Chemap Agro s.r.o.

Herbicidy do všech podmínek pro spolehlivé odplevelení kukuřice

26. 04. 2020 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 412x

Herbicidní ochranu kukuřice není možné řešit jednotným standardním postupem, protože vlhkostní podmínky v období setí kukuřice jsou každý rok rozdílné. Proto je třeba nabídnout takové přípravky, které dokážete využít v době vlhka preemergentně, ale nastane-li sušší období, použijete tytéž přípravky spolehlivě v časně postemergentním termínu. Přípravek tak nezůstane skladem. V současné době se při výběru nejvhodnějšího přípravku a termínu ošetření zohledňuje i omezení aplikace konkrétních přípravků s ohledem na svažitosti pozemků, ochranná pásma vod a další omezení. Podmínky pro herbicidní ošetření kukuřice jsou tudíž velmi různorodé, a proto společnost AgroProtec připravila herbicidní strategii do kukuřice, která nabízí celou škálu řešení.

Proseeds

Kukuřice je plodinou, která se nedokáže v raných stadiích svého vývoje bránit tlaku plevelů z hlediska konkurence o vodu, živiny, světlo a celkový životní prostor. Čím dříve jsou plevele odstraněny, tím lépe kukuřice naplno realizuje svůj genetický potenciál. Za prvních cca 40 dní vývoje stihne tato plodina vytvořit prvních 5–6 listů a vytvoří také základy všech ostatních listů a palic. Jakýkoliv stres způsobený konkurenčním tlakem plevelů nebo nešetrným zásahem herbicidy s projevy fytotoxicity snižuje nenávratně výnos. Proto je včasná regulace plevelů základní agrotechnické opatření v porostech kukuřice.

Přípravky pro preemergentní a časně postemergentní aplikaci

Preemergentní herbicidní ochrana v kukuřici je v posledních letech zbytečně zatracována. Za dobrých vlhkostních podmínek je to plně funkční, levné a šetrné ošetření. Za dlouhotrvajícího sucha je však hubení prosovitých a vytrvalých dvouděložných plevelů (pcháč) preemergentními herbicidy logicky nedostatečné, proto je lépe využít tyto přípravky později, ideálně časně postemergetně nebo v kombinacích. Při CPOST až POST aplikacích mají herbicidy s listovým účinkem (např. Laudis, Callisto 480 SC, Story, Maister Power aj.) nedostatečný půdní účinek, tudíž je nutné a výhodné přidávat k těmto herbicidům herbicidy s dlouhodobou půdní účinností. To jsou tedy ty herbicidy, jenž jsme nedokázali vzhledem k okolnostem využít preemergentně. Jedná se např. o herbicidy Koban Top, Aspect Pro a Camix, které zabraňují v tank-mixech druhotnému zaplevelení kukuřice merlíky, laskavci, prosovitými travami (ježatka kuří noha, béry, rosičky, prosa) a zamezují pozdnímu vzcházení rozšiřujícímu se durmanu, mračňáku a mnohdy překvapivě posilují účinek kontaktních herbicidů na celou řadu plevelů, jako je i pohanka či zemědým.

Koban Top - osvědčený herbicid

Koban Top obsahuje účinné látky pethoxamid a terbuthylazin. V kukuřici je povolen v dávce 4,0 l/ha pro preemergentní až časně postemergentní aplikaci nebo jako výborný partner do kombinací. Bezproblémové je použití přípravku Koban Top v systémech monokulturního pěstování kukuřice, a také v technologiích, kde se používá plečkování kukuřice. Preemergentně je vhodná kombinace s hnojivem DAM 390 a glyfosáty. Lze použít na svahy k povrchové vodě, ale je nutný 20 m vegetační pás. Vyniká dlouhodobým půdním účinkem. Již při minimálních srážkách nastupuje spolehlivý půdní účinek. Za velmi suchého počasí proveďte aplikaci časně postemergentně (do 3. listu kukuřice) již na vzešlé dvouděložné plevele, ježatka max. do 2 listů. Když plevele budou přerůstat, je vhodný tank-mix s Laudis, Callisto, Story aj.

Tip: CPOST tank-mix Koban Top 3 l/ha + Story 0,3 l/ha/Callisto 480 SC 0,2 l/ha.

Výhodnější cena Kobanu Top při nákupu v balíčku: Koban Top 20 l + Laudis 20 l.

Porost ošetřeny PRE herbicidem Koban 4,0 l/ha
Porost ošetřeny PRE herbicidem Koban 4,0 l/ha

Aspect Pro - originální účinná látka flufenacet v kukuřici

Aspect Pro je herbicidní přípravek určený k základnímu preemergentnímu a postemergentnímu ošetření kukuřice. Obsahuje v kukuřici originální účinnou látku flufenacet a dlouhodobě osvědčený terbuthylazin. Tato kombinace účinných látek se vhodně synergicky doplňuje, a tak zajišťuje dlouhodobý účinek proti širokému spektru plevelů, účinkuje přes půdu, kořeny, klíčící plevele, ale i listy. Je vhodný do antirezistentních postřikových sledů (flufenacet), bez omezení je použití při monokulturním pěstování kukuřice více let po sobě. Je vynikajícím partnerem do TM kombinací s dalšími postemergentními herbicidy v kukuřici, kde zajistí výborný půdní účinek a podpoří účinnost na celou řadu plevelů. V ČR je Aspect Pro povolen v dávce 1,5 l/ha. Přípravek je možno aplikovat ve směsi s postemergentními herbicidy např. s přípravky Camix, Laudis, MaisTer Power, Story.

Tip: CPOST tank-mix Aspect Pro 1,5 l/ha + Camix 1,5 l/ha/Story 0,3 l/ha/ Callisto 480 SC 0,2 l/ha.

Výhodnější cena Aspectu Pro při nákupu v balíčcích: Aspect Pro 20 l + Camix 20 l nebo Aspect Pro 20 l + Laudis 20 l.

Camix - skvělý mix osvědčených účinných látek

Camix obsahuje účinné látky mesotrione a S-metolachlor. Je to postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzní emulze pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům. Jeho velkou výhodou je použití bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Camix je povolen pro sólo použití v dávce 2,5 l/ha pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice. Aplikuje se samostatně ve fázi od vzcházení do 2 listů kukuřice v době, kdy citlivé dvouděložné plevele dosahují růstové fáze do 4. pravého listu, proso, ježatka kuří noha jsou v růstové fázi maximálně do 2 listů. Pro zajištění účinku ve vyšších růstových fázích plevelů je vhodné používat Camix v tank-mixech např. s Aspect Pro v doporučené dávce 1,5 + 1,5 l/ha.

Tip: Zajímavý je také CPOST tank-mix Camix 1,5 l/ha + Laudis 1,5 l/ha.

Výhodnější cena je při nákupu v balíčku: Aspect Pro 20 l + Camix 20 l.

Kukuřice ošetřená PRE herbicidem Camix v dávce 2,5 l/ha , vlevo neošetřená kontrola
Kukuřice ošetřená PRE herbicidem Camix v dávce 2,5 l/ha , vlevo neošetřená kontrola

Successor 600 a Callisto 480 SC (balíček 10 l + 2 l)

Výborný ekotoxikologický profil přípravku Successor, který obsahuje účinnou látku pethoxamid, umožňuje použití v OP II. stupně a na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Použití v OP II. stupně je možné v kombinaci s herbicidem Callisto 480 SC, obsahujícím účinnou látku mesotrione. Na středních a lehčích půdách s běžným zaplevelením ježatkou, se osvědčila kombinace Successor 600 1,8 l/ha + Callisto 480 SC 0,18 l/ha. Pokud se na pozemku očekává silnější tlak ježatky a jedná se o těžkou půdu, doporučujeme Successor 600 v dávce 2,0 l/ha + Callisto 480 SC v dávce 0,2 l/ha. Pro úspěšné hubení ježatky je nezbytné, aby ježatka měla maximálně 2 listy. Kombinace je efektivní i proti výdrolu slunečnice, durmanu a potlačuje pcháč. Jednotlivé přípravky lze použít bez omezení i v jiných plodinách, např. Successor v řepce, sóji, tykvi a slunečnici a Callisto 480 SC v máku. Pokud se očekává déšť do 3 hodin nebo za suchého počasí s vysokými teplotami, kdy hrozí zasychání aplikační kapaliny na povrchu rostlin nebo je nebezpečí úletu, doporučujeme do postřiku přidat multifunkční pomocnou látku Agrovital v koncentraci 0,07 % (0,2 l/ha v 300 l vody).

Věříme, že si z herbicidní nabídky do kukuřice společnosti AgroProtec vyberete to řešení, které bude vyhovovat Vašim podmínkám.

Tab.: Přehled zvýhodněných herbicidních balíčků společnosti Agroprotec do kukuřice

Název balíčku

Balení

Dávkování (l/ha)

Termín použití

Ošetřená plocha

Aspect Pro s Camixem

20 l + 20 l

1,5 + 1,5

PRE/CPOST

13 ha

Successor 600 s Callistem 480 SC

20 l + 2 l

1,8–2,0 + 0,18–0,2

PRE/CPOST

10–11 ha

Aspect Pro s Laudisem

20 l + 20 l

1,5 + 1,5–2,0

CPOST/POST

13 ha

Koban Top s Laudisem

20 l + 20 l

1,5–2,5 + 1,5–2,0

CPOST/POST

10 ha

Související články

Regulace trávovitých plevelů v kukuřici

23. 05. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 245x

Změny druhového spektra plevelů v jarním ječmeni

18. 05. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 349x

První zkušenosti s Conviso Smart cukrovou řepou v ČR

17. 05. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 279x

Regulace plevelů v bramborách - současnost a perspektivy

17. 05. 2020 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 464x

Expanze vlhkomilných plevelů na orné půdě

13. 05. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 371x

Další články v kategorii Plevele

detail