BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

15. 05. 2022 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 258x

Herbicidní ochranu kukuřice není možné řešit jednotným standardním postupem, protože vlhkostní podmínky v období setí kukuřice jsou každý rok rozdílné. Proto je třeba v herbicidní ochraně nabídnout takové přípravky, které dokážete využít v době vlhka preemergentně, ale nastane-li sušší období, použijete tytéž přípravky spolehlivě v časně postemergentním segmentu. Přípravek nezůstane skladem.

Proseeds

V současné době se při výběru nejvhodnějšího přípravku a termínu ošetření zohledňuje omezení aplikace konkrétních přípravků s ohledem na svažitosti pozemků, ochranná pásma vod a další. Podmínky pro herbicidní ošetření kukuřice jsou tudíž velmi různorodé, a proto společnost AgroProtec připravila herbicidní strategii do kukuřice, která nabízí celou škálu řešení.

Kukuřice je plodinou, která se nedokáže v raných stadiích svého vývoje bránit tlaku plevelů z hlediska konkurence o vodu, živiny, světlo a celkový životní prostor. Čím dříve jsou plevele odstraněny, tím dříve kukuřice naplno realizuje svůj genetický potenciál. Za prvních cca 40 dní vývoje stihne vytvořit prvních 5–6 listů a také základy všech ostatních listů a palic. Jakýkoliv stres způsobený konkurenčním tlakem plevelů nebo nešetrným zásahem herbicidy s projevy fytotoxicity (především sulfonylmočoviny) snižuje nenávratně výnos. Včasná regulace plevelů je základní agrotechnické opatření v porostech kukuřice.

 Ideální termín pro použití CPOST kombinace Aspect Pro + Camix
Ideální termín pro použití CPOST kombinace Aspect Pro + Camix

Camix (PRE 2,5 l/ha) - levné a účinné řešení i na pozemcích svažujících se k povrchové vodě
Camix (PRE 2,5 l/ha) - levné a účinné řešení i na pozemcích svažujících se k povrchové vodě

Přípravky pro preemergentní až časně postemergentní aplikaci

Preemergentní herbicidní ochrana v kukuřici je v posledních letech zbytečně, zatracována. Za dobrých vlhkostních podmínek je to plně dostatečné, levné a šetrné ošetření vůči kukuřici. Za dlouhotrvajícího sucha nebo při hubení prosovitých a vytrvalých dvouděložných plevelů (pcháč) je preemergentními herbicidy logicky nedostatečné, proto je lépe využít tyto přípravky později, ideálně časně postemergetně nebo v kombinacích na již vzešlé plevele. Při CPOST až POST aplikacích mají herbicidy s listovým účinkem (např. Laudis, Callisto 480 SC, Maister Power aj.) nedostatečný půdní účinek, tudíž je nutné a výhodné přidávat k nim herbicidy s dlouhodobou půdní účinností. To jsou ty, které jsme nedokázali vzhledem k okolnostem využít preemergentně. Jedná se např. o Aspect Pro a Camix, které zabraňují v tankmixech druhotnému zaplevelení merlíky, laskavci, prosovitými travami (ježatka kuří noha, béry, rosičky, prosa) a zamezují pozdnímu vzcházení durmanu, mračňáku a mnohdy překvapivě posilují účinek kontaktních herbicidů na celou řadu plevelů, jako je i pohanka či zemědým.

Aspect Pro - flufenacet v kukuřici

Aspect Pro je herbicidní přípravek určený k základnímu preemergentnímu a postemergentnímu ošetření kukuřice. Obsahuje v kukuřici originální účinnou látku flufenacet a dlouhodobě osvědčený terbuthylazin. Tato kombinace účinných látek se synergicky doplňuje a zajišťuje dlouhodobý účinek proti širokému spektru plevelů. Účinkuje přes půdu i listy. Je vhodný do antirezistentních postřikových sledů (obsahuje flufenacet), bez omezení je použití při monokulurním pěstování kukuřice více let po sobě. Je vynikajícím partnerem do TM kombinací s dalšími postemergentními herbicidy v kukuřici, kde zajistí výborný půdní účinek a podpoří tak účinnost na celou řadu plevelů. V České republice je Aspect Pro registrovaný v dávce 1,5 l/ha. Přípravek je možno aplikovat ve směsi s postemergentními herbicidy např. s přípravky Camix, Laudis, MaisTer Power, Story.

TIP: CPOST tank-mix Aspect Pro 1,5 l/ha + Story 0,3 l/ha (Callisto 480 SC 0,2 l/ha).

Výhodnější cena při nákupu v balíčku: Aspect Pro 20 l + Laudis 20 l .

Camix - osvědčený mix účinných látek

Herbicid Camix obsahuje osvědčené účinné látky mesotrione a S-metolachlor. Je to postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro preemergentní a časně postemergentní ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům. Jeho velkou výhodou je použití bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Je povolen pro sólo použití v dávce 2,5 l/ha pro PRE a CPOST ošetření kukuřice. Aplikuje se samostatně ve fázi od děložních listů do 2 listů kukuřice v době, kdy citlivé dvouděložné plevele jsou do růstové fáze 4. pravého listu, proso, ježatka kuří noha maximálně do 2 listů. Pro zajištění účinku ve vyšších růstových fázích plevelů je vhodné používat Camix v tank-mixech např. spolu s Aspect Pro v doporučené dávce 1,5 + 1,5 l/ha.

Tip: Zajímavý je také CPOST tankmix Camix 1,5 l/ha + Laudis 1,5 l/ha.

Výhodnější cena při nákupu v balíčku: Aspect Pro 20 l + Camix 20 l.

Successor 600 a Callisto 480 SC
balíček 4×5 l + 2×1 l

Výborný ekotoxikologický profil přípravku Successor, který obsahuje účinnou látku pethoxamid, umožňuje použití v OP II. stupně a rovněž na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Použití v OP II. stupně je možné v kombinaci s herbicidem Callisto 480 SC, obsahujícím účinnou látku mesotrione. Na středních a lehčích půdách s běžným zaplevelením ježatkou se osvědčila kombinace Successor 600 1,8 l/ha + Callisto 480 SC 0,18 l/ha. Pokud se na pozemku očekává silnější tlak ježatky a jedná se o těžkou půdu, doporučujeme Successor 600 v dávce 2,0 l/ha + Callisto 480 SC v dávce 0,2 l/ha. Pro úspěšné hubení ježatky je nezbytné, aby měla maximálně 2 listy. Kombinace je efektivní i proti výdrolu slunečnice a durmanu, také potlačuje pcháč. Jednotlivé přípravky lze použít bez omezení i v jiných plodinách, např. Successor 600 v řepce, sóji, tykvi a slunečnici a Callisto 480 SC využijete v máku.

Tip: Jestliže vám ježatka, pcháč či jiné dvouděložné plevele v pásmech OP II. stupně odrostou, využijte CPOST až POST opravnou širokospektrální kombinaci Successor 600 + Laudis v dávce 1,5 +1,5 l/ha. Tato kombinaci bude letos jako novinka v cenově zvýhodněném balíčku na 13 ha Successor 600 + Laudis (balení 4×5 + 4×5 l).

Věříme, že si z herbicidní nabídky do kukuřice společnosti AgroProtec vyberete to řešení, které bude vyhovovat Vašim podmínkám. V následujícím čísle bude pojednání o POST ošetřeních v kukuřici.

Přehled zvýhodněných herbicidních balíčků do kukuřice od firmy AgroProtec pro rok 2022

Název balíčku

Balení (litry)

Dávkování v l/ha

Termín použití

Ošetřená plocha

Aspect Pro s Camixem

20 + 20

1,5 + 1,5

PRE/CPOST

13 ha

Successor 600 s Callistem 480 SC

20 + 2

1,8–2,0 + 0,18–0,2

PRE/CPOST

10–11 ha

Aspect Pro s Laudisem

20 + 20

1,5 + 1,5–2,0

CPOST/POST

13 ha

Successor 600 s Laudisem

20 + 20

1,5 + 1,5

CPOST/POST

13 ha

Výběr herbicidů do kukuřice podle omezení použití na pozemku

Typ ošetření

Pozemek bez omezení

není v OP II st. vodních zdrojů*

nemá svah k povrchové vodě >3°

Pozemek s omezením

není v OP II. st. vodních zdrojů*

má svah k povrchové vodě >3°

Pozemek s omezením

je v OP II. st. vodních zdrojů*

má svah k povrchové vodě >3°

PRE

Aspect Pro + Camix
1,5 + 1,5 l/ha

Camix
2,5 l/ha

Successor 600 + Callisto 480 SC
1,8–2,0 + 0,18–0,2 l/ha

CPOST

Aspect Pro + Camix
1,5 + 1,5 l/ha

Camix
2,5 l/ha

Successor 600 + Callisto 480 SC
1,8–2,0 + 0,18–0,2 l/ha

POST

Aspect Pro + Laudis
1,5 + 1,5 l/ha

Camix + Laudis**
1,5 + 1,5 l/ha

Successor 600 + Laudis**
1,5 + 1,5 l/ha

* OP II st. podzemní a povrchové vody

** lze aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Související články

Možnosti použití herbicidů u brambor

27. 05. 2022 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 469x

Kukuřice pod dohledem

24. 05. 2022 Ing. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o Plevele Zobrazeno 188x

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

24. 05. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 297x

Výskyt plevelů v porostech cukrovky

23. 05. 2022 Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 199x

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

23. 05. 2022 Ing. Jana Klimešová a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Plevele Zobrazeno 153x

Další články v kategorii Plevele

detail