Chemap Agro s.r.o.

Úspěšný boj proti suchu s novinkami v portfoliu hybridů kukuřic

23. 02. 2019 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech Osivo a sadba Zobrazeno 322x

V sezoně 2019 bude celé portfolio hybridů kukuřice společnosti Syngenta opředeno novinkami, a to doslova. Po posledních suchých sezonách nabírají suchovzdorné hybridy na významu. Díky intenzivní šlechtitelské práci, doplňujeme portfolio o nové a stále lepší hybridy, které se vyznačují zejména schopností vyrovnání se se suchem. Společně s tím bychom vám rádi představili novinky v oblasti moření.

Agronutrition

Pěstitelé si budou moci ověřit účinnost našich dvou, pro sezonu 2019 nově uvedených mořidel v kukuřici. Prvním z nich je čtyřkombinace účinných látek Maxim® Quattro, nabízející komplexní ochranu osiva před chorobami přenosnými půdou i vzduchem a druhou představuje uvedení sedaxanu do kukuřice ve formulaci Vibrance 500 FS. Tato ošetření pomohou kukuřici snáze odolávat nepříznivému průběhu jara včetně chladu, ale především i jarním přísuškům, což povede ke stabilnějším a vyšším výnosům.

Vedle zmíněných mořidel přicházejí do naší nabídky také dva nové zrnové hybridy SY Impulse a SY Orpheus. Tyto hybridy mají s efektivním využíváním dostupné vody přímou souvislost. Oba spadají do šlechtění pod názvem Artesian, který zaručuje vyšší odolnost vůči stresu ze sucha, a tím i vyšší stabilitu úrody. Děje se tak rovněž tím, že hybridy ze šlechtění Artesian mají vyšší obsah chlorofylu, vlivem synchronizace kvetení dochází k lepšímu dopylení špiček palic a porost dosahuje také lepší termoregulace.

SY Impulse (FAO 270)

Jedná se o nový zrnový hybrid z genetiky Artesian ve středně raném segmentu, který zaujme mohutným vzrůstem. Hybrid SY Impulse patřil v loňském suchém roce k výnosové špičce v pokusech ÚKZÚ - rané zrno (graf 1). Tím potvrdil špičkovou stabilitu výnosu, které dosahuje ve vícero zemích EU, kde zvítězil. Z hlediska výnosu získal v Německu v registračních zkouškách nejvyšší možné hodnocení. Nejedná se pouze o kvantitu výnosu, kde tento hybrid vítězí. SY Impulse je specifický svou sytě žlutou barvou zrna typu koňského zubu, jenž při zkrmování nosnicemi má pozitivní vliv na probarvení a stabilitu intenzity kolorace u vajec drůbeže. Předností je tak i kvalita zrna. Hybrid SY Impulse velmi dobře reaguje na navýšení intenzity pěstování. Jako poslední bonus lze označit i možnost využití tohoto hybridu do siláže, kde uplatní svůj mohutný habitus a velmi vysoký obsah škrobu.

SY Impulse
SY Impulse

SY Orpheus
SY Orpheus

SY Orpheus (FAO 370)

Tento suchovzdorný hybrid z nové generace hybridů Artesian spadá do pozdního zrnového segmentu. Mezi jeho největší přednosti patří možnost umístění i na písčitá a problematická stanoviště, kde dosahuje nadstandardních výnosů. Jedná se o mohutný hybrid, který dosahuje úspěchu v Maďarsku a jižní Evropě. Díky vysoké rostlině je vhodný i pro použití na siláž. V Německu dosahuje špičkových výsledků v produkci bioplynu. Pěstitele ve zmíněných státech také zaujal velmi dobrou odolností vůči fuzariózám v klase. Typem zrna se jedná o koňský zub a v našem portfoliu bude nahrazovat hybrid SY Octavius, oproti kterému vykazuje výrazně větší stabilitu výnosu v nepříznivých podmínkách.

Graf 1: Výsledky registračních zkoušek kukuřice (rané zrno, ÚKZÚZ 2017)
graf 1

Graf 2: Výnos zrna kukuřice ve velmi suchém roce 2017 (ÚKZÚZ, Uherský Ostroh)
graf 2

Související články

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 150x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 136x

Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

09. 08. 2019 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 203x

Dobyvatel českých i evropských polí

03. 08. 2019 Milan Spurný; Agrofinal spol. s r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 188x

Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku

02. 08. 2019 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 323x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail