Chemap Agro s.r.o.

Tým slunečnic do nepohody

01. 03. 2019 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 400x

Mraky slunečnici nesvědčí a sezóna 2019 je z pohledu ekonomických vyhlídek zamračená pořádně. Dobrou zprávou je, že alespoň co se týká počasí a podnebí, je zde skupina slunečnic, která si ani ze špatného počasí nebo ze sucha těžkou hlavu nedělá.

Agronutrition

Raný hybrid slunečnice LG 54.78 je určen do konvenční technologie pěstování. Jeho hlavní předností je výnos podpořený vynikajícím zdravotním stavem a raností. Dále výborná tolerance suchu. Takže pokud se počasí vrátí do normálu, a to se může klidně stát, bude ve výhodě. Ranost a zdraví mu pomáhají k úspěchu při pěstování v chladnějších oblastech. Proto uspěje třeba i na severní Moravě, tak jako v horkém a suchém roce 2018. Sucho jej nijak neohrožuje, a tak se nemusíme bát zařadit ho i na lehčí půdy nebo i do teplejších oblastí pěstování. Vynikající zdravotní stav řadí tento hybrid do skupiny, která nepotřebuje tak intenzivní fungicidní clonu. Přináší tak úsporu nákladů.

Hybrid LG 50.635 CLP je slunečnice středně raná do technologie Clearfield® Plus. Také u tohoto hybridu můžeme vysledovat vynikající zdravotní stav, který se projevuje dlouhým setrváním nepoškozené listové plochy a samozřejmě také solidním výnosem. Tato slunečnice patří mezi hybridy, které nepotřebují tak častou intenzivní chemickou ochranu. Hybrid LG 50.635 CLP je středně vysoký, umožňuje bezztrátový pojezd techniky při, tentokráte již posledním, použití desikantů před sklizní. Hybrid výborně zvládá vysoké teploty, sucho a lehké půdy. Hodí se do všech podmínek pěstování slunečnice u nás, vyjma nejchladnějších okrajových oblastí pěstování.

Trojici uzavírá raný hybrid LG 54.92 HO CL s vysokým obsahem kyseliny olejové. Osud vysoce olejnatých (high oleic) hybridů určuje chaotická poptávka po speciálních olejích. Pokud se znovu objeví, je zde LG 54.92 HO CL s velkou devizou. Obsah kyseliny olejové v oleji je přes 88 %, a tak ani při pěstování v sousedství klasických hybridů neklesne obsah kyseliny olejové pod normu. Vysoký výnos kvalitního oleje, výborný zdravotní stav, ranost a možnost herbicidní ochrany v Clearfield® technologii jsou jistě nezanedbatelné přednosti.

Po stránce odolnosti podmínkám prostředí a vůči chorobám můžeme předpovědět, že se hybridům slunečnice LG bude opět dařit výborně. To, jak se bude vyvíjet cena slunečnicových nažek ke sklizni 2019, si odhadnout netroufneme. Můžeme si jenom přát, aby byla příznivější, než se jeví dnes a aby se úspora nákladů na fungicidy stala jen dodatečným bonusem při pěstování LG slunečnice.

Raný a středně vysoký hybrid LG 54.78 s vyrovnanými, poloskloněnými úbory nemá žádná pěstitelská rizika, chlubí se vysokými výnosy i v okrajových pěstitelských oblastech
Raný a středně vysoký hybrid LG 54.78 s vyrovnanými, poloskloněnými úbory nemá žádná pěstitelská rizika, chlubí se vysokými výnosy i v okrajových pěstitelských oblastech

Kompaktní porost raného hybridu LG 54.92 HO CL, který lze v kukuřičné výrobní oblasti dopěstovat bez desikace
Kompaktní porost raného hybridu LG 54.92 HO CL, který lze v kukuřičné výrobní oblasti dopěstovat bez desikace

Související články

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 150x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 136x

Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

09. 08. 2019 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 203x

Dobyvatel českých i evropských polí

03. 08. 2019 Milan Spurný; Agrofinal spol. s r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 188x

Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku

02. 08. 2019 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 323x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail