Chemap Agro s.r.o.

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 570x

Požadavky na účinné látky jsou stále vyšší z hlediska ekotoxikologie, omezení aplikace či dávkování a v neposlední řadě i počet herbicidních účinných látek za poslední roky neustále klesá. Stále větším problémem, se kterým se na svých pozemcích setkáváte, je výskyt rezistentních populací chundelky metlice či psárky polní k účinným látkám patřícím především do skupiny ALS inhibitorů (sulfonylmočoviny).

Agronutrition

Na trhu zůstává už jen několik látek, které jsou účinné proti rezistentním populacím chundelky. Mezi ně s jistotou patří flufenacet a diflufenican, jejichž kombinací vznikl herbicid Chocker®.

Chocker® má několik výhod pro podzimní aplikaci potvrzenou praxí:

 1. je podstatně levnější než jarní varianta komplexního herbicidu či TM herbicidů,
 2. má pozitivní vliv na vývoj porostu (brzkou likvidací plevelů nenastává konkurence o vodu a živiny během zimy a jara),
 3. umožňuje vyšší využití jarních hnojiv (nehnojím plevele),
 4. šetří čas v jarním období,
 5. není fytotoxický pro kulturní plodinu,
 6. jednoduše se aplikuje (při vzcházení, jakmile se objeví „kolejáky“),
 7. navyšuje výnos.

Chocker® je spolehlivé řešení pro komplexní ochranu všech ozimých obilnin proti nejvýznamnějším jednoděložným a dvouděložným plevelům pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci včetně rezistentní chundelky metlice.

Chocker® je kombinovaný herbicid výše zmíněných účinných látek s výrazně synergickým efektem. Má kontaktní listový a reziduálně půdní účinek. Účinkuje na klíčící, vzcházející a vzešlé plevele v časných vývojových stádiích (obr. 1 a 2).

Plevele citlivé: chundelka metlice, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, pomněnka rolní, mák vlčí, výdrol máku setého, výdrol řepky olejky.

Velmi dobře účinkuje také na některé na jaře vzcházející plevele, jako jsou konopice, merlíkovité a rdesnovité plevele, laskavec ohnutý a pohanka svlačcovitá (při dostatečné půdní vlhkosti).

Obr. 1: Dlouhé reziduální působení přípravku Chocker® - účinnost po 52 dnech od aplikace
Obr. 1: Dlouhé reziduální působení přípravku Chocker® - účinnost po 52 dnech od aplikace

Obr. 2: Eliminace jarní špičky po použití přípravku Chocker® - účinnost po 170 dnech od aplikace
Obr. 2: Eliminace jarní špičky po použití přípravku Chocker® - účinnost po 170 dnech od aplikace

Doporučení k aplikaci

Reziduální účinnost přípravku Chocker® v půdě je až 6 měsíců od aplikace. Přípravek je ideální pro preemergentní a časně postemergentní aplikace. Optimální je zejména časně postemergentní aplikace v době, kdy obilniny jsou ve fázi 1.–3. listu a plevele ve stádiu vzcházení až 2 pravých listů, v plné dávce 0,5 l/ha. Přípravek má registraci do pšenice ozimé a dále do ozimého ječmene, žita a tritikale. Proti přenašečům viróz je také možnost přidat do společné aplikace insekticid Vaztak® Active v dávce 0,2 l/ha. Přípravek nemá žádné omezení pro výsev následných plodin v běžném osevním postupu a lze ho aplikovat v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Proč použít Chocker®:

 • kompletní spektrum účinnosti proti plevelům
 • nízké dávkování a jednoduché použití
 • bez výrazných omezení na svazích, podél drenáží a v ochranných pásmech vod,
 • bez omezení pro následné plodiny.

Graf 1: Účinnost přípravku Chocker® na hlavní plevele, které se nejčastěji vyskytují při inventarizaci porostů v ČR
Graf 1: Účinnost přípravku Chocker® na hlavní plevele, které se nejčastěji vyskytují při inventarizaci porostů v ČR

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

Obr. 1: Dlouhé reziduální působení přípravku Chocker<sup>® </sup> - účinnost po 52 dnech od aplikace
Obr. 2: Eliminace jarní špičky po použití přípravku Chocker<sup>® </sup> - účinnost po 170 dnech od aplikace

Související články

Odolnost bramboru k metribuzinu

01. 01. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Plevele Zobrazeno 15996x

Plevele a hospodaření se slámou

14. 11. 2017 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 733x

Komplexní podzimní ochrana s Agility

05. 11. 2017 Ing. Pavel Vrzala; FMC Agro Česká republika spol. s r. o. Plevele Zobrazeno 305x

Invazní rostliny v lesním hospodářství - Byliny

24. 10. 2017 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Praha-Zbraslav Plevele Zobrazeno 416x

Nedělejte z herbicidního ošetření pšenice vědu

21. 10. 2017 Ing. Jakub Řezanina; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 297x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Bayer CropScience
AG NOVACHEM s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Leading Farmers s.r.o.
www.listova-hnojiva.com
Prograin-Zia s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
5%
3%
20%
3%
51%
detail