Chemap Agro s.r.o.

Eliminace jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce

14. 07. 2017 Ing. Lubomír Zámorský, Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 269x

Moderní technologie pěstování řepky se zaměřuje na dosažení řidšího porostu tvořeného jednotlivými silnými rostlinami. Díky lepší secí technice je možné dosáhnout rovnoměrného zasetí kolem 40 semen/m2. Jednotlivé rostliny mají dostatek prostoru na rozvinutí a vytvoření silného kořenového systému s dostatkem zásobních látek na zimu. Nutným předpokladem pro to ovšem je, že tyto volné plochy mezi rostlinami nezaberou plevelné rostliny dříve než ty kulturní. Řepka je v raných růstových fázích konkurenčně velmi slabá, a proto je nutné ji podpořit promyšleným použitím herbicidů. Jak to udělat efektivně, to vám osvětlí v následujících řádcích.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Aplikovat preemergentně nebo časně postemergentně?

Rozhodnutí, zda provést postřik proti plevelům preemergentně nebo postemergentně, závisí především na vláhových podmínkách, množství posklizňových zbytků v půdě a spektru plevelů na pozemcích. Roli hraje také organizace práce na farmě a jiné vlivy. Pokud je na pozemku předpoklad výskytu brukvovitých plevelů, je lépe použít systém PRE. Pokud je problém s kakosty, zvládnou ho všechny naše přípravky stejně dobře.

Butisan® Duo Pack vyřeší zaplevelení včetně brukvovitých

Butisan® Duo Pack obsahuje účinné látky metazachlor a dimethenamid-P, ale navíc se k němu ještě přidává účinná látka clomazone ve formě mikrokapsulí. Obsažené komponenty se výborně doplňují při spojeném úsilí v boji proti jednoděložným a dvouděložným plevelům, které se množí semeny. Účinné látky pronikají do plevelných rostlin především kořeny a hypokotylem a dobře se rozptýlí v půdě. Tím je zaručen rychlý nástup účinnosti a jistá následná účinnost v půdě i při různém průběhu počasí. Kombinace 3 účinných látek zajišťuje účinek na bezkonkurenčně nejširší spektrum plevelů včetně svízele, heřmánkovitých, kokošky a dalších brukvovitých, kakostů i jiných druhů. Butisan® Duo Pack skvěle účinkuje i na jednoděložné plevele, včetně jinak problémové psárky, chundelky metlice a lipnice roční. Je používán v preemergentním ošetření. Látka clomazone obsažená v balíčku Butisan® Duo Pack je formulována do mikrokapsulí, čímž je dosaženo postupného a rovnoměrného uvolňování účinné látky. Díky tomu je postřik skvěle snášen plodinou a zároveň je prodloužena doba účinnosti.

Butisan® Duo Pack v dávce 2,25 l/ha Butisan® Duo + 0,15 l/ha Clomate je řešením problémů při preemergentní likvidaci kakostovitých, hulevníku, kokošky pastuší tobolky a penízku rolního (díky přidané úč. látce dimethenamid-P). Optimální účinnost má i proti heřmánkovitým druhům i svízeli a účinkuje tak proti všem důležitým plevelům v řepce. Aplikace musí být skončena před tím, než vzejdou první rostliny řepky. Postřik je dobré provádět ihned po setí, nejlépe ještě tentýž den. Nečekejte na déšť, protože za příznivých podmínek může řepka klíčit už 2–3 dny po zasetí. Samozřejmostí je vhodná příprava půdy, bez hrud a posklizňových zbytků na povrchu. Předpokladem pro spokojenost s přípravkem je dostatečná půdní vlhkost.

Nimbus® Gold

Nimbus® Gold splňuje všechny parametry uvedené výše. Jako důkaz, že vývoj stále pracuje, je pro vás přípravek Butisan® Duo s Clomatem připraven jako ready formulace pod názvem Nimbus® Gold. V jednom kanystru všechny tři účinné látky - „můžete jen nalít a jet“. Detaily o přípravku Nimbus Gold byly podrobně uvedeny v červnovém vydání Agromanuálu. Stručně: doporučená dávka 2,0–2,25 l/ha, preemergentní použití. Doporučuji vyzkoušet.

Butisan® Complete

Proti širokému spektru plevelů včetně svízele, bolehlavu, psárce, kokošce, kakostům - 2,25 l/ha Butisan® Complete, aplikuje se preemergentně až cca 10 dní po setí. Je to jednoduché, řepka jde do zimy s vyřízenou konkurencí.

Na řepkou osetých polích si Butisan® Complete v loňském podzimu velmi dobře poradil s běžnými plevely, jako jsou ježatky, laskavce, psárky, béry, lipnice, pěťoury, mléče, pryskyřníky, heřmánky a rmeny, penízky, hluchavky a svízel. Určitou malou skvrnou na vysoké spokojenosti byl v oblastech, kde vůbec nepršelo či aplikace proběhla vzhledem k vývojovým fázím plevelů později, výskyt merlíků. Ty ale zmrzly při prvních mrazech. Zkušenosti ukazují, že na polích s velmi vysokým výskytem penízků, kakostů či kokošek musí být provedena aplikace plné (registrované) dávky Butisanu® Complete, tzn. 2,5 l/ha. V těchto případech platí přiklonit se k jistější a lacinější preemergentní aplikaci. Tím si zajistíte vynikající a spolehlivou účinnost. Použití přípravku Butisan® Complete je jednoduché i z pohledu organizace prací na farmě. Postřikovač může jet až po zasetí celé plochy řepky ozimé, a to bez obav, že postřik retarduje kulturní porost, případně že některé plevele odrostou.

Přípravek Butisan® Complete je možno, pokud se termíny aplikace potkají, míchat i s přípravky proti výdrolu obilnin - graminicidy. Z produktů firmy BASF bych na tomto místě připomněl graminicid Stratos® Ultra, balený společně se smáčedlem Dash® HC, aplikovaný obvykle ve stadiu do 3 listů obilniny v dávce 1,0 l/ha Stratos® Ultra + 1,0 l/ha Dash® HC. Další z používaných kombinací jsou ty s listovými hnojivy, insekticidy, případně, pokud dochází k velmi pozdní aplikaci, též s regulátory růstu. Také v případě výskytu vytrvalých plevelů (pcháčů) je možná kombinace s přípravky proti těmto plevelným druhům.

Pevně věřím, že vaše osobní zkušenosti s touto novinkou byly také velmi dobré, a pokud zatím vlastní zkušenosti nemáte, tak neváhejte a vyzkoušejte si sami. Více informací vám rádi poskytnou regionální zástupci BASF.

Související články

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 186x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 257x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 606x

Regulace plevelů před sklizní obilnin a předsklizňové aplikace

23. 07. 2017 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby,v.v.i., Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 302x

Komplexní řešení v ochraně řepky ozimé

18. 07. 2017 Bc. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 286x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
6%
2%
24%
4%
50%
detail