Chemap Agro s.r.o.

Výkonnostní porovnání odrůd řepky ozimé na Slovensku

02. 08. 2019 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 546x

Výnosy ozimé řepky na Slovensku poslední roky zcela běžně překonávají třítunovou hranici. Vyrovnávají se tak výnosům ČR i SRN, dokonce je i překonávají.

Agronutrition

V roce 2017/18 jsme založili na Slovensku dva typy poloprovozních pokusů s řepkou ozimou, které se lišily počtem odrůd a technologií pěstování. V rámci poloprovozních pokusů (Hul a Liptov) jsme sledovali více odrůd při jedné pěstitelské technologii. Zatímco u Tématických řepek (Prašice a Úpor) bylo odrůd méně, ale při dvou variantách s cílem řešit ochranu kořenů.

Poloprovozní pokusy

2 lokality, 26 odrůd

Na klimaticky zcela odlišných podnicích Agro-Racio Liptovský Mikuláš (o. Liptovský Mikuláš, 577 m n. m.) a Agrocoop Hul (o. Nové Zámky, 124 m n. m.) jsme vyseli celkem 26 odrůd (25 hybridů a jednu linii).

V Huli nejlépe vzešly odrůdy: Silver, LG Architect, Memori CS, PT269 a na Liptově Shrek, PT225, SY Florida a Silver.

Nižší omrznutí jsme v Huli pozorovali u odrůd: PT264, Silver, Arazzo, ES Vito, Pantheon, PT225 a Vapiano. Naopak více listů během zimy ztratily odrůdy: PT269, LG Architect a SY Harnas. Na Liptově nejnižší ztrátu listové plochy měly odrůdy: Memori CS, Silver, Lexer, Miranda, Regate a Vapiano. Naopak více omrzly: PT269, ES Eldorado, ES Momento, ES Vito, Hamour a SY Harnas.

K nejvyšším odrůdám patřily: Shrek, Dalton, ES Rytmo, Pantheon, PT225 a SY Florida. Naopak nejnižšími odrůdami byly: Lexer, Memori CS, ES Cesario a ES Vito.

Průměrný výnos na lokalitě Hul (4,62 t/ha) o 0,57 t/ha překonal průměr lokality Liptovský Mikuláš (4,05 t/ha) (tab. 1). V Huli nejvyššího výnosu dosáhly odrůdy: Umberto KWS (5,70 t/ha), ES Rytmo (4,97 t/ha) a ES Vito (4,89 t/ha). Na Liptově dominovaly: Silver (4,56 t/ha), ES Vito (4,42 t/ha) a Arazzo (4,32 t/ha). Po zprůměrování obou lokalit vychází nejlépe Umberto KWS (4,91 t/ha), ES Vito (4,65 t/ha) a Silver (4,57 t/ha). V předchozích letech lépe vyšly nejlépe PT234, Bonanza a ES Momento (2016/17) a Fencer, Cantate a linie ES Valegro (2015/16).

Všechny odrůdy vycházejí výnosově lépe v Huli, jen u odrůdy PT269 byly výnosy na obou lokalitách shodné. Odrůda PT269 je plastická a výnosově stabilní v různých pěstitelských podmínkách. Pro vyšší polohy lze doporučit odrůdy: PT269, Silver, Hamour, Arazzo, PT225 a ES Momento, u kterých byl rozdíl ve výnosu mezi lokalitami nejnižší (do 0,40 t/ha). Naopak odrůdy Umberto KWS a ES Rytmo dosáhly o více než 1,0 t/ha lepšího výnosu v Podunajské nížině lokality Hul. Z dalších odrůd pro teplejší oblasti jsou vhodné: Shrek, ES Imperio, PT264 a Mazari CS.

Tab. 1: Výnosové hodnocení (t/ha) odrůdových pokusů s řepkou ozimou, Agrocoop Hul a Agro-Racio Liptovský Mikuláš, 2017/18

Pořadí

Odrůda

Výnos při 8% vlhkosti (t/ha)

Hul (H)

Liptovský Mikuláš (LM)

průměr

rozdíl (H-LM)

1

Umberto KWS

5,70

4,12

4,91

1,58

2

ES Vito

4,89

4,42

4,65

0,47

3

Silver

4,58

4,56

4,57

0,03

4

ES Cesario

4,81

4,20

4,51

0,61

5

ES Momento

4,70

4,31

4,50

0,39

6

LG Architect

4,78

4,19

4,48

0,59

7

ES Rytmo

4,97

3,97

4,47

1,00

8

ES Eldorado

4,66

4,24

4,45

0,41

9

Memori CS

4,66

4,23

4,45

0,43

10

Arazzo

4,54

4,32

4,43

0,22

11

Hamour

4,36

4,27

4,32

0,10

12

ES Imperio

4,77

3,85

4,31

0,92

13

Pantheon

4,62

4,00

4,31

0,62

14

PT264

4,72

3,88

4,30

0,84

15

PT225

4,39

4,15

4,27

0,23

16

Dalton

4,55

3,96

4,25

0,59

17

PT269

4,25

4,25

4,25

0,00

18

Alicante

4,59

3,88

4,23

0,71

19

Regate

4,52

3,92

4,22

0,60

20

Vapiano

4,52

3,90

4,21

0,62

21

Mazari CS

4,56

3,73

4,15

0,83

22

SY Florida

4,36

3,90

4,13

0,46

23

Lexer

4,25

3,83

4,04

0,41

24

Shrek

4,45

3,49

3,97

0,96

25

SY Harnas

4,36

3,58

3,97

0,78

Průměr

4,62

4,05

4,33

0,57

Pozn.: Bez odrůdy Miranda. Výnos odrůdy Miranda jen z  Liptovského Mikuláše (4,21 t/ha).

Tématické řepky

2 lokality, 11 odrůd

Na podnicích PPD Prašice (o. Topolčany, 263 m n. m.) a Agrochem Úpor (o. Trebišov, 122 m n. m.) bylo zaseto 11 hybridních odrůd. Na východě Slovenska byly do pokusů zařazeny ještě dvě varianty s českou odrůdou Orex, které se lišily úpravou osiva. Jedna varianta byla standardně fungicidně mořená odrůda Orex a varianta druhá byla odrůda Orex ošetřená navíc stimulační látkou AG 070 a hydrogelem (látka poutající vzdušnou vlhkost). Společnost Pewas dokázala takto upravit osivo řepky do pokusů a zabezpečit, aby se nespékalo.

Na každé z pokusných lokalit byla polovina pokusu (napříč všemi odrůdami) ošetřena časně na jaře fungicidem. V Prašicích to byl Topsin v dávce 1,0 l/ha a v Úporu Amistar Xtra (1,0 l/ha). Cílem pokusu bylo sledování zdravotního stavu kořenů ve vazbě na výnos semen.

Vzcházení porostů bylo v Prašicích horší, zatímco v Úporu výborné. Nejvíce rostlin jsme napočítali v Prašicích u odrůd ES Eldorado, Hystar a SY Harnas a v Úporu u odrůd ES Cesario, Hystar, Memori CS a Orex.

Zajímavé výsledky ukázal pokus v Úporu s různou úpravou osiva na české odrůdě Orex (tab. 2). Přestože jsme očekávali vyšší vzcházivost na variantě ošetřené AG070 a hydrogelem, výsledky vyšly přesně obráceně. O 7 rostlin více na 1 m2 jsme napočítali na variantě standard. Ke stejným výsledkům jsme dospěli i na několika pokusech v Čechách. Jako vysvětlení, podložené i laboratorně, si myslíme, že za vlhka se vzcházivost osiva ošetřeného hydrogelem mírně snižuje. Rostliny jsou ale vitálnější a silnější. V Úporu měly před zimou o 35 % více listů, o 21 % širší krček a o 12 % delší kořeny. Stejně i biomasa listů (o 44 %) a i kořenů (o 48 %) byly vyšší po hydrogelu (tab. 2).

Na východě SR menší omrznutí měly odrůdy: Umberto KWS, Memori CS, ES Eldorado, ES Imperio, ES Vito, Fencer a v Prašicích to byly odrůdy: ES Cesario, ES Vito a Umberto KWS. V Prašicích dorostly v průměru řepky do výšky 150 cm. Nejvyšší byly Memori CS a ES Vito, naopak nejnižší Hystar.

Bohužel v Úporu došlo k poškození pokusů a nezískali jsme z této lokality věrohodné výnosové výsledky. V tabulce 3 proto uvádíme výnosy jen z Prašic. Po zprůměrování obou variant v Prašicích je výsledné pořadí odrůd následující: Umberto KWS (4,87 t/ha), ES Imperio (4,73 t/ha) a Memori CS (4,64 t/ha). Varianta ošetřená Topsinem časně na jaře měla v průměru o 160 kg/ha vyšší výnos. Reakce odrůd byly však rozdílné. Zatímco odrůdy Fencer, ES Vito a SY Harnas vyšly lépe na neošetřené kontrole, zbytek odrůd byl dle očekávání lepší po Topsinu. Největší výnosový rozdíl ve prospěch varianty s Topsinem dosáhly odrůdy: PT225 a Hystar. Tyto odrůdy patřily k výnosově podprůměrným.

Tab. 2: Podzimní inventarizace porostů s různou úpravou osiva, Agrochem Úpor, 2017/18

Varianta

Počet rostlin na 1 m2

Počet listů (ks)

Délka listů (cm)

Průměr krčku (mm)

Délka kořene (cm)

Hmotnost čerstvé biomasy (g/10 rostlin)

listy

kořeny

Orex - standard

39

8,4

41,3

11,3

17,7

845

81

Orex - standard + AG 070 + hydrogel

32

11,3

40,0

13,7

19,9

1215

120

Relativně % ke standardu (100 %)

82

135

97

121

112

144

148

Pozn.: Termín odběru 31. 10. 2017.

Tab. 3: Výnosové hodnocení (t/ha) odrůdových pokusů s řepkou ozimou - PPD Prašice, 2017/18

Pořadí

Odrůda

Topsin (T)

Kontrola (K)

Průměr (t/ha)

Rozdíl (T-K)

1

Umberto KWS

4,96

4,79

4,87

0,17

2

ES Imperio

4,81

4,65

4,73

0,16

3

Memori CS

4,65

4,63

4,64

0,02

4

ES Vito

4,59

4,66

4,62

-0,07

5

ES Cesario

4,68

4,50

4,59

0,18

6

LG Architect

4,60

4,41

4,51

0,19

7

ES Eldorado

4,46

4,44

4,45

0,02

8

SY Harnas

4,29

4,32

4,30

-0,03

9

Fencer

4,21

4,32

4,26

-0,11

10

PT225

4,61

3,88

4,25

0,73

11

Hystar

4,13

3,54

3,84

0,59

Průměr

4,54

4,38

4,46

0,16

Závěr a doporučení

V odrůdových pokusech na Slovensku v sezoně 2017/18 výnosově nejlépe vyšly: Umberto KWS, ES Vito a Silver. V Tématických pokusech z Prašic byla varianta ošetřená časně na jaře fungicidem Topsin o 160 kg/ha výnosnější. Téměř všechny odrůdy (s výjimkou Fencer, ES Vito a SY Harnas) měly vyšší výnos na variantě s Topsinem. Nejvyššího výnosu v těchto pokusech celkově dosáhly: Umberto KWS, ES Imperio a Memori CS.

Řešeno za finanční podpory osivářských společností SR.

Ing. David Bečka, Ph.D.1), Ing. Peter Bokor, PhD.2), Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.3), Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.1)
1)
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2)Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 3)Agrada, s.r.o.

Související články

Kukuřice na zrno od společnosti Pioneer

22. 11. 2019 Ing. Jaroslav Novotný; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 495x

RGT Sacramento - dobývá český trh

08. 09. 2019 Ing. Petr Laml; RAGT Czech s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 538x

Moschus - E kvalita pro ty, co chtějí nej

25. 08. 2019 Ing Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 378x

LG Mocca - nejvýnosnější pšenice na trhu

17. 08. 2019 Ing. Stanislav Hudec; Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 889x

Rapool cílí na řepku

14. 08. 2019 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 441x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail