko nasazené. Vysoké, bohatě olistěné rostliny zajišťují při sklizni na siláž nadprůměrné výnosy hmoty s vysokým obsahem energie. Tento hybrid nové generace kombinuje vysoké výnosy a velmi dobrou odolnost vůči stresovým podmínkám. Má výborný zdravotní stav, zejména vynikající odolnost k napadení fuzárii a snětí.

Hybrid ES Asteroid byl registrován v Rakousku i Německu s nadprůměrnými výnosovými výsledky.

ES Gallery - maximální výnosy zrna s minimem mykotoxinů

Hybrid ES Gallery (FAO 300) prošel v ČR úspěšně registračními zkouškami ÚKZÚZ v letech 2012 a 2013 ve středně raném sortimentu na zrno a v květnu 2014 byl zaregistrován. Je to dvouliniový zrnový hybrid s typem zrna koňský zub. Spojuje v sobě maximální výnosy, výnosovou stabilitu a velmi rychlé uvolňování vody na konci vegetace. V pokusech ÚKZÚZ patřil k nejlepším nejen svým výnosem zrna (105,8 %), ale také vůbec nejnižším výskytem mykóz palic, 3,1 %. K nejlepším v hodnoceném sortimentu patřila také odolnost k poléhání, hodnocena 8,5 body.

ES Gallery je registrován také v Rakousku, ve Francii a na Slovensku. Výborné výsledky v pokusech v Rakousku dokládají velmi nízký obsah mykotoxinů v zrnu a shodují se s výbornými výsledky s minimálním výskytem mykóz palic v pokusech u nás.

Velmi dobře dozrněné palice ES Gallery
Velmi dobře dozrněné palice ES Gallery

Závěrem

Vyrovnaný zdravotní stav, vysoký a stabilní výnosový potenciál, příznivá sklizňová vlhkost a nízký obsah mykotoxinů, to jsou vlastnosti společné pro ES Asteroid i ES Gallery. Mohou být dobrým vodítkem při výběru spolehlivého hybridu pro náročné pěstitele kukuřice, kteří oceňují možnost vybrat si z hybridů kukuřice ověřených v registračních pokusech i následně v praxi.

inz

Související články

BORácké odrůdy sedlákům na fůry

09. 10. 2018 Ing. Kamil Štípek, Ph.D.; BOR Choceň s r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 360x

LG Magirus, Airbus - novinky s kvalitou E

30. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 277x

LG Triumph - jeden vládne všem

29. 08. 2018 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 218x

Frisky - Pšenice na rekordy

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 276x

LG Imposanto - imposantní výnos i kvalita

27. 08. 2018 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 174x

Další články v kategorii Osivo a sadba

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail