Chemap Agro s.r.o.

Herbicidní ochrana obilnin na podzim

08. 10. 2018 Ing. Petr Ort, Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 596x

Pokud chceme dlouhodobě udržet účinnost herbicidních přípravků, je třeba vycházet nejen ze znalosti jejich spektra účinku a výskytu plevelů na konkrétním pozemku, ale také z pohledu výskytu rezistentních plevelů a jejich případné likvidace herbicidy s vhodným složením účinných látek. Úzké spektrum herbicidních účinných látek, omezená variabilita osevních postupů a agrotechniky vytvářejí velký tlak na správné používání těchto přípravků. Jedna z účinných látek herbicidu Cougar Forte, flufenacet, má odlišný mechanizmus působení proti chundelce metlici než ALS inhibitory, ACC inhibitory nebo chlortoluron. Proto je použití herbicidu Cougar Forte vysoce účinným preventivním opatřením proti vzniku rezistence plevelů k těmto účinným látkám. Oblíbenost podzimního herbicidního ošetření stoupá také z důvodu včasného odstranění konkurence plevelů včetně problémových druhů. Použití herbicidu Cougar Forte na podzim je bez omezení v pásmech ochrany vodních zdrojů.

Agronutrition

Dlouhodobá účinnost proti širokému spektru plevelů

Účinnost herbicidu Cougar Forte je dlouhodobá proti velmi širokému spektru plevelů: chundelka metlice, lipnice roční, ptačinec žabinec, výdrol řepky, výdrol svazenky, svízel přítula, brukvovité a heřmánkovité plevele, rožec rolní, mák vlčí, kopretina osenní, pryskyřník rolní a další plevele. Kromě běžných plevelů účinkuje také proti violkám, rozrazilům, hluchavkám, kakostům, zemědýmu lékařskému, pomněnce rolní a dalším problémovým plevelům. Při dostatečné půdní vlhkosti jsou velmi dobře hubeny i na jaře vzcházející plevele. V dobře zapojených porostech efektivně potlačuje opletku obecnou, chrpu modrák a výdrol slunečnice. Diflufenican působí 6 měsíců a při aplikaci vytváří na povrchu půdy tenkou vrstvu. Flufenacet proniká do půdy a v závislosti na půdní vlhkosti působí 2–3 měsíce. V polních podmínkách je viditelná synergie v účinnosti obou účinných látek. Vyskytují-li se na pozemku sveřepy, tak po ošetření herbicidem Cougar Forte jsou citlivější k následné jarní aplikaci sulfonylmočovin.

Použitelnost ve všech ozimých obilninách

Cougar Forte je určen pro podzimní preemergentní a časně postemergentní aplikaci v dávce 0,5 l/ha. Ozimé obilniny - pšenici, ječmen, žito, tritikale - je možné ošetřovat od zasetí do fáze 6 listů. Optimální termín je ve fázi 1–3 listů obilniny v době kdy plevele zpravidla vzchází. Pokud jsou dvouděložné plevele již vzešlé, měly by být v časných vývojových fázích do 2 pravých listů. Svízel přítula je citlivý do 1–2 přeslenů. Trávovité plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 2 pravých listů. Chundelka metlice je citlivá až do fáze před začátkem odnožování.

Možnost zařazení do všech osevních postupů

Použití přípravku Cougar Forte je bezpečné i pro následné plodiny a pro většinu náhradních plodin. Následné plodiny je možné po hlubokém zpracování půdy vysévat bez omezení. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod a lze jej aplikovat na svažitých pozemcích.

Jednoduchá manipulace s nízkou dávkou

Přípravek je vyroben ve vysoce koncentrované SC formulaci, která umožňuje nízké dávkování. Předpokladem spolehlivé účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, kvalitní příprava půdy a použití plné dávky 0,5 l/ha v odpovídajícím množství vody. Po zasetí lze doporučit ošetření pozemků s dobře připravenou půdou a za vlhkého počasí. Na lehkých a kamenitějších půdách je vhodnější přípravek aplikovat až po vzejití obilniny. Rovněž pokud je sucho po zasetí obilniny, je vhodné s ošetřením počkat až po jejím vzejití. Při výskytu svízele přítuly nad 1–2 přesleny a výdrolu řepky nad 1–2 pravé listy je vhodná kombinace 0,5 l/ha Cougar Forte + 0,05–0,1 l/ha Sekator OD nebo 30–50 g/ha Husar. V případě přerostlého výdrolu řepky je možná také kombinace s herbicidem Glean 75 PX v dávce 5–7 g/ha.

Sekator OD pro podzimní aplikaci

Registrace herbicidu Sekator OD byla rozšířena pro podzimní použití ve všech ozimých obilninách v dávce 0,1–0,15 l/ha. V této dávce lze aplikovat samostatně od 2 listů obilniny. V praxi budou výhodnější kombinace s dalšími herbicidy v případě přerostlých plevelů, zejména svízele přítuly nebo výdrolu řepky. Nově lze také použít herbicid Atlantis OD bez omezení v OP II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Výhodná nabídka pro podzim 2018

Pro letošní podzimní sezónu bude v nabídce několik výhodných balíčků s insekticidem Proteus 110 OD. Bližší informace na www.cropscience.bayer.cz

Související články

Rezistence plevelů vůči herbicidům a jak jí předcházet

14. 12. 2018 Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 498x

Statková hnojiva jako možný zdroj zaplevelení

19. 11. 2018 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Ivana Rypová, Ph.D., Ing. Jiří Dvořák; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 747x

Proč a jak ošetřovat ozimé obilniny na podzim proti plevelům

02. 11. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 828x

Postemergentní regulace plevelů v ozimé řepce - Současná situace a trendy do budoucna

31. 10. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 746x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

27. 10. 2018 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 526x

Další články v kategorii Plevele

detail