Chemap Agro s.r.o.

Flexibilní herbicidní ochrana kukuřice

24. 04. 2018 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 524x

Časně postemergentní herbicidní ochrana je velmi oblíbenou formou řešení plevelů v kukuřici. V případě, že použijeme vhodný reziduální herbicid a zasáhneme plevele v nejcitlivějších růstových fázích, máme v rukách velmi účinný a efektivní nástroj pro řešení plevelů na začátku vegetace. Herbicid Adengo splňuje požadavky moderního herbicidu na spolehlivou účinnost, dlouhodobé působení a velmi dobrou selektivitu. Použití je bez omezení v ochranných pásmech II. stupně zdrojů povrchových a podzemních vod.

Agronutrition

Optimální složení pro synchronizované působení

Účinné látky isoxaflutole a thiencarbazone-methyl působí v plevelech systémově a jsou přijímány jak kořeny, tak listy vzešlých plevelů, což se projevuje viditelnou kontaktní účinností. Odbourávání obou účinných látek v kukuřici urychluje nový safener cyprosulfamide, který je přijímán kukuřicí přes kořeny a listy. Obě účinné látky se velmi dobře vzájemně doplňují v účinnosti na trávy a dvouděložné plevele. Adengo působí proti klíčícím, vzcházejícím a vzešlým plevelům. Po významných dešťových srážkách dochází k opětovné aktivaci její účinnosti a je tak zajištěna dlouhodobá ochrana kukuřice proti všem významným plevelům.

Řešení širokého spektra plevelů

Při preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci Adengo spolehlivě účinkuje proti všem důležitým druhům jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů. Mezi citlivé trávy patří ježatka kuří noha, rosička krvavá, čirok halepský, béry, prosa, lipnice a další. Skupina citlivých dvouděložných plevelů zahrnuje především merlíky, lebedy, kakosty, rdesna, opletku obecnou, laskavce, brukvovité a heřmánkovité plevele, výdrol řepky, slunečnice a máku, ptačinec žabinec, svízel přítulu, hluchavky, konopice, lilek černý, durman obecný, rozrazil perský, violka rolní a další. Přestože přípravek není primárně určen hubení vytrvalých plevelů, jsou pcháč oset, pýr plazivý a přeslička rolní viditelně retardovány v růstu, zejména při časně postemergentní aplikaci za dobrých vláhových podmínek. Tohoto lze využít na pozemcích s ojedinělým výskytem těchto plevelů.

Optimální termín aplikace do 3 listu kukuřice
Optimální termín aplikace do 3 listu kukuřice

Účinnost proti vzešlým plevelům 2 měsíce po aplikaci
Účinnost proti vzešlým plevelům 2 měsíce po aplikaci

Účinnost proti vzešlým plevelům 2 měsíce po aplikaci
Účinnost proti vzešlým plevelům 2 měsíce po aplikaci

Flexibilní rozhodování

Adengo je určeno pro samostatnou aplikaci bez nutnosti kombinace se smáčedlem. Použití je možné kdykoliv od zasetí až do fáze 3 listů kukuřice, což umožňuje zvolit optimální termín pro aplikaci s ohledem na plevele. Citlivost plevelů je do fáze 2–4 listů podle druhu. Dávka 0,44 l/ha je určena pro hubení širokého spektra jednoletých plevelů včetně ježatky kuří nohy a opletky obecné. Tato dávka by měla být preferována především při preemergentní aplikaci, silném zaplevelení a na těžkých půdách. Při kvalitní přípravě půdy a za dobrých vláhových podmínek lze použít dávku 0,4 l/ha. Na lehčích půdách, při méně kvalitní přípravě půdy a za sucha po zasetí je vhodné použít Adengo až po vzejití kukuřice. Na písčitých půdách je vhodné dávku snížit až na 0,33 l/ha. Při preemergentní aplikaci lze mísit s kapalným hnojivem DAM 390 nebo s herbicidy na bázi glyphosate.

Systém řešení plevelů v kukuřici

Herbicid Adengo je možné použít v OP II. st. zdrojů podzemních a povrchových vod a ve všech technologiích pěstování kukuřice. V osevním postupu neomezuje pěstování následných plodin. Koncentrovaná formulace navíc umožňuje nízké a pohodlné dávkování. Optimální aplikace herbicidu Adengo na základě zkušeností je časně postemergentní termín, tj. do 3 listů kukuřice. V pozdějším termínu je možné použít Maister Power proti jednoletým, vytrvalým a obtížně hubitelným plevelům.

Dlouhodobá reziduální ochrana
Dlouhodobá reziduální ochrana

Potlačení pcháče osetu
Potlačení pcháče osetu

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 202x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail