BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé

28. 06. 2018 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 2172x

Sortiment odrůd řepky ozimé se stále rozšiřuje a každý rok přibude řada novinek. Kvalitní odrůda je hlavním předpokladem úspěšného pěstování řepky. Šlechtitelé se zaměřují na vyšší odolnost vůči houbovým chorobám, vyšší a jinou kvalitu semen a další znaky, jako je nepukavost šešulí, odolnost suchu aj. To vše při zachování vysoké výnosové úrovně, mrazuvzdornosti a odolnosti k poléhání.

Limagrain

Hlavním kritériem při výběru odrůd je většinou výnos. I když další znaky a vlastnosti, jako jsou: bujnost růstu na podzim, rychlost jarní regenerace, zdravotní stav, přezimování, odolnost vůči poléhání, pukavost šešulí, ranost ve sklizni aj. jsou s výnosem značně svázané. Z pohledu výnosu jsou odrůdy poměrně vyrovnané. Pokud v rámci pokusů porovnáme nejlepší a nejhorší odrůdu, není mezi nimi propastný výnosový rozdíl. Spíše se jedná o vhodnost odrůd pro určité oblasti pěstování a vliv ročníku.

Podle požadavku konkrétní odrůdy bychom měli přizpůsobit technologii pěstování. Každá odrůda má své kladné, ale i záporné stránky (citlivost k chorobám, poléhání apod.). Není špatných odrůd, každá má vysoký výnosový potenciál a je jen na agronomovi, jak ho využije. Proto ani v rámci různých typů pokusů (maloparcelky, poloprovozy i provozy) nenajdeme jasného vítěze. Vybírat bychom měli mezi odrůdami výnosově stabilními se zaměřením na ty, které v dané oblasti vycházejí v rámci pokusů či u sousedních pěstitelů.

Poloprovozní pokusy

V minulém sezoně 2016/17 jsme zkoušeli řadu odrůd v podmínkách jak maloparcelkového pokusu, tak pokusů poloprovozních. Nejvíce informací jsme získali z osmi poloprovozních pokusů, kde jsme sledovali celkem 25 hybridů a 2 linie (tab. 1).

Hodnocení za vegetace

Vzcházení bylo vlivem sucha velmi problematické a nevyrovnané. Porosty decimovali podzimní škůdci, především dřepčíci, pilatka, květilka, zapředníček a následně i mšice. S výskytem mšic souvisel i rozvoj viróz, které byly detekovány u více než 80 % rostlin. Bujný růst listů s tendencí k přerůstání jsme pozorovali nejvíce u odrůd: Astronom, DK Exstorm, ES Flamenco, Factor KWS a Hystar. Naopak nejméně narostlé a sedící rostliny měl polotrpaslík: PX 113 z dalších odrůd také: Striker 21 a SY Harnas.

Z odrůd nejvyšší výšky dorostly hybridy: DK Expansion (159 cm), Memori CS (154 cm) a Loki (150 cm). Naopak nejnižší byl polotrpaslík: PX 113 (108 cm), po kterém následovaly odrůdy: Marathon (119 cm), Oriolus (125 cm), Orex a Rescator (shodně 128 cm).

Na dvou lokalitách (Petrovice a Vstiš) jsme před sklizní hodnotili porosty z pohledu polehnutí a výskytu chorob. Bez známky polehnutí byly jen dvě odrůdy: Marathon a PX 113. Velmi dobrou odolnost poléhání měly i: Arazzo, Atora, Dozzen, Hystar, Orex a Striker 21. Naopak mírné sklony k polehnutí jsme pozorovali u odrůd: Loki, Marcopolos, DK Exception, Astronom, ES Cesario, Jumper, DK Expansion, Memori CS a Mazari CS.

Méně stonků napadených hlízenkou měly odrůdy: Dozzen, Orex, Atora, PX 113, DK Exstorm, SY Harnas, Factor KWS, ES Cesario, ES Imperio, DK Exceptiom a Mazari CS. O něco vyšší počet infikovaných stonků jsme zjistili u odrůd: Marcopolos, Memori CS, Inspiration, Alicante, Marathon, Jumper, Stricker 21 a Hystar. V případě verticiliového vadnutí jako nejzdravější (do 20 % infekce) vyšly odrůdy: Dozzen, DK Exstorm, Factor KWS, Oriolus a Kuga. Více napadených stonků verticiliem (nad 40 %) jsme pozorovali u odrůd: Alicante, Marathon, Memori CS, Jumper, Arazzo, ES Flamenco, Mazari CS a SY Harnas.

Výnosové výsledky

Výnosová úroveň všech lokalit se pohybovala od 3,41 t/ha (Vstiš) do 5,01 t/ha (Kelč). Důvodem tohoto rozdílu, bylo odlišné vzcházení porostů, poškození podzimními škůdci a jarní sucho. Velmi dobré výnosy má opět Nové Město na Moravě, které v posledních letech vychází jako druhé nebo vůbec nejlepší. Celkový průměr chladnějších lokalit (4,34 t/ha) převýšil (o 0,51 t/ha) průměr lokalit teplejších (3,81 t/ha).

Nejvýnosnějšími odrůdou poloprovozních pokusů se s průměrným výnosem (4,61 t/ha) stejně jako loni stala nejpěstovanější odrůda ČR: DK Exception. Druhá příčka patří novince: DK Expansion (4,36 t/ha), po ní následuje: Atora (4,26 t/ha). Velmi dobrých výsledků dosáhly i novinky: Kuga a Memori CS. Nejvíce prvenství na jednotlivých lokalitách získaly: DK Exception (Kelč, Petrovice a Rostěnice) a Kuga (Humburky a Chrášťany). Výsledky z tabulky 1 jsou cenné, protože ukazují nejlepší odrůdy v jednotlivých klimaticky a půdně odlišných oblastech.

V předchozích letech zvítězily v poloprovozech odrůdy: DK Exception (4,73 t/ha - 2015/16), Arsenal a Astronom (shodně 5,05 t/ha - 2014/15), Granat (5,29 t/ha - 2013/14), DK Explicit (5,69 t/ha - 2012/13), DK Excellium (4,67 t/ha - 2011/12) a Artoga (5,18 t/ha - 2010/11).

Všech 25 hybridů (4,09 t/ha) překonalo o 7 % (tj. o 0,24 t/ha) ve výnosu průměr 2 linií (3,84 t/ha). Byl tak dosažen jeden z největších rozdílů mezi výnosem hybridů a linií v poloprovozních podmínkách za poslední roky. V těchto typech pokusů nám většinou vycházejí výnosové rozdíly 2–3 % ve prospěch hybridů

Odrůdy: PX 113, SY Harnas, Hystar, DK Exstorm, Loki, Arazzo a Dozzen výnosově málo kolísaly v rámci jednotlivých lokalit. U odrůdy Loki se to potvrdilo již podruhé. Jedná se odrůdy, které téměř nereagují na stanovištní a klimatické podmínky. Naopak výnosy odrůd: DK Exception, Astronom (loni také) a Marcopolos jsou podmínkami pěstování nejvíce ovlivněny.

Při zprůměrování 2letých výsledků 11 shodných odrůd je pořadí následující: DK Exception, Atora, Marathon a Faktor KWS. Při 3letém hodnocení (6 shodných odrůd) je nejlepší odrůdou Astronom, následují Factor KWS a Marathon (tab. 2).

V tabulce 3 jsou uvedeny nejlepší odrůdy v různých typech pokusů. Na Slovensku excelovaly odrůdy od Pioneeru: PT 225 a PT 234. V poloprovozech ČR to byly odrůdy společnosti Monsanto: DK Exception a DK Expansion. Z novinek na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě se nejlépe dařilo odrůdám: Hamour (Candor Trading) a Marc KWS (KWS Osiva). V Tématických řepkách výnosově nejlépe vyšly odrůdy: Alvaro KWS (KWS Osiva) a Arabella (Limagrain).

Vyšší olejnatost (tab. 4), dle očekávání, byla dosažena ve vyšších nadmořských výškách - Nové Město na Moravě a Kelč (shodně 46,4 %), pak následovaly Petrovice (45,8 %). Lokalita Kelč se trochu vymyká svou nižší nadmořskou výškou, ale vzhledem ke klimatickým podmínkám (více srážek) je zde dosahováno i vysoké olejnatosti.

Nejvyšší olejnatost jsme naměřili u odrůd: Atora a PX 113, dále následují: Mazari CS, Hystar a ES Flamenco. Hybrid Atora a řada PX polotrpaslíků excelovaly v obsahu oleje i v roce 2015/16. Průměrná olejnatost linií je shodná s hybridy (tj. 44,5 %).

Nejvyšší HTS dosáhly odrůdy: Jumper, Oriolus a Dozzen. Hybridy překonávají o 0,084 g (tj. o 2 %) HTS linií.

Tab. 1: Výnosové výsledky odrůd (t/ha) dle pokusných lokalit, 2016/17
Tab. 1: Výnosové výsledky odrůd (t/ha) dle pokusných lokalit, 2016/17

Tab. 2: Průměrné výnosy (t/ha) shodných odrůd za dva a tři roky pokusů (2015–2017)

Pořadí

Průměr tří let

(2015–2017)

Průměr dvou let

(2016–2017)

odrůda

výnos

odrůda

výnos

1.

Astronom

4,49

DK Exception

4,67

2.

Factor KWS

4,47

Atora

4,49

3.

Marathon

4,45

Marathon

4,35

4.

Inspiration

4,40

Factor KWS

4,30

5.

Marcopolos

4,32

Inspiration

4,24

6.

Mazari CS

4,06

Loki

4,22

7.

 

Astronom

4,21

8.

Marcopolos

4,19

9.

Orex

4,03

10.

Mazari CS

4,00

11.

Rescator

3,83

Pozn.: Průměry v roce 2014/15 ze 6, v roce 2015/16 a 2016/17 z 8 poloprovozních lokalit

Tab. 3: Přehled nejlepších odrůd v různých typech pokusů ČR a SR v roce 2016/17

Pořadí

Typ pokusu

Maloparcelky ČR (1)

Poloprovozy ČR (8)

Tématické řepky ČR (6)

Poloprovozy SR (2)

Tématické řepky SR (2)

1.

Hamour

DK Exception

Alvaro KWS

PT 234

PT 225

2.

Marc KWS

DK Expansion

Arabella

Bonanza

SY Harnas

3.

Clarus

Atora

ES Mambo

ES Momento

ES Imperio

4.

Alicante

Kuga

Granat

Dalton

ES Sombrero

5.

DK Expansion

Memori CS

Jumper

Lexer

CSZ 4042

Průměr všech

4,99

(48 odrůd)

4,07

(27 odrůd)

3,51

(8 odrůd)

4,69

(24 odrůd)

4,54

(9 odrůd)

Pozn. V závorce uvedené číslo u pokusů udává počet pokusných stanovišť

Tab. 4: Olejnatost semen a HTS deseti nejlepších odrůd v roce 2016/17

Pořadí

Olejnatost

HTS

odrůda

% v sušině

odrůda

g

1.

Atora

45,5

Jumper

5,265

2.

PX 113

45,4

Oriolus

4,887

3.

Mazari CS

45,3

Dozzen

4,834

4.

Hystar

45,2

ES Imperio

4,759

5.

ES Flamenco

45,2

Mazari CS

4,691

6.

DK Exstorm

45,0

Loki

4,684

7.

Dozzen

45,0

SY Harnas

4,673

8.

DK Expansion

44,9

PX 113

4,641

9.

Striker 21

44,8

Orex

4,630

10.

Marcopolos

44,8

Arazzo

4,621

Průměr 27 odrůd

44,5

 

4,547

Pozn.: Průměr z 8 poloprovozních lokalit

Závěr

Rok 2016/17 byl z pohledu řepky problematický - špatné a nerovnoměrné vzcházení vlivem sucha, podzimní škůdci, dlouhá a studená zima, studené předjaří, jarní sucho a choroby. Výsledkem byly celorepublikově podprůměrné výnosy.

Na základě výsledků poloprovozních pokusů vyšly z novinek velmi nadějně: Alicante, DK Expansion, ES Cesario, Hystar, Kuga a Memori CS.

Svoji výkonnost potvrdily známější a zavedenější odrůdy na našem trhu: Arazzo, Atora, DK Exception, DK Exstorm, Dozzen, Faktor KWS, Inspiration, Jumper, Loki, Marathon, Oriolus, PX 113 a SY Harnas.

Řešeno za finanční podpory osivářských společností.

 

Autoři:
Ing. David Bečka, Ph.D., Prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Peter Bokor, PhD.; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Související články

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1784x

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 144x

Kvalita osiva máku a výnosy

11. 04. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 277x

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

03. 04. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail