Chemap Agro s.r.o.

Výber odrůd jarního ječmene a jejich pěstování v suchých oblastech

22. 07. 2009 Ing. Ladislav Černý, Ph.D. Osivo a sadba Zobrazeno 10701x

Odrůdová skladba jarních ječmenů se řídí požadavky zpracovatelského průmyslu. Možnost výběru není tak rozsáhlá jako u ostatních plodin. Pro dobrou obchodovatelnost máme na výběr jen několik odrůd: Jersey, Prestige, Malz, Sebastian, Diplom a Bojos s možností prodeje do českých sladoven nebo na export. Dále máme k dispozici odrůdy Radegast, Kangoo, Aksamit, Xanadu, Blaník, Tolar atd., které mají lokální uplatnění nebo jsou zkoušeny v pivovarech a odrůdy vykupované v sousedních zemích, které se v ČR pěstují jen v malém množství na základě smluv např. Calgery, Ebson, Expres atd.

Agronutrition

Podmínky pro pěstování sladovnického ječmene v ČR jsou velmi rozdílné. V úrodných oblastech Polabí a Hané se daří všem odrůdám. Excelentních výsledků zde dosahují více odnoživé odrůdy jako je Sebastian. Oblasti s dostatkem srážek (jako je Vysočina) se pěstují všechny odrůdy bez výrazných problémů. Problémové jsou suché oblasti a oblasti ve srážkovém stínu. Zde odrůdy reagují na průběh daného ročníku. Za předpokladu ročníku s alespoň průměrnými srážkami (2006 a 2008), rozdíly mezi odrůdami jsou malé a i vysoce odnoživé odrůdy dávají uspokojivý výnos. Problém nastává při přísušcích (rok 2003, 2005, 2007), pak tyto odrůdy výrazně propadnou jak výnosově tak kvalitativně (zvýšený obsah NL látek v zrnu a nízký podíl předního zrna).
Předpoklad vysokého výnosu a odpovídající kvalita není jen ve výběru odrůdy. Zvýšená úroveň agrotechniky se přímo odráží jak na výnosu zrna, tak i do kvality zrna. Odrůdovými pokusy u jarního sladovnického ječmene se zabýváme třetím rokem. Lokalita Červený Újezd je na okraji srážkového stínu v řepařském výrobním typu s těžkými slévavými půdami.
V roce 2006 byly výnosy kolem 7 t/ha při dávce hnojení 90 kg N/ha. Obsah N-látek byl 10,5 % do 11,3 %. Nejvýnosnější odrůdou byl Sebastian, díky optimálnímu rozložení srážek. Odrůda Bojos, dosáhla druhého nejvyššího výnosu (tab. 1).
V roce 2007 byly odrůdy vystaveny extrémnímu průběhu počasí a bylo možné si vybrat odrůdu do suchých oblastí jako Znojemsko, Žatecko, Slánsko, Břeclavsko atd. Zajímavostí je vliv fungicidní ochrany na výnos i v suchém roce dodané fungicidy zvyšovaly výnos a to v průměru u všech odrůd o 0,36 t/ha (tab. 2). Nejvyšší výnos zrna byl při dvojí fungicidní ochraně. Odrůda Aksamit, která je ve zkouškách v plzeňském pivovaru, dosáhla výnosu 4,37 t/ha. Z preferovaných odrůd nejlépe obstála odrůda Prestige, která je druhou nejpěstovanější odrůdou v ČR. Při ošetření fungicidy i bez ošetření měla vždy čtvrtý nejvyšší výnos zrna. Žádná z odrůd neměla požadovaný obsah N-látek v zrnu. Obsahy NL byly mezi 13–16 %.
Rok 2008 měl srážkově bohaté jaro. Pokusy rychle vzešly a rostliny velmi bujně odnožovaly. Počet klasů/m2 byl nejvyšší za posledních 6 let byl (od 800 do 1200 - normál 600–800). Rostliny ke konci vegetace nestačily vyživit velké množství odnoží a odnože druhého a třetí řádu tvořily zadinovité zrno. Pokus byl rozdělen na standardní pěstování jako zkoušky v ÚKZÚZ (tab. 3) a se zvýšenou intenzitu s dvojím ošetřením proti houbovým chorobám a omezení poléhání Terpalem C ve fázi třetího kolénka (tab. 4).

Závěr
Pěstování jarního sladovnického ječmene bez fungicidní ochrany a regulátorů růstu není správná agronomická praxe, přesto svojí vypovídající schopnost má. Ukáže se odolnost vůči poléhání a houbovým chorobám. U této technologie došlo cca o měsíc dříve k polehnutí porostu (i procento polehnutí je vyšší než „intenzivní technologie“), proto zvýšený obsah N-látek v zrnu a nižší výnosy. V našich pokusech v suché oblasti velmi dobře dopadly odrůdy Bojos, Diplom a Xanadu, s odpovídající sladovnickou kvalitou při zvýšené úrovni pěstitelské péče. Problematický byl přepad zrna nad sítem 2,5×22 mm. Vysoký výnos u odrůdy Diplom a nízký přepad zrna posouvá pěstování této odrůdy do vlhčích oblastí. Z letošních pokusů se zdá, že vhodné odrůdy do suchých oblastí jsou z preferovaných odrůd Bojos, Tolar a Radegast.

Tab. 1: Výnos odrůd jarního ječmene v roce 2006
Odrůda Výnos [t/ha]
Sebastian 7,6
Bojos 7,38
Auriga 7,36
Malz 7,09
Jersey 6,96
Tab. 2: Nejvýnosnější odrůdy jarního ječmene v suchém roce 2007
2× fungicid bez fungicidů
Odrůda Výnos [t/ha] Odrůda Výnos [t/ha]
Aksamit 4,37 Blaník 4,01
Radegast 4,15 Xanadu 3,97
Poet 4,12 Poet 3,68
Prestige 4,09 Prestige 3,67
Tab. 3: Výsledky zkoušených odrůd jarního ječmene při absenci fungicidní ochrany a regulátorů růstu, seřazené dle výnosu v roce 2008
 
Odrůda
Výška  
Počet zrn v klase
 
počet klasů/m2
Výnos NL Přepad zrna nad sítem 2,5x22 mm (%)  
Polehnutí v %
(cm) (t/ha) (%)
Jersey 92 18,2 852 3,788 13,3 38,7 83
Malz 93 21,4 740 4,45 14,7 65,4 80
Tolar 93 18,7 668 4,886 14,5 63,5 70
Bojos 98 20,7 640 4,893 14,6 67,1 72,5
Henley 93 21,5 632 4,897 13,2 69,9 60
Aktiv 96 24,1 796 4,938 13,9 77,9 87,5
Aksamit 86 20,7 828 5,009 13,7 59,1 52,5
Kangoo 95 21,5 648 5,116 12,8 61,6 87,5
Calgary 89 19,7 720 5,146 14,2 60,8 87,5
Heris 92 18,9 988 5,189 14,1 83,5 42,5
Bermstein 97 20,8 660 5,194 12,5 77,9 90
Sebastian 87 19,4 724 5,212 13,5 60,7 82,5
SG-312 93 18,7 854 5,296 12,4 63,8 38,3
Westminster 85 18 772 5,459 12,7 75,9 85
Blaník 102 23,9 540 5,497 12,1 87,4 60
Radegast 101 18,5 784 5,855 14 84,4 52,5
Azit 91 20,9 788 5,969 13,5 66,5 60
Marthe 89 17,8 924 6,036 12,8 69,2 70
Diplom 91 20,2 752 6,069 12,9 55,6 35
Xanadu 88 20,3 700 6,324 13 79,3 75
Tab. 4: Výsledky zkoušených odrůd jarního ječmene při vyšší intenzitě, seřazené dle výnosu v roce 2008
 
Odrůda
výška  
počet zrn v klase

počet klasů/m2
Výnos NL  Přepad zrna nad sítem 2,5x22 mm (%) Polehnutí
(cm) (t/ha) (%)  (%)
Blaník 100 21,8 796 5,63 12,2 86,4 42
Henley 89 20,8 872 5,752 12,3 88,1 35
Jersey 90 18,6 862 5,785 11,5 70,5 18
Kangoo 85 21,6 772 5,798 12,2 77,7 52
Aktiv 96 23 710 5,905 12,2 84,5 40
SG-312 94 19,2 1020 6,152 11,2 80,3 5
Marthe 85 16,4 992 6,238 12,2 80,8 30
Calgary 81 21,6 1076 6,387 13,1 61,6 72
Westminster 91 19,3 980 6,417 11,4 89,6 20
Sebastian 80 16,8 1102 6,43 11,8 72,1 80
Malz 92 19,6 852 6,454 11,9 84,1 40
Aksamit 86 20,5 852 6,497 11,7 76 25
Radegast 94 15,8 1020 6,822 12,5 90,4 16
Heris 89 18,8 874 6,994 12,3 89,8 12
Bermstein 95 17,6 932 7,067 12,4 83,4 70
Tolar 93 21,3 814 7,097 12,2 90,3 22
Xanadu 94 17,5 938 7,234 11,8 79,85 67
Azit 86 17,6 804 7,303 11,4 86,1 22
Diplom 85 19 924 7,879 11,6 69,7 10
Bojos 92 19,5 936 8,067 11,6 84 22

Související články

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

22. 11. 2019 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 502x

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 541x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 379x

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 896x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 442x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail