Chemap Agro s.r.o.

Buriny v sóji a ich regulácia

13. 06. 2018 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o. z. Agrochémia Plevele Zobrazeno 1241x

Sója je plodina, ktorá má na začiatku vegetačného obdobia slabšiu konkurenčnú schopnosť až do zapojenia porastu, čo trvá aj dva mesiace, pri chladnejšom počasí aj viac. Od sejby do zapojenia porastu majú buriny dostatok času a priestoru na rast. Správne načasovanie herbicídnej ochrany je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré sa podieľajú na dobrej úrode.

Agronutrition

Pri výbere pozemku je potrebné vychádzať z prognózy zaburinenia, ktorá vychádza s dlhodobého stavu pozemku, ale aj okolitých poľnohospodárskych aj ostatných plôch. Diferencie výskytu burín na pozemkoch spolu s pôdnymi podmienkami, mikroklímou, systémom striedania plodín a spracovania pôdy ovplyvňujú početnosť burinných populácií a zmeny v nich.

Trváce druhy burín sú ťažšie riešiteľným problémom, pretože preemergentné herbicídy na nich neúčinkujú a postemergentné nemajú dostatočnú účinnosť a podzemné časti ostávajú nepoškodené. Plochy silno zaburinené podbeľom liečivým, pichliačom roľným, mliečom roľným, palinou obyčajnou alebo pupencom roľným je lepšie neosievať. Likvidácia vyššie uvedených druhov je možná aplikáciou totálnych herbicídov v predplodine alebo pred sejbou.

V takomto prípade je potrebné pri konvenčnej agrotechnike aspoň čiastočne vyrovnať povrch pôdy už v jeseni. V čase aplikácie prípravku musia mať buriny dostatočne vyvinutú listovú plochu. Keďže potom je nutné nechať pozemok určitý čas bez mechanických zásahov, posúva sa termín sejby, čo v plánovaní je potrebné zohľadniť.

Významné druhy burín v sóji

Trváce dvojkličnolistové buriny, ktoré sa najčastejšie vyskytujú, sú pichliač roľný (Cirsium arvense), mlieč roľný (Sonchus arvensis) a pupenec roľný (Convolvulus arvensis).

Z dvojročných burín je to šalát kompasový (Lactuca serriola).

Najviac druhov je zo skupiny jednoročných dvojklíčnolistových burín. V sójových porastoch sú hospodársky najvýznamnejšie neskoré jarné, a to láskavce (Amaranthus sp.), mrlíky (Chenopodium sp.), ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia), voškovník polabský (Xanthium albinum), voškovník obyčajný (Xanthium strumarium), ktoré sú normované buriny v osivárskych porastoch a pri vzchádzaní časť rastlín môže byť chránená proti herbicídom ostitou čiaškou, podslnečník Theofrastov (Abutilon theophrasti), horčiaky (Persicaria sp.), loboda konáristá (Atriplex patula), durman obyčajný (Datura stramonium) a výmrv slnečnice (Helianthus annus).

V hojnom počte sa vyskytujú jednoročné trávy, hlavne ježatka kuria (Echinochloa crus-gallii), moháre (Setaria sp.). Najdôležitejším druhom z jednokličnolistových trvácich burín je pýr plazivý (Elytrigia repens).

Tieto druhy vzchádzajú zvyčajne pri teplotách pôdy nad 10 °C aj viac od konca apríla až do neskorého leta a dorastajú do výšky viac ako 100 cm. Plodia veľké množstvo semien, ktoré si udržujú dlhodobo klíčivosť v pôde aj niekoľko desiatok rokov. Väčšina z nich klíči až v nasledujúcich rokoch a zvyšuje zásobu semien v pôde. Vzchádzajú vo vlnách, zvlášť po letných dažďoch, čo sťažuje herbicídnu ochranu.

Voškovník polabský - vzchádzajúca rastlina
Voškovník polabský - vzchádzajúca rastlina

Voškovník po aplikácii imazamoxu (1,0 l/ha Pulsar 40)
Voškovník po aplikácii imazamoxu (1,0 l/ha Pulsar 40)

Slnečnica po aplikácii Refine SX
Slnečnica po aplikácii Refine SX

Použitie preemergentných herbicídov

Pri aplikácii totálnych herbicídov na trváce buriny tieto musia mať vytvorenú dostatočnú listovú plochu. Zároveň sa zlikvidujú aj vzídené jednoročné buriny. Potom nasleduje aspoň 5–10 dní bez akýchkoľvek mechanických zásahov podľa zvoleného prípravku. Podstatná časť burín vzchádza až po sejbe sóje, preto je potrebná aplikácia niektorého z pôdnych herbicídov, alebo ich kombinácie.

Pri výbere herbicídu zohľadňujeme súčasný stav zaburinenia pozemku a spektrum účinnosti zvoleného herbicídu alebo kombinácie. Niektoré herbicídy zahŕňajú takmer celé spektrum problémových burín v sóji a potláčajú aj ťažko ničiteľné druhy ako podslnečník, ambrózia a voškovník (napr. imazamox + pendimethalin). Možno použiť nasledujúce účinné látky alebo ich kombinácie: clomazone, metribuzin, pendimethalin, flufenacet + metribuzin, imazamox + pendimethalin, s – metolachlor.

Aplikácia preemergentných prípravkov vyžaduje urovnaný povrch bez hrúd, čo okrem účinnosti herbicídov je dôležité aj pri zbere kvôli stratám. Dávka vody by mala byť 400–600 l/ha, pri suchších podmienkach horná hranica. Na zlepšenie účinku možno použiť pôdne zmáčadlo a večerné alebo nočné aplikácie, 0,1 mm rosy = 1000 l vody/ha. Nižšie dávky vody vždy nezaručujú vytvorenie dokonalého filmu na povrchu pôdy. Silné slnečné žiarenie a vysoké teploty urýchľujú rozklad preemergentných prípravkov. Pri slnečnom a teplom počasí rozklad účinnej látky prebieha oveľa skôr ako počas zamračeného počasia a dostatočnej vlhkosti pôdy.

Preemergentné ošetrenie tvorí jedno zo základných opatrení v ochrane sóje a pri dodržaní aplikačných podmienok herbicídy účinkujú v závislosti na priebehu počasia aj niekoľko týždňov. Početne prevažujúce druhy ako mrlíky a láskavce vzchádzajú počas celého leta a vtedy je účinná látka pôdneho herbicídu rozložená. Sucho môže spôsobovať aj výpadky pri klíčení sóje a uvoľnený priestor následne obsadzuje burinná vegetácia.

Ambrózia palinolistá
Ambrózia palinolistá

Podslnečník Theophrastov po aplikácii thifensulfuron-methylu (Refine SX)
Podslnečník Theophrastov po aplikácii thifensulfuron-methylu (Refine SX)

Ibištek trojdielny
Ibištek trojdielny

Použitie postemergentných herbicídov

Buriny vzchádzajúce neskôr ničíme prípravkami s účinnými látkami imazamox, imazamox + bentazone a thifensulfuron methyl. Všeobecne pre tieto herbicídy platí, že buriny by mali mať maximálne 2 až 4 pravé listy. Na skorú postemergentnú aplikáciu je vhodná účinná látka imazamox. Okrem širokého spektra dvojklíčnolistových burín účinkuje aj na ježatku v skorých rastových fázach.

Pri aplikácii postemergentných herbicídov je potrebné dodržať niekoľko podmienok. Teplota vzduchu nemá presiahnuť 23 °C, ináč hrozí poškodenie listov. Odporúčaná dávka vody je od 200 do 400 l/ha, u prípravkov s kontaktnou zložkou aspoň 300 l/ha. Dôležitá je veľkosť kvapiek, ktorá má byť približne 200 mikrometrov. Pri väčších kvapkách klesá účinnosť kontaktného herbicídu. Na dosiahnutie dobrej účinnosti povrch burín musí byť čím lepšie zmáčaný. U veľmi prerastených burín sú tieto prípravky takmer neúčinné. Väčšie rastliny prežívajú a zvyčajne aj kvitnú a semená dozrievajú. Thifensulfuron methyl v skorých rastových fázach ničí rozsiahle spektrum burín (láskavce, lobody mrlíky, ambrózia, podslnečník, voškovník a i., durman a ľuľok sú odolné). Aplikovať spolu so zmáčadlom Trend.

Trávovité buriny regulujeme graminicídmi. Pri voľbe herbicídneho ošetrenia je potrebné používať registrované prípravky.

Pri výbere pozemku je potrebné vychádzať z prognózy zaburinenia, ktorá vychádza s dlhodobého stavu pozemku, ale aj okolitých poľnohospodárskych aj ostatných plôch. Diferencie výskytu burín na pozemkoch spolu s pôdnymi podmienkami, mikroklímou, systémom striedania plodín a spracovania pôdy ovplyvňujú početnosť burinných populácií a zmeny v nich.

Trváce druhy burín sú ťažšie riešiteľným problémom, pretože preemergentné herbicídy na nich neúčinkujú a postemergentné nemajú dostatočnú účinnosť a podzemné časti ostávajú nepoškodené. Plochy silno zaburinené podbeľom liečivým, pichliačom roľným, mliečom roľným, palinou obyčajnou alebo pupencom roľným je lepšie neosievať. Likvidácia vyššie uvedených druhov je možná aplikáciou totálnych herbicídov v predplodine alebo pred sejbou.

V takomto prípade je potrebné pri konvenčnej agrotechnike aspoň čiastočne vyrovnať povrch pôdy už v jeseni. V čase aplikácie prípravku musia mať buriny dostatočne vyvinutú listovú plochu. Keďže potom je nutné nechať pozemok určitý čas bez mechanických zásahov, posúva sa termín sejby, čo v plánovaní je potrebné zohľadniť.

 

Významné druhy burín v sóji

Trváce dvojkličnolistové buriny, ktoré sa najčastejšie vyskytujú, sú pichliač roľný (Cirsium arvense), mlieč roľný (Sonchus arvensis) a pupenec roľný (Convolvulus arvensis).

Z dvojročných burín je to šalát kompasový (Lactuca seriola).

Najviac druhov je zo skupiny jednoročných dvojklíčnolistových burín. V sójových porastoch sú hospodársky najvýznamnejšie neskoré jarné, a to láskavce (Amaranthus sp.), mrlíky (Chenopodium sp.), ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia), voškovník polabský (Xanthium albinum), voškovník obyčajný (Xanthium strumarium), ktoré sú normované buriny v osivárskych porastoch a pri vzchádzaní časť rastlín môže byť chránená proti herbicídom ostitou čiaškou, podslnečník Theofrastov (Abutilon theophrasti), horčiaky (Persicaria sp.), loboda konáristá (Atriplex patula), durman obyčajný (Datura stramonium) a výmrv slnečnice (Helianthus annus).

V hojnom počte sa vyskytujú jednoročné trávy, hlavne ježatka kuria (Echinochloa crus-gallii), moháre (Setaria sp.). Najdôležitejším druhom z jednokličnolistových trvácich burín je pýr plazivý (Elytrigia repens).

Tieto druhy vzchádzajú zvyčajne pri teplotách pôdy nad 10 °C aj viac od konca apríla až do neskorého leta a dorastajú do výšky viac ako 100 cm. Plodia veľké množstvo semien, ktoré si udržujú dlhodobo klíčivosť v pôde aj niekoľko desiatok rokov. Väčšina z nich klíči až v nasledujúcich rokoch a zvyšuje zásobu semien v pôde. Vzchádzajú vo vlnách, zvlášť po letných dažďoch, čo sťažuje herbicídnu ochranu.

 

Použitie preemergentných herbicídov

Pri aplikácii totálnych herbicídov na trváce buriny tieto musia mať vytvorenú dostatočnú listovú plochu. Zároveň sa zlikvidujú aj vzídené jednoročné buriny. Potom nasleduje aspoň 5–10 dní bez akýchkoľvek mechanických zásahov podľa zvoleného prípravku. Podstatná časť burín vzchádza až po sejbe sóje, preto je potrebná aplikácia niektorého z pôdnych herbicídov, alebo ich kombinácie.

Pri výbere herbicídu zohľadňujeme súčasný stav zaburinenia pozemku a spektrum účinnosti zvoleného herbicídu alebo kombinácie. Niektoré herbicídy zahŕňajú takmer celé spektrum problémových burín v sóji a potláčajú aj ťažko ničiteľné druhy ako podslnečník, ambrózia a voškovník (napr. imazamox + pendimethalin). Možno použiť nasledujúce účinné látky alebo ich kombinácie: clomazone, metribuzin, pendimethalin, flufenacet + metribuzin, imazamox + pendimethalin, s – metolachlor.

Aplikácia preemergentných prípravkov vyžaduje urovnaný povrch bez hrúd, čo okrem účinnosti herbicídov je dôležité aj pri zbere kvôli stratám. Dávka vody by mala byť 400–600 l/ha, pri suchších podmienkach horná hranica. Na zlepšenie účinku možno použiť pôdne zmáčadlo a večerné alebo nočné aplikácie, 0,1 mm rosy = 1000 l vody/ha. Nižšie dávky vody vždy nezaručujú vytvorenie dokonalého filmu na povrchu pôdy. Silné slnečné žiarenie a vysoké teploty urýchľujú rozklad preemergentných prípravkov. Pri slnečnom a teplom počasí rozklad účinnej látky prebieha oveľa skôr ako počas zamračeného počasia a dostatočnej vlhkosti pôdy.

Preemergentné ošetrenie tvorí jedno zo základných opatrení v ochrane sóje a pri dodržaní aplikačných podmienok herbicídy účinkujú v závislosti na priebehu počasia aj niekoľko týždňov. Početne prevažujúce druhy ako mrlíky a láskavce vzchádzajú počas celého leta a vtedy je účinná látka pôdneho herbicídu rozložená. Sucho môže spôsobovať aj výpadky pri klíčení sóje a uvoľnený priestor následne obsadzuje burinná vegetácia.

 

Použitie postemergentných herbicídov

Buriny vzchádzajúce neskôr ničíme prípravkami s účinnými látkami imazamox, imazamox + bentazone a thifensulfuron methyl. Všeobecne pre tieto herbicídy platí, že buriny by mali mať maximálne 2 až 4 pravé listy. Na skorú postemergentnú aplikáciu je vhodná účinná látka imazamox. Okrem širokého spektra dvojklíčnolistových burín účinkuje aj na ježatku v skorých rastových fázach.

Pri aplikácii postemergentných herbicídov je potrebné dodržať niekoľko podmienok. Teplota vzduchu nemá presiahnuť 23 °C, ináč hrozí poškodenie listov. Odporúčaná dávka vody je od 200 do 400 l/ha, u prípravkov s kontaktnou zložkou aspoň 300 l/ha. Dôležitá je veľkosť kvapiek, ktorá má byť približne 200 mikrometrov. Pri väčších kvapkách klesá účinnosť kontaktného herbicídu. Na dosiahnutie dobrej účinnosti povrch burín musí byť čím lepšie zmáčaný. U veľmi prerastených burín sú tieto prípravky takmer neúčinné. Väčšie rastliny prežívajú a zvyčajne aj kvitnú a semená dozrievajú. Thifensulfuron methyl v skorých rastových fázach ničí rozsiahle spektrum burín (láskavce, lobody mrlíky, ambrózia, podslnečník, voškovník a i., durman a ľuľok sú odolné). Aplikovať spolu so zmáčadlom Trend.

Trávovité buriny regulujeme graminicídmi. Pri voľbe herbicídneho ošetrenia je potrebné používať registrované prípravky.

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 202x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail