Chemap Agro s.r.o.

Aplikace herbicidů v kukuřici

01. 04. 2005 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Plevele Zobrazeno 13829x

Mezi nejdůležitější opatření v ochraně kukuřice patří včasná regulace plevelů. Než dojde k zapojení řádků, kukuřice velice citlivě reaguje na zaplevelení. Při výběru herbicidu je nutné se řídit převládajícím zaplevelením honu. V praxi se často snažíme provést ošetření proti plevelům pouze jedinou aplikací herbicidů. Předpokládá to zkušenost se zaplevelením konkrétního honu, příznivý průběh povětrnostních podmínek od zasetí kukuřice až do zapojení řádků, znalost způsobu a spektra účinnosti jednotlivých herbicidů.

Agronutrition

Mezi nejdůležitější opatření v ochraně kukuřice patří včasná regulace plevelů. Než dojde k zapojení řádků, kukuřice velice citlivě reaguje na zaplevelení. Při výběru herbicidu je nutné se řídit převládajícím zaplevelením honu. V praxi se často snažíme provést ošetření proti plevelům pouze jedinou aplikací herbicidů. Předpokládá to zkušenost se zaplevelením konkrétního honu, příznivý průběh povětrnostních podmínek od zasetí kukuřice až do zapojení řádků, znalost způsobu a spektra účinnosti jednotlivých herbicidů.
Při volbě vhodného herbicidu je nutné rozlišovat mezi herbicidy účinkujícími přes půdu a listovými herbicidy. Pokud se rozhodneme pro požití herbicidu s kombinovaným účinkem a nebo směsi herbicidů měla by spolehlivě hubit nejvíce vzrostlé plevele. Na druhou stranu je vhodné, aby herbicid vykazoval dostatečnou reziduální účinnost, která zajistí kontrolu postupně vzcházejících plevelů. Při použití kombinovaných herbicidů za suchých podmínek leží hlavní podíl účinnosti na listově aktivní části herbicidu. Při chladném a vlhkém průběhu počasí zajišťuje účinnost půdně aktivní podíl herbicidu.
Vzhledem k tomu, že každý rok je jiný průběh počasí a půdní podmínky na jednotlivých honech jsou různé, je nutné termín aplikace a výběr herbicidu přizpůsobovat konkrétním podmínkám.

Půdní herbicidy
Účinek půdních herbicidů nastává přes půdu. Rostliny přijímají účinnou látku prostřednictvím kořenů. Půdní herbicidy se vyznačují, oproti listovým herbicidům, delší dobou reziduální účinnosti na plevele. To je důležité při chladném a vlhkém počasí, kdy reziduální účinnost zajistí ochranu kukuřice proti pozdnímu zaplevelení. Mnoho účinných látek z této skupiny vykazuje i vedlejší listový účinek. Této vlastnosti se využívá při časné postemergentní aplikaci k hubení vzcházejících a vzešlých plevelů.
K zajištění účinnosti je nutné dodržet několik zásad pro aplikaci půdních herbicidů. Při setí je nutné dbát na správnou hloubku uložení osiva. Příliš mělce vyseté osivo klíčí ve vrstvě postřikového filmu a může dojít k jeho poškození. Špatná příprava půdy a následně vzniklá hrudovitá půda mívá za následek nevytvoření souvislého herbicidního filmu a v neošetřených místech mohou nerušeně růst plevele. Půdní herbicidy potřebují k spolehlivé účinnosti dostatečnou vlhkost půdy. Pokud se aplikují na vlhkou půdu, může hned dojít k vytvoření herbicidního filmu. Vlhká půda bývá také chladnější a nedochází k velkým ztrátám účinné látky herbicidu odpařováním.
Snížení účinnosti půdních herbicidů je nejčastěji pozorováno na silně humózních půdách, kde dochází k vazbě účinné látky na organickou hmotu. Na těchto půdách je neúčelné snižovat dávky herbicidů. Výhodnější je použít listové herbicidy. Nebezpečí snížení účinnosti hrozí také na pozemcích, kde bylo aplikováno větší množství močůvky, kejdy a nebo hnoje.

Listové herbicidy
Listové herbicidy účinkují výhradně přes listy plevelů. Při srovnání s půdními herbicidy mají vyšší teplotní požadavky. Z hlediska jejich účinnosti hraje důležitou roli vosková vrstvička na listech plevelů. Silnější déšť před aplikací snižuje voskovou vrstvu na rostlinách. Narušení této vrstvy umožňuje rychlejší a vyšší účinnost aplikovaných herbicidů. Ale na druhou stranu také hrozí poškození kukuřice. Nebezpečí je vyšší hlavně u porostů stresovaných mokrem nebo kolísajícími teplotami.

Kontaktní herbicidy (Basagran Super, Bromotril, Pardner) potřebují pro dobrou účinnost přímé sluneční záření, které trvá ještě nejméně 4–5 hodin po aplikaci. Účinné látky herbicidů jsou aktivovány slunečním zářením a rozrušují chlorofyl v pletivech plevelů. Chybou je aplikace těchto herbicidů v podvečerních a večerních hodinách. Pokud dojde v následujících dnech ke změně počasí a je po aplikaci zataženo, dochází k výraznému snížení účinnosti.

Neselektivní herbicidy
Použití systémových neselektivních herbicidů na bázi účinné látky glyphosate nebo sulphostate je vhodné na pozemcích silně zaplevelených vytrvalými plevely - pýr, pcháče, šťovíky, svlačec rolní. Aplikace se provádí na vzešlé plevele. Příprava půdy následuje za 10–14 dnů, listy pýru musí být zežloutlé. Při hubení jednoletých trav může příprava půdy k setí následovat za 1–2 dny po aplikaci herbicidu. Postřik se může uskutečnit i po zasetí, pokud jsou plevele vzešlé. Klíčící kukuřice se v žádném případě nesmí dostat do styku s postřikovou jíchou a klíček se v době aplikace musí nacházet maximálně 2 cm pod povrchem půdy.

Související články

Rezistence plevelů vůči herbicidům a jak jí předcházet

14. 12. 2018 Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 492x

Statková hnojiva jako možný zdroj zaplevelení

19. 11. 2018 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Ivana Rypová, Ph.D., Ing. Jiří Dvořák; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 740x

Proč a jak ošetřovat ozimé obilniny na podzim proti plevelům

02. 11. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 825x

Postemergentní regulace plevelů v ozimé řepce - Současná situace a trendy do budoucna

31. 10. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 739x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

27. 10. 2018 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 521x

Další články v kategorii Plevele

detail