Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Flexibilní herbicidní ochrana kukuřice

24. 04. 2018 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 358x

Časně postemergentní herbicidní ochrana je velmi oblíbenou formou řešení plevelů v kukuřici. V případě, že použijeme vhodný reziduální herbicid a zasáhneme plevele v nejcitlivějších růstových fázích, máme v rukách velmi účinný a efektivní nástroj pro řešení plevelů na začátku vegetace. Herbicid Adengo splňuje požadavky moderního herbicidu na spolehlivou účinnost, dlouhodobé působení a velmi dobrou selektivitu. Použití je bez omezení v ochranných pásmech II. stupně zdrojů povrchových a podzemních vod.

Agronutrition

Optimální složení pro synchronizované působení

Účinné látky isoxaflutole a thiencarbazone-methyl působí v plevelech systémově a jsou přijímány jak kořeny, tak listy vzešlých plevelů, což se projevuje viditelnou kontaktní účinností. Odbourávání obou účinných látek v kukuřici urychluje nový safener cyprosulfamide, který je přijímán kukuřicí přes kořeny a listy. Obě účinné látky se velmi dobře vzájemně doplňují v účinnosti na trávy a dvouděložné plevele. Adengo působí proti klíčícím, vzcházejícím a vzešlým plevelům. Po významných dešťových srážkách dochází k opětovné aktivaci její účinnosti a je tak zajištěna dlouhodobá ochrana kukuřice proti všem významným plevelům.

Řešení širokého spektra plevelů

Při preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci Adengo spolehlivě účinkuje proti všem důležitým druhům jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů. Mezi citlivé trávy patří ježatka kuří noha, rosička krvavá, čirok halepský, béry, prosa, lipnice a další. Skupina citlivých dvouděložných plevelů zahrnuje především merlíky, lebedy, kakosty, rdesna, opletku obecnou, laskavce, brukvovité a heřmánkovité plevele, výdrol řepky, slunečnice a máku, ptačinec žabinec, svízel přítulu, hluchavky, konopice, lilek černý, durman obecný, rozrazil perský, violka rolní a další. Přestože přípravek není primárně určen hubení vytrvalých plevelů, jsou pcháč oset, pýr plazivý a přeslička rolní viditelně retardovány v růstu, zejména při časně postemergentní aplikaci za dobrých vláhových podmínek. Tohoto lze využít na pozemcích s ojedinělým výskytem těchto plevelů.

Optimální termín aplikace do 3 listu kukuřice
Optimální termín aplikace do 3 listu kukuřice

Účinnost proti vzešlým plevelům 2 měsíce po aplikaci
Účinnost proti vzešlým plevelům 2 měsíce po aplikaci

Účinnost proti vzešlým plevelům 2 měsíce po aplikaci
Účinnost proti vzešlým plevelům 2 měsíce po aplikaci

Flexibilní rozhodování

Adengo je určeno pro samostatnou aplikaci bez nutnosti kombinace se smáčedlem. Použití je možné kdykoliv od zasetí až do fáze 3 listů kukuřice, což umožňuje zvolit optimální termín pro aplikaci s ohledem na plevele. Citlivost plevelů je do fáze 2–4 listů podle druhu. Dávka 0,44 l/ha je určena pro hubení širokého spektra jednoletých plevelů včetně ježatky kuří nohy a opletky obecné. Tato dávka by měla být preferována především při preemergentní aplikaci, silném zaplevelení a na těžkých půdách. Při kvalitní přípravě půdy a za dobrých vláhových podmínek lze použít dávku 0,4 l/ha. Na lehčích půdách, při méně kvalitní přípravě půdy a za sucha po zasetí je vhodné použít Adengo až po vzejití kukuřice. Na písčitých půdách je vhodné dávku snížit až na 0,33 l/ha. Při preemergentní aplikaci lze mísit s kapalným hnojivem DAM 390 nebo s herbicidy na bázi glyphosate.

Systém řešení plevelů v kukuřici

Herbicid Adengo je možné použít v OP II. st. zdrojů podzemních a povrchových vod a ve všech technologiích pěstování kukuřice. V osevním postupu neomezuje pěstování následných plodin. Koncentrovaná formulace navíc umožňuje nízké a pohodlné dávkování. Optimální aplikace herbicidu Adengo na základě zkušeností je časně postemergentní termín, tj. do 3 listů kukuřice. V pozdějším termínu je možné použít Maister Power proti jednoletým, vytrvalým a obtížně hubitelným plevelům.

Dlouhodobá reziduální ochrana
Dlouhodobá reziduální ochrana

Potlačení pcháče osetu
Potlačení pcháče osetu

Související články

Statková hnojiva jako možný zdroj zaplevelení

19. 11. 2018 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Ivana Rypová, Ph.D., Ing. Jiří Dvořák; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 433x

Proč a jak ošetřovat ozimé obilniny na podzim proti plevelům

02. 11. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 606x

Postemergentní regulace plevelů v ozimé řepce - Současná situace a trendy do budoucna

31. 10. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 531x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

27. 10. 2018 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 358x

Problematika regulace výdrolu obilnin v ozimé řepce

15. 10. 2018 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 580x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail