BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Vyšší výnosy díky rezistenci a bez příplatku

10. 10. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s. r. o. Osivo a sadba Zobrazeno 200x

Tradiční konvenční hospodaření je založené na několika intenzifikačních faktorech. Kromě hnojení minerálními hnojivy jsou to také přípravky na ochranu rostlin. Chemická ochrana je stále složitější, a tak zemědělci se musí čím dál častěji spolehnout na správné agrotechnické postupy. Účinnou a nejlevnější ochranou proti některým chorobám či škůdcům je volba rezistentní odrůdy. Šlechtitelům firmy Limagrain se podařilo vyšlechtit již několik takovýchto unikátních odrůd.

Proseeds

Dospělci plodomorky plevové neškodí, ale problémy způsobují larvičky, které sají v klasech pšenice
Dospělci plodomorky plevové neškodí, ale problémy způsobují larvičky, které sají v klasech pšenice

Které výjimečné vlastnosti můžete získat bez příplatku u vybraných odrůd Limagrain:

Pravý stéblolam sebere až 30 % výnosu

Jednou z problematických chorob při setí pšenice po obilnině je pravý stéblolam (Oculimacula yallundae, anam. Pseudocercosporella herpotrichoides). Škodlivost tohoto patogenu se pohybuje mezi 5–10 %. Škodlivost choroby však rapidně stoupá, pokud napadení pravým stéblolamem způsobí zlomení stébel a výrazné polehnutí porostu - tím se dostáváme ke ztrátám na výnosu 15–30 %. Kromě toho se zvyšuje náročnost sklizně a významně snižuje kvalita sklizeného zrna.

Volbou odrůdy s rezistencí Pch1 si farmář může významně snížit riziko spojené se škodlivostí pravého stéblolamu. V seznamu doporučených odrůd pro ČR 2021 je jen pět odrůd z 37 s touto rezistencí. Ze sortimentu odrůd Limagrain se touto odolností vyznačuje novinka LG Absalon a prověřená odrůda LG Imposanto.

Plodomorka plevová - neviditelný zloděj výnosu

Plodomorka plevová (Sitodiplosis mosellana) je významným škůdcem především ozimé pšenice, který se podílí nejen na snížení výnosu (ztráty až 20 %), ale i na zhoršení kvality sklizeného zrna (zadinovitost, snížení ČP, HTZ, OH i NL, pokles klíčivosti a sekundární poškození fuzárii). Škodí sytě oranžové larvy velké 2–3 mm, které poškozují základy květů pšenice a vyvíjející se květ a zrno. Larvičky sají v klasech dva až tři týdny. Škodlivost stoupá zejména na pozemcích, kde byla předplodinou pšenice a v nadprůměrně vlhkých a chladnějších letech. Pravidelné výskyty jsou sledovány zejména z oblasti Moravy. Bohužel výskyt plodomorky není v ČR systematicky monitorován. Chemická ochrana je těžko řešitelná - zejména z hlediska načasování a účinnosti jen na dospělce, kteří sami o sobě neškodí a před nakladením vajíček žijí v průměru jen tři dny.

Nejefektivnějším řešením jsou rezistentní odrůdy, u kterých sice dojde k napadení klasu, ale díky vyšší syntéze kyseliny kumarinové a ferulové v rostlině rezistentní odrůdy se larvy nevyvinou. Tato rezistence (gen Sm1) je vysoce efektivní. Vysokou důležitost této odolnosti přikládají zejména zemědělci a šlechtitelé v západní Evropě, kde je plodomorka plevová vážným škůdcem pšenice.

Z odrůd společnosti Limagrain tuto rezistenci nesou: LG Mocca, Sheriff, LG Initial, Lear a také novinky CrosswayLG Rozarka.

Spolehlivé řešení viróz ječmene

Virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV) je závažné onemocnění obilnin - největší škody působí na ječmeni. Mezi hlavní příznaky patří žluté zbarvení listů, různě silná zakrslost, redukce odnoží až předčasné odumírání rostlin. Kalamitní rozšíření virózy v porostu vede k velkým výnosovým ztrátám a v krajním případě k předčasné likvidaci porostu.

Ochrana proti virovým chorobám vyžaduje komplexní přístup zahrnující agrotechnická opatření (zpracování půdy, likvidace zdrojů infekce, pozdější termín výsevu…). Přímá chemická ochrana přímo proti virózám v podstatě neexistuje. K dispozici je pouze nepřímá chemická ochrana (insekticidy) zaměřená proti přenašečům (v případě BYDV zejména mšicím). Proto stále více nabývá na významu odolnost odrůd. V případě BYDV je řešením volba odrůd s vyšším stupněm rezistence (gen Yd2), mezi které patří odrůda LG Zoro.

Kromě viru žluté zakrslosti ječmene, působí škody na ozimém ječmeni také půdní viry, které jsou stálé na stanovišti. Jsou přenášeny půdní houbou Polymyxa graminis, tedy i mechanicky zemědělskými stroji. Tyto viry způsobují žlutou a mírnou mozaiku ječmene a v západní Evropě, včetně Německa jsou to běžně se vyskytující viry způsobující ztráty na výnose.

Účinnou obranou proti těmto virům je rezistence, která dává odrůdě ječmene odolnost vůči celému komplexu žluté mozaiky ječmene, tedy odolnost proti virům BaYMV-1, BaYMV-2 (virus žluté mozaiky ječmene typ 1 a 2) a zároveň proti viru BaMMV (virus mírné mozaiky ječmene). V sortimentu Limagrain najdeme hned dvě takovéto odrůdy, novou šestiřadou ranou odrůdu Picasso a velmi ranou dvouřadou Valerii.

Shrnutí

Při konvenční ochraně zemědělských plodin získávají stále více na významu nechemické způsoby ochrany plodin anebo předcházení škodám využitím rezistentních odrůd. Časté setí pšenice po obilnině s sebou nese zvýšené riziko napadnutí pšenice pravým stéblolamem. Řešením je zvolit odrůdu s rezistencí Pch1, kterou je LG Absalon nebo LG Imposanto.

Crossway, LG Mocca, LG Rozarka si v genomu nesou insekticidní rezistenci proti larvičkám plodomorky plevové, které škodí v klasech pšenice. Ozimý ječmen trpí na časté napadení virózami, především virem žluté zakrslosti ječmene (BYDV), který přenášejí především mšice. Odrůda LG Zoro je proti této chorobě vybavená genem rezistence Yd2.

Odrůdy PicassoValerie jsou zase rezistentní proti půdním virům, a to odolné viru žluté mozaiky ječmene (BaYMV-1, BaYMV-2) a zároveň odolné viru mírné mozaiky ječmene (BaMMV).

Související články

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

06. 02. 2023 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 146x

Nová odrůda ovsa setého, 2022

02. 02. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 172x

Novinky v sortimentu jarního ječmene, 2022

31. 01. 2023 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 211x

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 240x

Výnosy pšenice mají vzestupnou tendenci

29. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha; Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 179x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail