Chemap Agro s.r.o.

Herbicidní doporučení společnosti BASF pro řepku ozimou

30. 07. 2019 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 742x

Herbicidy BASF do řepky ozimé dlouhodobě patří k nejpreferovanějším řešením na trhu. Nabízejí spolehlivé a účinné řešení na široké spektrum plevelů, jsou vícesložkové „zabalené“ do moderních formulací, které přinášejí zemědělcům řadu výhod. Jednou z nich je lepší účinnost i za suchých podmínek a nezávislost účinku na typu půd či na množství posklizňových zbytků na povrchu (kombi-efekt). Pro lokality s výskytem prliny rolní obdržela BASF registraci nové účinné látky v řepce pendimethalin - ve známém přípravku Stomp® Aqua.

Polní dny Sója 2020

Nimbus® Gold

Přípravek Nimbus® Gold představuje nástupce vynikajícího řešení Butisan® Duo (metazachlor + dimethenamid-P), který si zemědělci v České republice zvykli kombinovat s účinnou látkou clomazone. Nimbus® Gold obsahuje všechny tyto tři látky v inovativní ZC formulaci (kombinace suspenze a kapsulí účinných látek). Díky stabilizaci účinné látky clomazone je docíleno minimalizace rizika poškození (vybělení) porostu řepky i sousedních necílových rostlin a zároveň vynikající účinnosti. Nimbus® Gold vykazuje vysokou účinnost i v suchých podmínkách. Účinek je nezávislý na půdním druhu a zpracování půdy. Nicméně by měl zemědělec dbát na dobře připravený pozemek bez hrud. Registrovaná dávka přípravku Nimbus® Gold je 2,5 l/ha. Postačující dávka pro většinu farem je 2,0–2,25 l/ha.

Klíčové informace o Nimbusu Gold:

 • obsahuje inovativní herbicidní formulaci, která je šetrná k řepce,
 • účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám,
 • účinkuje lépe i v suchých podmínkách i v minimalizačních systémech zpracování půd (kombi-efekt).

Graf 1: Vliv dávkování herbicidu Nimbus® Gold (PRE) na účinnost proti vybraným plevelům
Graf 1: Vliv dávkování herbicidu Nimbus® Gold (PRE) na účinnost proti vybraným plevelům

Butisan® Complete

Přípravek Butisan® Complete je osvědčený přípravek téměř všemi farmami v ČR. Díky kombinaci tří účinných látek metazachlor, quinmerac a dimethenamid-P (příjem přes kořeny, hypokotyl i listy vzcházejících plevelů) nabízí načasování aplikace od preemergentního až po časně postemergentní termín. Butisan® Complete se vyznačuje vynikající selektivitou k pěstované řepce. Doporučená dávka přípravku je 2,25 l/ha. Díky ideálně zvolenému poměru účinných látek je dosaženo vynikající účinnosti na široké spektrum plevelů. Přípravek zajišťuje vysokou účinnosti i za sucha.

Klíčové informace o Butisanu Complete:

 • flexibilní, spolehlivý a bezpečný pro řepku,
 • účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám,
 • účinkuje lépe i v suchých podmínkách i v minimalizačních systémech zpracování půd  (kombi-efekt),
 • bez omezení v OP II. st. povrchových vod.

Graf 2: Vliv termínu ošetření herbicidem Butisan® Complete na účinnost proti vybraným plevelům
Graf 2: Vliv termínu ošetření herbicidem Butisan® Complete na účinnost proti vybraným plevelům

Obr. 1: Herbicidní účinnost ošetření ozimé řepky
Obr. 1: Herbicidní účinnost ošetření ozimé řepky

Stomp® Aqua

Selektivní herbicid Stomp® Aqua obsahuje účinnou látku pendimethalin (455 g/l) v inovativní kapsulované formulaci. Jedná se o novou účinnou látku v herbicidní ochraně řepky. BASF získala pro tento přípravek minoritní registraci s ohledem na účinnost proti rozšiřující se prlině rolní (Lycopsis arvensis). Žádná jiná látka tento druh plevele nekontroluje. Stomp® Aqua účinkuje také na merlíky, hluchavky, mák vlčí, úhorník mnohodílný, pomněnku rolní, rozrazily a pilát lékařský. Doporučení pro Stomp® Aqua preemergentní v dávce 1,0 l/ha. Postemergentní aplikace je možná, ale dávka musí být dvojnásobná a řepka musí zastavit svůj podzimní růst, tj. zhruba 6. list.

Pro lokality s výskytem prliny rolní doporučuje BASF preemergentní kombinaci Nimbus® GoldStomp® Aqua v dávce (1,75 + 1,0 l/ha).

Klíčové informace o Stompu Aqua:

 • obsahuje novou účinnou herbicidní látku v řepce,
 • jediné registrované řešení proti prlině rolní, účinkuje i na další významné plevele,
 • obsahuje pendimethalin v inovativní formulaci
 • Účinkuje spolehlivě i při použití v minimalizačních technologiích
 • Účinkuje postupně a déle

Tab. 1: Charakteristika herbicidních přípravků pro ošetření ozimé řepky

Nimbus® Gold

Butisan® Complete

Stomp® Aqua

Účinné látky

200 g/l dimethenamid-p

200 g/l metazachlor

40 g/l clomazone

100 g/l dimethenamid-p

300 g/l metazachlor

100 g/l quinmerac

455 g/l pendimethalin

Formulace

ZC

SE

SC

Dávkování

2,0–2,25 l/ha

2,25 l/ha

1,0–2,0 l/ha

Termín aplikace

PRE

PRE–CPOST

PRE–CPOST

Dávka vody

100–400 l/ha

200–400 l/ha

200–400 l/ha

Související články

Invazní a nebezpečné druhy plevelů v porostech kukuřice

03. 07. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Barbora Kotlánová, Ing. Igor Děkanovský; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 306x

Ochrana a zejména regulace plevelů v sóji v roce 2019

30. 06. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 238x

Přípravky pro postemergentní aplikaci v kukuřici

07. 06. 2020 Ing. Martin Běhal, AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 438x

Vliv technologií pěstování plodin na změny ve společenstvech plevelů

01. 06. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 502x

Další články v kategorii Plevele

detail