Chemap Agro s.r.o.

Herbicidní doporučení společnosti BASF pro řepku ozimou

30. 07. 2019 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 267x

Herbicidy BASF do řepky ozimé dlouhodobě patří k nejpreferovanějším řešením na trhu. Nabízejí spolehlivé a účinné řešení na široké spektrum plevelů, jsou vícesložkové „zabalené“ do moderních formulací, které přinášejí zemědělcům řadu výhod. Jednou z nich je lepší účinnost i za suchých podmínek a nezávislost účinku na typu půd či na množství posklizňových zbytků na povrchu (kombi-efekt). Pro lokality s výskytem prliny rolní obdržela BASF registraci nové účinné látky v řepce pendimethalin - ve známém přípravku Stomp® Aqua.

Agronutrition

Nimbus® Gold

Přípravek Nimbus® Gold představuje nástupce vynikajícího řešení Butisan® Duo (metazachlor + dimethenamid-P), který si zemědělci v České republice zvykli kombinovat s účinnou látkou clomazone. Nimbus® Gold obsahuje všechny tyto tři látky v inovativní ZC formulaci (kombinace suspenze a kapsulí účinných látek). Díky stabilizaci účinné látky clomazone je docíleno minimalizace rizika poškození (vybělení) porostu řepky i sousedních necílových rostlin a zároveň vynikající účinnosti. Nimbus® Gold vykazuje vysokou účinnost i v suchých podmínkách. Účinek je nezávislý na půdním druhu a zpracování půdy. Nicméně by měl zemědělec dbát na dobře připravený pozemek bez hrud. Registrovaná dávka přípravku Nimbus® Gold je 2,5 l/ha. Postačující dávka pro většinu farem je 2,0–2,25 l/ha.

Klíčové informace o Nimbusu Gold:

 • obsahuje inovativní herbicidní formulaci, která je šetrná k řepce,
 • účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám,
 • účinkuje lépe i v suchých podmínkách i v minimalizačních systémech zpracování půd (kombi-efekt).

Graf 1: Vliv dávkování herbicidu Nimbus® Gold (PRE) na účinnost proti vybraným plevelům
Graf 1: Vliv dávkování herbicidu Nimbus® Gold (PRE) na účinnost proti vybraným plevelům

Butisan® Complete

Přípravek Butisan® Complete je osvědčený přípravek téměř všemi farmami v ČR. Díky kombinaci tří účinných látek metazachlor, quinmerac a dimethenamid-P (příjem přes kořeny, hypokotyl i listy vzcházejících plevelů) nabízí načasování aplikace od preemergentního až po časně postemergentní termín. Butisan® Complete se vyznačuje vynikající selektivitou k pěstované řepce. Doporučená dávka přípravku je 2,25 l/ha. Díky ideálně zvolenému poměru účinných látek je dosaženo vynikající účinnosti na široké spektrum plevelů. Přípravek zajišťuje vysokou účinnosti i za sucha.

Klíčové informace o Butisanu Complete:

 • flexibilní, spolehlivý a bezpečný pro řepku,
 • účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám,
 • účinkuje lépe i v suchých podmínkách i v minimalizačních systémech zpracování půd  (kombi-efekt),
 • bez omezení v OP II. st. povrchových vod.

Graf 2: Vliv termínu ošetření herbicidem Butisan® Complete na účinnost proti vybraným plevelům
Graf 2: Vliv termínu ošetření herbicidem Butisan® Complete na účinnost proti vybraným plevelům

Obr. 1: Herbicidní účinnost ošetření ozimé řepky
Obr. 1: Herbicidní účinnost ošetření ozimé řepky

Stomp® Aqua

Selektivní herbicid Stomp® Aqua obsahuje účinnou látku pendimethalin (455 g/l) v inovativní kapsulované formulaci. Jedná se o novou účinnou látku v herbicidní ochraně řepky. BASF získala pro tento přípravek minoritní registraci s ohledem na účinnost proti rozšiřující se prlině rolní (Lycopsis arvensis). Žádná jiná látka tento druh plevele nekontroluje. Stomp® Aqua účinkuje také na merlíky, hluchavky, mák vlčí, úhorník mnohodílný, pomněnku rolní, rozrazily a pilát lékařský. Doporučení pro Stomp® Aqua preemergentní v dávce 1,0 l/ha. Postemergentní aplikace je možná, ale dávka musí být dvojnásobná a řepka musí zastavit svůj podzimní růst, tj. zhruba 6. list.

Pro lokality s výskytem prliny rolní doporučuje BASF preemergentní kombinaci Nimbus® GoldStomp® Aqua v dávce (1,75 + 1,0 l/ha).

Klíčové informace o Stompu Aqua:

 • obsahuje novou účinnou herbicidní látku v řepce,
 • jediné registrované řešení proti prlině rolní, účinkuje i na další významné plevele,
 • obsahuje pendimethalin v inovativní formulaci
 • Účinkuje spolehlivě i při použití v minimalizačních technologiích
 • Účinkuje postupně a déle

Tab. 1: Charakteristika herbicidních přípravků pro ošetření ozimé řepky

Nimbus® Gold

Butisan® Complete

Stomp® Aqua

Účinné látky

200 g/l dimethenamid-p

200 g/l metazachlor

40 g/l clomazone

100 g/l dimethenamid-p

300 g/l metazachlor

100 g/l quinmerac

455 g/l pendimethalin

Formulace

ZC

SE

SC

Dávkování

2,0–2,25 l/ha

2,25 l/ha

1,0–2,0 l/ha

Termín aplikace

PRE

PRE–CPOST

PRE–CPOST

Dávka vody

100–400 l/ha

200–400 l/ha

200–400 l/ha

Související články

Invazní plevele (4) - Plevelné proso seté

13. 08. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 156x

Oves hluchý - významný plevel nejen jarních obilnin

06. 08. 2019 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 184x

Invazní plevele (3) - Ambrózie peřenolistá

21. 07. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 352x

Rezidua herbicidů v zelenině a možnosti jejich eliminace

18. 07. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze, Ing. Marie Suchanová, Ph.D.; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Plevele Zobrazeno 350x

Ochrana porostů luskovin proti nežádoucímu zaplevelení

03. 07. 2019 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Plevele Zobrazeno 320x

Další články v kategorii Plevele

detail