BASF
BASF
BASF

Za řepkou na Domažlicko

06. 08. 2018 Ing. Milena Mařáková; Limagrain Osivo a sadba Zobrazeno 1091x

Od Horšovského Týna se přibližujeme příjemně zvlněnou krajinou do obce Draženov. Západní horizont majestátně lemuje vrchovina Český les s vyčnívajícím Čerchovem. Jsme 5 km od Domažlic, v krajině hrdých Chodů, dokonce v rodišti jednoho z nejpřednějších. Skutečného vůdce a obhájce národa chodského před vrchností přelomu 17. a 18. století - rychtáře Kryštofa Hrubého. Se svým mladším druhem Janem Sladkým Kozinou usilovali o spravedlivé vyřešení chodského sporu s vrchností, což se nakonec oběma stalo osudným. Jiráskovi Psohlavci nás o stavu věci barvitě informují, s odhlédnutím od povinnosti tuto literaturu číst, máme zcela výjimečnou a trvalou příležitost pochopit tehdejší úděl zdejších hospodářů.

Limagrain

Feudální zřízení majetků je to tam, i když daňové povinnosti zůstávají a zjevně i letitý vztah k půdě a samotné umění na ní hospodařit. Na podniku Agrima Draženov, a. s. se potkávám s mladou agronomickou krví Ing. Václavem Kockem, abychom tentokrát ztratili slovo k řepkám. Samotná společnost vznikla změnou právní formy zemědělského družstva v prosinci roku 2002 a její hlavní činností zůstává zemědělská výroba. Hospodaří na celkové výměře 1570 ha, převážně v obilnářsko-bramborářské oblasti Domažlicka. Orná půda představuje 1100 ha s orientačním rozložením plodin: 400 ha pšenice, 300 ha silážní kukuřice, 250 ha řepky, 80 ha ječmene ozimého, 30 ha ječmene jarního a doplňkově ovsa a brambor. Asi 450 ha tvoří trvalé travní porosty, které také slouží pro zajištění krmiv úspěšnému chovu nyní převážně českého červenostrakatého stáda.

Doplňujícími činnostmi společnosti je prodej pohonných hmot, mazadel, olejů, opravy strojů, nákladních automobilů, tesařské práce, nákladní i osobní doprava, ubytování a stravování.

Příhraničí protentokrát výhoda

V minulosti byla geografická poloha Draženova spíše přítěží. Těsně kolem draženovských gruntů a přes selská a chalupnická pole a louky vedla strategická císařská silnice z Horšovského Týna směrem na Klenčí a dále do Bavor. Ta byla tehdy hojně využívána vojskem pochodujícím na rýnská i italská bojiště. Nyní je příhraničí naopak příležitostí lépe zhodnotit komodity, počínaje mlékem a konče řepkovým semenem. Ceněn je totiž i obsah oleje, příplatky od 42% olejnatosti jsou nemalou cenovou vzpruhou.

„Olejnatost se nám daří bez větších nákladů plnit beze zbytku, komoditu realizujeme ve vlhkosti pod 9 %. Daří se nám sklízet meziročně okolo 4 t/ha. Řepka je pro nás i při pohybu cen poměrně stabilní tržní plodinou.“ doplňuje Ing. Kocek.

Ing. Václav Kocek v porostu hybridu LG Architect, aktuálně z celkové výměry řepky je tento porost v nejlepší kondici (12. 4. 2018)
Ing. Václav Kocek v porostu hybridu LG Architect, aktuálně z celkové výměry řepky je tento porost v nejlepší kondici (12. 4. 2018)

Obchodní zástupce společnosti Limagrain Josef Prais a Václav Kocek v porostu raného hybridu Alicante
Obchodní zástupce společnosti Limagrain Josef Prais a Václav Kocek v porostu raného hybridu Alicante

Západní horizont státní hranice majestátně lemuje vrchovina Český les s vyčnívajícím Čerchovem
Západní horizont státní hranice majestátně lemuje vrchovina Český les s vyčnívajícím Čerchovem

Odrůdová skladba

Loňská produkce je prodána a nový zásev slibuje i letos slušnou úrodu. Aktuálně je ke sklizni kompletních 254 ha, žádná plocha nemusela být zaorána. Odrůdová skladba je tvořena hybridy: 63 ha Arsenal, 85 ha LG Architect, 50 ha Alicante a 50 ha SY Harnas. Řepka jde po sobě ve 4 letých sledech, zhruba pod polovinu výměry řepky je aplikováno 40 t hnoje, cca 60 ha řepky je zaseto do lůžka připraveného minimalizační technologií. Termín setí se podle agronoma vyplatí spíše časný v první dekádě srpna. Do standardní technologie patří podzimní a jarní regulace, účinné fungicidy a insekticidy dle signalizace. Desikace není prováděna paušálně, pouze u rizikových porostů. „Ze zásady pracujeme především s řepkami od společnosti Limagrain. Tvoří ¾ osevu a z dlouhodobého hlediska jsme neměli špatný rok. Samozřejmě, že intenzivní hybridy nemohu podcenit extenzivní technologií, úroveň výživy a ochrana musí odpovídat. Když se to potká, sklízíme produkci na hranici 4,5 t/ha.“ uvádí Ing. Kocek. „Slibné porosty nyní butonizují a bude provedena regulace výšky. Porosty dobře přezimovaly a po jarní inventarizaci jsme spokojeni. Výpadky jedinců byly mizivé a zdravotní stav výborný.“

Řepka je tu doma

Zdejší půdněklimatické podmínky řepce svědčí. Ostatně oko, které shlíží na porosty napříč republikou je potěšené sytostí barev a hustotou bujných pšeničných lánů. Nepochybuje o dostatku vláhy a dobře vedené výživě ani v porostech řepky. Ať je tedy příslib těchto porostů naplněn ve sklizni. Pak jsou hospodáři po zásluze odměněni.

inz

Související články

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

01. 05. 2022 Ing. Jiří Matuš; Limagrain ČR s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 1791x

InVigor osiva od BASF, servírujeme bohatou osivářskou tabuli

01. 05. 2022 Ing. Roman Sýkora; BASF Osivo a sadba Zobrazeno 144x

Kvalita osiva máku a výnosy

11. 04. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 277x

LG Belcanto - nejvýnosnější ječmen v ČR

03. 04. 2022 Ing. Stanislav Doležal; Limagrain Česká republika, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 280x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail