Chemap Agro s.r.o.

Chundelka metlice neztrácí expanzi a agresivitu

18. 10. 2016 Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc., RNDr. Dana Kohoutová, CSc.; Praha Plevele Zobrazeno 934x

Chundelka metlice (Apera spica-venti) patří k původním plevelům našich polí (archeofytům), ale ještě v polovině minulého století zaplevelovala především lehčí a chudší půdy na rozdíl od ovsa hluchého, který dominoval na půdách těžších, úrodnějších.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Další specifickou vlastností tohoto plevele byl výskyt pouze v ozimých obilninách, ozimé řepce, na úhorech, eventuálně v první seči víceletých pícnin. V současné době chundelka metlice zapleveluje všechny druhy půd a většinu plodin v celé ČR a regulace jejího výskytu by nebyla možná bez použití účinných herbicidů. Důkazem jsou zaplevelené okraje polí a terénní překážky, kam potřikovače s herbicidem obtížně dosáhnou (obr. 1).

Regulace výskytu chundelky metlice v dřívějším malovýrobním zemědělství, které neznalo herbicidy, spočívala především ve vláčení ozimých obilnin zjara a v tehdejším používání nakypřeného povrchu půdy po zasetí ozimů, kdy drobné obilky chundelky, vzcházející z povrchových vrstev půdy, se nemohly dobře uplatnit. Proto hromadný výskyt chundelky v ozimech byl pravidelný po vlhkých a teplých podzimech a na lehkých půdách, které vzcházení drobných obilek lépe umožnily i za sucha.

Expanze chundelky metlice do všech oblastí ČR začala až v druhé polovině minulého století s nástupem velkovýrobních technologií pěstování plodin. Z hlavních příčin hromadného výskytu nutno uvést:

- utužování povrchu půdy po zasetí k dosažení lepšího vzcházení kulturních rostlin a všeobecné používání mělčího zpracování půdy;

- větší zhutnění půd používáním těžších mechanizačních prostředků;

- dřívější zakládání porostů plodin zjara i na podzim s minimální předseťovou přípravou půdy;

- větší zastoupení plodin zakládaných na podzim;

- dlouhodobé používání herbicidů s účinkem pouze na dvouděložné plevele (2,4-D, MCPA).

Hromadnému šíření pomohly i časté mírné zimy a postupné rozšiřování populací vzcházejících i zjara (graf 1).

Umožnila to i doslova obrovská rozmnožovací schopnost tohoto plevele, který intenzívně odnožuje (obr. 2) a vytváří na rozvětvených latách tisíce obilek, které se mohou šířit i větrem na velké vzdálenosti.

Výše uvedené skutečnosti jsou i příčinou, že v současné době se chundelka metlice vyskytuje běžně i v jarních obilninách a dokonce i v cukrové řepě, která je zakládána brzo zjara s minimem předseťové přípravy. Zatím se chundelka metlice nevyskytuje v kukuřici, bramborách, slunečnici aj., poněkud později vysévaných plodinách, ale je otázkou času, kdy se rozšíří později zjara vzcházející populace chundelky metlice ve větším rozsahu.

Graf 1: Rytmus vzcházení chundelky metlice během roku
Graf 1: Rytmus vzcházení chundelky metlice během roku

Obr. 1: Rozšíření chundelky metlice na okrajích pole
Obr. 1: Rozšíření chundelky metlice na okrajích pole

Obr. 2: Rozvětvený trs dozrálé chundelky metlice
Obr. 2: Rozvětvený trs dozrálé chundelky metlice

Předpoklady úspěšné regulace chundelky metlice v současnosti

Jak je uvedeno výše, má chundelka metlice všechny předpoklady postupného rozšiřování a dlouhodobého setrvání na poli, zvláště pak po hromadném používání mělkého zpracování půdy, kdy drobné obilky se mohou ve většině vzejít již v následném roce.

V našem dlouholetém sledování se nepotvrdily literární údaje o krátké životnosti obilek v půdě. Naopak na lokalitách s dlouhodobým pěstováním zeleniny a jiných plodin, kde se uplatnit a dozrát nemohla a s vyloučením zaplevelení větrem z ohnisek z okolí, se vyskytla ještě po 8 letech v zařazené ozimé pšenici.

Možnosti úspěšné regulace spočívají v tom, že se již ve větším rozsahu používá hlubší předseťová příprava a současné secí stroje vytvářejí i v nakypřené půdě pevné lůžko pro osivo a povrch půdy mimo řádek neutužují. Tím se dlouhodoběji zabrání vzcházení drobných obilek chundelky z povrchových vrstev půdy.

Závěr

Používání účinných herbicidů proti chundelce metlici v přezimujících plodinách je v současné době nutností, ale je nutno respektovat skutečné zaplevelení chundelkou, která vzchází v závislosti na průběhu povětrnostních podmínek (graf 2) v období říjen až duben a je možno zvolit podzimní nebo jarní aplikaci herbicidů.

Odstranění ohnisek intenzivního rozšíření chundelky metlice na okrajích pozemků a v okolí různých překážek uvnitř pozemku je nutností, neboť drobné obilky se mohou šířit větrem na velké vzdálenosti. Touto skutečností je možno vysvětlit proč i agresivnější polní plevele z čeledi lipnicovitých, např. psárka polní, sveřepy, ježatka kuří noha, oves hluchý, se tak rychle horizontálně nešíří, jako právě chundelka metlice.

Graf 2: Závislost výskytu chundelky metlice v ozimé pšenici na podzimních srážkáchGraf 2: Závislost výskytu chundelky metlice v ozimé pšenici na podzimních srážkách

Chundelka metlice neztrácí expanzi a agresivitu

Rozšíření chundelky metlice na okrajích pole
Rozvětvený trs dozrálé chundelky metlice

Související články

Roundup Flex
- náskok ve vývoji glyfosátů

09. 10. 2017 Ing. Miroslav Hrobský; Monsanto ČR s.r.o Plevele Zobrazeno 152x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

25. 09. 2017 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 218x

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 305x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 310x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 696x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail