Chemap Agro s.r.o.

Úponkové odrůdy hrachů Limagrain

17. 04. 2021 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 246x

Hrách je v ČR tradiční plodinou využívanou k potravinářským, krmným i pícninářským účelům. Hrách kromě poutání vzdušného dusíku významně zlepšuje půdní strukturu a celkovou úrodnost půdy. Je to jedna z plodin, které velice pomohlo zavedení tzv. greeningu. Pozdější úprava bohužel vyloučila aplikaci přípravků na ochranu rostlin do těchto porostů. Pozitivní zprávou na konci roku 2020 proto bylo zařazení hrachu a ostatních luskovin do dotačního programu na podporu nákladů na zakoupené certifikované osivo luskovin, konopí, lnu a pícnin.

Díky této podpoře (až 3 000 Kč/t osiva) mohou pěstitelé snížit náklady na nákup kvalitního certifikovaného osiva hrachu, které je zárukou vysoké biologické hodnoty osiva a dává nejlepší předpoklad pro dosažení požadovaného vysokého výnosu. V sortimentu firmy Limagrain najdete žlutosemenné i zelenosemenné odrůdy vhodné pro produkci zrna, hrachové siláže i senáže. Nyní si můžete vybrat z celkem pěti úponkových odrůd typu semi-leafless.

Audit - vysoký a stabilní výnos zrna i zelené hmoty

Audit patří již několik let mezi nejpěstovanější odrůdy v ČR. Je to žlutosemenná, středně raná odrůda úponkového hrachu (typ semi-leafless), která poskytuje vysoký výnos semen, zelené hmoty i dusíkatých látek z hektaru. V roce 2020 byl s výnosem 106,1 % druhou nejvýnosnější odrůdou ve zkouškách pro SDO ÚKZÚZ v teplé oblasti. Je doporučený do luskoobilních směsek i pro výrobu hrachové siláže. Má vysokou rychlost počátečního růstu, velmi dobrý zdravotní stav a vysokou odolnost proti poléhání v průběhu vegetace i před sklizní. Audit má delší rostliny, běžná délka rostlin je cca 100 cm a výška porostu před sklizní 60–70 cm. Semeno má vysokou barevnou vyrovnanost, střední HTS (254 g) a nejvyšší obsah dusíkatých látek v sortimentu hrachu (23,6 %). Díky tomu dosahuje jednoho z nejvyšších výnosů bílkovin (dusíkatých látek) z hektaru.

200 t ze 42 ha

PODYJÍ, a.s. (okres Znojmo) je tradiční pěstitel osivových hrachů. S odrůdami Limagrain mají v podniku bohaté a velmi dobré zkušenosti. V roce 2020 pěstovali Audit na 42 ha. Dosáhli vynikajícího výnosu 4,78 t/ha. Hrách zařazují po obilnině a využívají klasickou technologii s orbou. V roce 2020 seli v první polovině března. Následovalo válení a ošetření proti plevelům. Během vegetace aplikovali 1× insekticid zaměřený proti kyjatce hrachové. Sklizeň vysokého a nepolehlého porostu proběhla 15. 7. 2020 při vlhkosti 15–16 %.

LG Aspen - nejnovější odrůda Limagrain

Velice podobné vlastnosti jako odrůda Audit má žlutosemenná odrůda LG Aspen. Je to odrůda s univerzálním využitím ke sklizni semen i ke sklizni zelené hmoty. Je středně raná odrůda s vysokou odolností proti komplexu kořenových chorob a plísni hrachu. Má rychlý počáteční růst a dlouhé rostliny - běžně kolem 95–100 cm. Odolnost poléhání za vegetace i před sklizní má na velmi dobré úrovni. Semena mají vysokou barevnou vyrovnanost (99 %) a střední HTS (253 g). Aktivita trypsin inhibitoru je nízká. Je to odrůda vhodná do luskoobilních směsek i na hrachovou siláž. Zároveň dosahuje i vysokého výnosu semen. V registračních zkouškách byl LG Aspen druhou nejvýnosnější odrůdou ve zkoušeném sortimentu s výnosem zrna v tříletém průměru ÚKZÚZ 104,7 % (5,61 t/ha). Vynikající výsledek z roku 2020 přidáváme níže z běžné plochy o výměře 80 ha.

Rekordní výnos hrachu 5,2 t/ha

V Zemědělském družstvu Čejkovice - Oleksovice (okres Znojmo) pěstují hrách stabilně již několik desítek let. V podniku dbají na dodržení agrotechnických termínů, tzn. včasné setí, ošetření i sklizeň. Hrách pěstují také z důvodu výborné předplodinové hodnoty. Mají ověřeno, že ozimá pšenice pěstovaná po hrachu dosahuje o 20 % vyššího výnosu oproti jiným předplodinám. Průměrný výnos hrachu se zde dlouhodobě pohybuje okolo 3,5 t/ha. V roce 2020 vsadili na odrůdu LG Aspen, kterou zaseli na 80 ha. Sklizených 5,2 t/ha byl rekordní výnos za celou dobu pěstování hrachu!

Kingfisher - zelený hrách s výbornou odolností proti poléhání

V případě výběru odrůdy zelenosemenného hrachu pěstitelé kromě výnosu a ostatních agronomických vlastností musejí sledovat také kvalitu, především barevnou vyrovnanost semen hrachu. Tento požadavek splňuje odrůda Kingfisher svojí vysokou barevnou vyrovnaností a stabilní zelenou barvou (barevná vyrovnanost semen dle ÚKZÚZ 99 %). Navíc přidává i vysoký výnos semen a výbornou odolnost proti poléhání za vegetace i před sklizní. Tato odolnost je jedna z nejlepších v celém sortimentu. V tříletém průměru registračních zkoušek (2015–17) byl nejvýnosnější zelenosemennou odrůdou, která překonala zelenosemennou kontrolní odrůdu Impuls o 3 %. Výnos Kingfisheru byl plně srovnatelný se žlutosemennými kontrolními odrůdami. Z hlediska kvality musíme ještě vyzdvihnout i nejnižší aktivitu trypsin inhibitoru, která ukazuje na velmi dobrou stravitelnost hrachu.

Abarth - nejranější žlutosemenný hrách

Abarth je žlutosemenná, raná odrůda úponkového hrachu (typ semi-leafless). V kvetení je dokonce nejranější mezi žlutosemennými hrachy. Prvenství má i v odolnosti proti padlí hrachu - jediná odolná odrůda. Semena mají vysokou barevnou vyrovnanost (99 %) a nízkou aktivitu trypsin-inhibitoru. Také díky ranosti dosahuje nejlepších výnosů ve zkouškách ÚKZÚZ v 1. (teplejší) zkušební oblasti. V praxi je to univerzální odrůda s vysokým výnosem a také velkou oblibou v zahraničí, zejména jihovýchodní Evropě. Vynikajícího výsledku dosáhli v Podyjí a.s. i s odrůdou Abarth.

První na „bedně“ i na skladě - 5,16 t/ha

Kromě odrůdy Audit pěstovali v roce 2020 v PODYJÍ, a.s. (okres Znojmo) také odrůdu Abarth. Technologie pěstování byla shodná s agrotechnikou použitou u Auditu (orba, setí, válení, herbicid a insekticid). Co bylo rozdílné tak termín sklizně. Abarth potvrdil pozici nejranějšího hrachu. Ze tří odrůd, které v PODYJÍ, a.s. pěstovali v roce 2020, byl Abarth první sklizený hrách a první na skladě. Dosažený výnos 5,16 t/ha z 30 ha množitelské plochy bylo jasné pomyslné první místo „na bedně“.

Boxer - nejvyšší odolnost proti poléhání

Boxer je žlutosemenná, středně raná odrůda úponkového hrachu (typ semi-leafless). Má středně dlouhé až kratší rostliny a nejvyšší odolnost proti poléhání za vegetace i před sklizní. Ve zkouškách ÚKZÚZ i na běžných plochách dosahuje vysokých výnosů. Největší předností odrůdy je právě vysoká odolnost poléhání v kombinaci s vysokým výnosem semen i dusíkatých látek z hektaru. Boxer má totiž jeden z nejvyšších obsahů dusíkatých látek (23,5 %) v semeni hrachu. Některé podniky využívají Boxer i jako krycí plodinu právě proto, že má kratší lodyhu a výbornou odolnost poléhání (do sklizně většinou nedojde k podklesnutí lodyhy). Porosty velmi dobře kryjí, umožňují růst kryté plodiny a zároveň minimalizují poškození podseté plodiny případným polehnutím.

Odrůdy hrachů ze šlechtění Limagrain na polním dni v Hrubčicích v roce 2020
Odrůdy hrachů ze šlechtění Limagrain na polním dni v Hrubčicích v roce 2020


Související články

Dvě novinky a spousta ocenění, to jsou řepky Syngenta

05. 05. 2021 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta CZ Osivo a sadba Zobrazeno 82x

INVIGOR - pokračujeme v naší cestě

28. 04. 2021 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 182x

Vitalita osiva máku a struktura výnosových prvků

22. 04. 2021 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 354x

Osivo luskovin je vhodné před výsevem namořit a inokulovat

19. 04. 2021 Ing. Pavel Procházka Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 135x

Nobelova cena za chemii v roce 2020 za CRIPSR-Cas9

18. 04. 2021 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Osivo a sadba Zobrazeno 250x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail