BASF
BASF
BASF

Incelo® vám přinese klid

05. 05. 2022 Ing. Josef Suchánek, Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 236x

Výskyt jednoletých trav je nutné sledovat v celém osevním postupu. V jednotlivých plodinách jejich význam narůstá, proto je třeba používat účinná řešení pro úspěšnou eliminaci. Herbicid Incelo® řeší velmi široké spektrum trávovitých plevelů včetně sveřepů, psárky polní a mrvky myší ocásek v obilninách. Aplikace v kombinaci se smáčedlem BioPower® zajistí vysokou účinnost za všech podmínek. Jeho použití není vyloučeno z OP II. stupně ochrany povrchových vod a na svazích.

Proseeds

Umí všechny důležité trávy

Incelo® hubí velmi široké spektrum jednoletých trav včetně chundelky metlice, lipnice roční, ježatky kuří nohy, psárky polní, ovsa hluchého, jílků, sveřepů a mrvky myší ocásek. Potlačuje výdrol ječmene v počátečních růstových fázích. Trávy jsou nejcitlivější do konce odnožování. Chundelka metlice a psárka polní jsou citlivé až do fáze 1. kolénka. Sveřepy jsou citlivé před začátkem odnožování. Z dvouděložných plevelů jsou citlivé (od dávky 0,2 kg/ha) zejména ptačinec prostřední, heřmánkovité a brukvovité plevele, výdrol řepky, slunečnice a máku, mák vlčí a kamejka rolní.

Smáčedlo BioPower® stabilizuje účinnost

Pro efektivní řešení trávovitých plevelů, na základě dlouholetých zkušeností, je třeba používat účinné herbicidy vždy v kombinaci se smáčedlem. Smáčedlo BioPower®, vhodné a registrované pro herbicid Incelo®, zvyšuje přilnavost postřikové kapaliny na listech plevelů, zesiluje penetraci účinných látek do pletiv plevelů a stabilizuje účinnost zejména za nepříznivých podmínek pro účinnost herbicidů (dlouhodobé sucho, nízká relativní vzdušná vlhkost nebo dlouhodobě chladné období). Kapalné hnojivo DAM 390 plně nenahradí požadovaný efekt smáčedla.

Flexibilní použití v obilninách

Herbicid Incelo® se aplikuje v dávce 0,2–0,333 kg/ha podle spektra trav vždy se smáčedlem BioPower® v dávce 1,0 l/ha. Herbicid je určen pro jarní postemergentní ošetření pšenice ozimé, žita ozimého (max. 0,2 kg/ha) a tritikale ozimého od začátku odnožování až do fáze 2. kolénka. Na jaře je nutné aplikovat krátce po obnovení růstu plevelů. Na lokalitách se silným výskytem trav, na těžkých, humózních a silně sorpčních půdách doporučujeme použít maximální registrovanou dávku.

Herbicid je určen pro samostatnou aplikaci nebo do kombinací s herbicidy proti dvouděložným plevelům (např. Sekator® OD, Grodyl® 75 WG, Kantor® Plus, Biathlon® atd.). Incelo® lze také kombinovat s běžně používanými fungicidy (např. Hutton® Forte, Boogie® Xpro), insekticidy (např. Decis® Forte), regulátory růstu (např. Fabulis® OD a na bázi chlormequat chloridu nebo trinexapac-ethylu) a s ověřenými listovými hnojivy. Nelze kombinovat s kapalným hnojivem DAM 390. Proti chundelce metlici a lipnice roční lze aplikovat dávce od 0,2 kg/ha. Proti ovsu hluchému a psárce polní při slabším výskytu je možné použít dávku od 0,25 kg/ha.

Účinně proti mrvce myší ocásek

Mrvka myší ocásek je nejcitlivější do konce odnožování. V praxi doporučujeme použít Incelo® v dávce od 0,25 kg/ha vždy v kombinaci se smáčedlem BioPower®. V případě kalamitního výskytu je třeba použít maximální registrovanou dávku samostatně nebo podle potřeby kombinovat s herbicidem Sekator® OD v dávce 0,1–0,12 l/ha. Pokud se mrvka myší ocásek vyskytuje na podzim, je velmi vhodné zahájit ochranu již v této době herbicidem Cadou® v dávce 0,4 l/ha.

Proti sveřepům v systému regulace

Sveřepy jsou nejcitlivější krátce po vzejití maximálně do začátku odnožování. Jarní aplikace proti sveřepům musí být provedena co nejdříve po obnovení vegetace v době, kdy jsou vzešlé a aktivně rostou. V praxi lze použít dávky od 0,3 kg/ha vždy v kombinaci se smáčedlem BioPower®. Proti odnoženým sveřepům je nutné použít vždy plnou registrovanou dávku. Pokud se sveřepy vyskytují na podzim, je třeba zahájit ochranu již v této době herbicidem Cadou® v dávce 0,5 l/ha. Tato dávka velmi účinně potlačuje výskyt sveřepů, které jsou pak citlivější k jarním herbicidům. Sled podzimní a jarní aplikace proti travám naplňuje anti-rezistentní strategii v podobě střídání účinných látek s rozdílným mechanizmem působení.

Proti mrvce myší ocásek je důležité zasáhnout včas a efektivně
Proti mrvce myší ocásek je důležité zasáhnout včas a efektivně

Související články

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

15. 05. 2022 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 130x

Kukuřice bez plevelů

15. 05. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 134x

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

02. 05. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 197x

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

29. 04. 2022 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Plevele Zobrazeno 296x

Herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR

27. 04. 2022 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 236x

Další články v kategorii Plevele

detail