BASF
BASF
BASF

AGRA

Zacíleno na sladovnický ječmen

10. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 1568x

Především na odrůdy sladovnického ječmene a jejich využití v pivovarech a sladovnách byl zaměřen seminář společnosti Limagrain uspořádaný ve Větrném Jeníkově v polovině listopadu loňského roku. Představeny byly nejen ověřené odrůdy, ale také novinky a to jak pro sladovnické, tak i krmné využití.

Proseeds

Na úvod představili aktuální situaci ve sladovnictví zástupci nejvýznamnějších sladoven a pivovarů z ČR i Slovenska, které jsou také hlavními odběrateli domácí produkce sladovnických ječmenů.

Globální situaci na trhu se sladovnickým ječmenem zhodnotil Ing. Richard Paulů ze Sladoven Soufflet. Sklizeň v loňském roce předčila očekávání především v severních státech Evropy, kde bylo dosaženo vysokých výnosů. Naopak horší situace nastal na jihu Evropy, kde porosty často trpěly přísušky. Lehce podprůměrných výsledků bylo dosaženo ve Francii, a především Španělsko nejvíce utrpělo suchem. Rekordní výnosy měli především v Dánsku, Švédsku a Finsku. Česká republika má stabilní výnosy okolo 5,5 t/ha. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi jsou však velmi nízké. V loňském roce bylo u nás dosaženo vysoké kvality sklizené produkce, která umožnila vysokou výtěžnost sladování a výroby piva. Z celoevropského pohledu je výrazný přebytek sladovnického ječmene, a to i přes propad v jižních státech, s celkovou bilancí +1,3 mil. tun. Hlavními exportéry jsou především severské státy a Francie. Cílem těchto přebytků je hlavně jižní Amerika, Mexiko, Turecko a Čína. Část produkce také nahradí vyčerpané zásoby vzniklé neúrodou v roce 2021, proto se sladovny snaží o vytvoření roční produkce na 13 měsíců výroby piva, aby bylo možno vyrovnat tyto výkyvy způsobené nepředvídatelnými podmínkami. Ze sklizně v roce 2023 budou Sladovny Soufflet vykupovat přibližně 430 tis. t ječmene. Přibližně desetinu budou tvořit ozimé ječmeny. Celkově sladovny Soufflet vyrábí přibližně 360 tis. tun sladu. Pro výrobu českého piva budou vykupovány odrůdy Bojos, Laudis a LG Stamgast v celkovém objemu 125 tis. tun. Zbytek objemu výroby zaplní mezinárodní odrůdy Tosca, Overture, Planet a Amadora. Po období poklesu se očekává nárůst poptávky po pivu a tak bude stoupat poptávka po sladovnickém ječmenu.

Hlavním producentem sladu na Slovensku je společnost Heineken Slovensko Sladovne, jejíž zástupce Marian Šternovský představil situaci u našich sousedů. V současnosti na Slovensku působí 7 sladoven vyrábějících přibližně 300 tis. tun sladu, na kterém se společnost Heineken podílí 37 %. Na Slovensku se spotřebuje pouze 14–15 % zde vyrobeného sladu a zbytek je exportován do jiných zemí. Na výrobu sladu se na Slovensku spotřebuje 375 tis. t sladovnického ječmene. Vlivem konkurence ostatních plodin byla na Slovensku v loňském roce nejnižší výměra, ale díky dobrému výnosu a kvalitě nedošlo k výraznějšímu propadu využitelného množství ječmene. Pro zpracování je třeba na Slovensko 29 % objemu ječmene dovézt z okolních států. Sladovny Heineken budou z letošní sklizně preferovat odrůdy LG Tosca, Overture, Sunshine a Tango. V limitovaném objemu budou také zpracovávat Odyssey, Sebastian a Laudis. Jarní ječmen bude tvořit 70 % objemu a zbývajících 30 % připadne na ozimý ječmen.

Další rozvoj pivovarnictví přináší nutnost inovací a nejinak je tomu i v Plzeňském Prazdroji, jehož zástupce Vladimír Rada představil současné investice. Přímo v Plzni bylo vybudováno 12 CCT ležáckých tanků, do kterých se dohromady vejde 61 200 hektolitrů piva. Mezi další investice patří výstavba malého pivovaru, nová de-alko jednotka pro výrobu nealkoholického piva, logistické centrum, linka na sortování lahví a stáčecí linka na plechovky. V letošním roce plánuje Plzeňský Prazdroj vyrobit přes 140 tis. t sladu z odrůd Bojos, Francin, Laudis, Manta, Overture a Spitfire. Plánují se provozní zkoušky odrůd LG Stamgast, LG Slovan, LG Tosca, LG Lodestar a dalších.

Nové odrůdy pro České pivo

Společnost Limagrain má na českém trhu široké portfolio odrůd, ale vzhledem k pokroku ve šlechtění je třeba hledat stále nové materiály a hodnotit možnosti jejich využití, jak je zřejmé z plánů pivovarů na ověřování novinek, které mohou výrazně napomoci ekonomice vaření piva. Nejnovější odrůdy představil Ing. Radim Korhoň, vedoucí šlechtění ječmene na stanici v Hrubčicích.

Pro letošní sezonu je připravena nová odrůda LG Stamgast určená pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením původu České pivo. Registrována byla v roce 2021. Prokázala velmi vysoký výnos v ošetřené variantě pěstování se zachováním nadprůměrných výnosů až na úrovni 117 % ve všech variantách ošetření a oblastí pěstování, mimo neošetřené varianty v BVO, kde klesl na 99 % výnosu. Výkonnost prokázal také v nezávislých testech na různých lokalitách v rámci celé České republiky. V loňském roce byly sklizeny první plochy a mnohými českými sladovnami a pivovary byla zařazena mezi testované odrůdy. Vedle vysokého výnosu předního zrna vyniká také zdravotním stavem a odolností proti poléhání. Díky obsaženému genu rezistence mlo je odrůda odolná vůči padlí, vysokou odolnost má také proti rynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné.

Aktuální novinkou pro výrobu Českého piva je odrůda LG Slovan, která byla registrována v roce 2022. Vyšlechtěna byla také v Hrubčicích. V rámci odrůd na České pivo vyniká nejvyšším extraktem, čímž se podobá již odcházející odrůdě Malz. Při registračních zkouškách dosáhl v ošetřené variantě výnosu 115–117 % ve všech výrobních oblastech. V neošetřené variantě se výnos pohyboval mezi 98–105 %. Vyniká výnosem i podílem předního zrna. Odolnost padlí je kontrolována genem mlo, a dobrou odolnost má vůči rynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné. Loňská produkce je již provozně ověřována v Plzeňském Prazdroji a Sladovnách Soufflet.

Osvědčené sladovnické odrůdy

Pro standardní pivo je nejpoplatnější odrůdou Overture, která se zařadila na 4. místo mezi nejpěstovanějšími odrůdami v ČR, uvedl obchodní zástupce Zdeněk Kult. Je nejpěstovanějším sladovnickým ječmenem na Slovensku. Preferován je většinou sladoven v ČR a na Slovensku

Sladovnickou odrůdou s nejvyšším výnosem a extraktem ze sortimentu registrovaných odrůd je LG Tosca, představená Ing. Janou Černou. Byla registrována v roce 2020 a rychle se rozšiřuje na pěstitelské plochy. Svoje předností potvrdila v registračních zkouškách i při následném doporučování odrůd. Zařadila se již do sortimentu hlavních pivovarů a sladoven v ČR a na Slovensku, kde se zařadila na 2. místo mezi pěstovanými odrůdami. Má velmi dobré kvalitativní vlastnosti pro výrobu standardních piv a také příznivý zdravotní stav i agrotechnické vlastnosti, usnadňující její pěstování s požadovanými vlastnostmi.

V nabídce na české pivo zůstávají stabilní odrůdy Bojos, Laudis 550, LG Ester a Malz, které jsou poptávané a snadno najdou uplatnění při výrobě sladu.

Další plodiny

Výjimečnou odrůdou je přesívková pšenice Leidy, vhodná pro setí od října až do května, s dosažením odpovídajících výnosů s pekařskou kvalitou A.

V nabídce jsou také vysoce výnosné odrůdy ječmene jarního LG Belcanto a Ovation pro krmné využití.

Široký je sortiment hrachů, kde v nabídce zůstávají žlutosemenné odrůdy Audit, Abarth, Boxer a LG Aspen, doplněné zelenosemennou odrůdou Kingfisher.

Zajímavou plodinou s rozšiřující se tendencí je len olejný. Tradiční odrůdy Lola a Libra nově rozšíří odrůda Aquarius. Ta dosáhla vynikajících výsledků v registračních pokusech a zároveň vyniká vysokým obsahem nenasycených omega-3 mastných kyselin.

Rychle se rozšiřující sladovnický ječmen LG Tosca představila Ing. Jana Černá
Rychle se rozšiřující sladovnický ječmen LG Tosca představila Ing. Jana Černá

Související články

Efektivní ochrana osiva ozimých obilnin

02. 07. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D., BASF Osivo a sadba Zobrazeno 254x

Výhodná společná nabídka Bayer pro pěstitele řepky

20. 06. 2024 Ing. Ján Hanuska; Bayer Osivo a sadba Zobrazeno 321x

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

20. 06. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 556x

Hybridní odrůdy řepky ozimé Pioneer 2024

18. 06. 2024 Ing. Roman Brtnický; Pioneer Hi-Bred Osivo a sadba Zobrazeno 228x

Prověřená nabídka řepky ozimé od SOUFFLET SEEDS

17. 06. 2024 Ing. Petr Fuksík; SOUFFLET AGRO a.s. Osivo a sadba Zobrazeno 200x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail