Chemap Agro s.r.o.

Inovace v jarních herbicidech do obilnin: Řešení přesně na míru jsou k dispozici

14. 03. 2021 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Plevele Zobrazeno 506x

Podzimní počasí loňského roku mnohde nedovolilo uskutečnit odplevelení ozimých obilnin, a tak tento nezbytný úkon se přenese do letošního jara. Spolu s ošetřením jarních obilnin tak bude představovat zvýšenou pracovní zátěž pro pěstitele. Společnost ADAMA přináší do své tradičně široké nabídky kompletního jarního odplevelení obilnin i letošní herbicidní novinku, která výborně doplní arzenál řešení. Herbicid Response®. Pěstitel tak může na jaře odplevelit své obilniny účelně, ekonomicky a na míru.

Novinka Response®

Nový herbicid Response® obsahuje účinnou látku pyroxsulam (75g/kg), která se v podmínkách České republiky profiluje zejména jako „sveřepobijec“. Při jeho maximálním dávkování 250 g/ha totiž dokáže zlikvidovat či významně zretardovat sveřepy, které se jinak velmi těžko kontrolují. Přitom výskyt sveřepů na našich polích významně vzrůstá, mimo jiné i jako důsledek nedávného zákazu použití glyfosátů na předsklizňové aplikace v obilninách. Přípravek Response® lze použít v ozimé pšenici, tritikale i žitu. Lze jej vnímat jako specialistu na hubení trávovitých plevelů, protože plná dávka 250 g/ha likviduje nejen sveřep, ale i psárku a jílky. Poloviční dávka 125 g/ha stačí na chundelku metlici či oves hluchý. Velkou výhodnou přípravku je i to, že jeho spektrum účinnosti zahrnuje nejen trávy, ale i některé významné dvouděložné plevele, jakými jsou heřmánkovec, violky, rozrazil perský i rolní, ptačinec, penízek či kokoška pastuší tobolka. Při použití přípravku Response® samostatně, třeba jen na cílené části pozemku, kde se vyskytuje sveřep jalový, je třeba vždy přidat smáčedlo. Zde doporučujeme smáčedlo Rollwet® v dávce 0,05 l/ha.

Balíček Response® + Elegant®

Praktika jistě zajímá, jaký přípravek bude nejvhodnější k tomu, aby vytvořil směs, která jej jednoduše zbaví všech plevelů, které se mu na jaře v ozimech vyskytnou. Odpověď je elegantní: Herbicid Elegant® 2 FD. Ten obsahuje totiž další dvě širokospektrální účinné látky na dvouděložné plevele, a to florasulam a 2,4 D. Společně s přípravkem Response® vytvoří onen žádoucí tank-mix výborně účinkující doslova proti všem. Společnost Adama jej nabídne i v praktickém balíčku na 66 ha, který bude obsahovat 10 kg Response® a 40 l Elegant® 2 FD. Toto nové kompletní řešení bude zdobit i relativně velmi přijatelná cena hektarového ošetření.

Balíček Trimmer® 500 + Tomahawk®

V nabídce ovšem zůstane i oblíbený balíček Trimmer® 500 + Tomahawk®, který nejen představuje skvělé a praxí ověřené řešení likvidace úplného spektra dvouděložných plevelů, ale nabízí i stále bezprecedentní šetrnost vůči kulturní plodině, což zejména oceňují pěstitelé sladovnického ječmene. Tradiční kombinaci Trimmer® 500 + Tomahawk® rovněž zdobí optimální reziduální působení. Dostatečně dlouhé, aby zabránilo následné vlně pozdního zaplevelení a zároveň dostatečně krátké, aby nevznikala žádná omezení pro následné plodiny. Balíček obsahuje: 3×500 g Trimmer® 500 + 20 l Tomahawk®. Balíček je inspirován legendární kombinací účinných látek tribenuron + fluroxypyr. Přináší dlouhodobou a úplnou kontrolou rozsáhlého spektra dvouděložných plevelů, které se vyskytují v obilninách na jaře, a to včetně přerostlého svízele nebo pcháče. Navíc přidává zajímavou cenu aplikace. Jeho bezchybná účinnost proti dvouděložným plevelům snoubená s nadstandardní šetrností k obilnině se pozitivně promítá i do výnosů. Mnohaleté pokusy prokázaly, že pěstitel v dlouholetém průměru může počítat s dodatečným 3% navýšením úrody při použití této kombinace oproti běžným standardům.

Tomigan® XL

Nabídku možností pro hubení širokého spektra dvouděložných plevelů v obilninách na jaře doplňuje Tomigan® XL. Používá se v rozpětí dávek 0,8–1,5 l/ha, ideálně když mají plevele 2.–6. list a nacházejí se v růstovém stadiu. Tomigan® XL je dobře mísitelný s fungicidy i regulátory růstu, bez omezení následných plodin. Je bezpečně použitelný i v podmínkách dočasného ochlazení či lehkých nočních mrazíků. Za dobrou cenu.

Obsahuje dvě účinné látky florasulam a fluroxypyr, které se liší mechanizmem účinku proti plevelným rostlinám. Přípravek zastavuje velmi rychle růst citlivých plevelů. Typické symptomy poškození odumírajících plevelů jsou patrné už za 7–10 dnů po aplikaci v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů. Teplota nad 10 °C a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinnost přípravku. Tomigan XL i kombinace Trimmer 500 + Tomahawk jsou při správné aplikaci bezpečně použitelné i v katastrech s vinicemi.

Použití specializovaných smáčedel

Smáčedlo Rollwet® 0,1 l/ha (0,25–0,5 %) dále podpoří a prohloubí kontaktní účinek prakticky všech zde uvedených přípravků. V případech použití tzv. tvrdé vody (většinou povrchová voda s vyšším obsahem kationtů) doporučujeme použít Adaptic® v dávce 0,25–0,5 l/ha.

Věříme, že si s uvedených možností vyberete tu, která nejlépe odpovídá plevelné situaci na vašich konkrétních pozemcích a dosáhnete tak výborného účinku za velmi rozumnou cenu.

Možnosti aplikace a doporučení dávkování balíčku Trimmer® 500 + Tomahawk®

Plodina

Účel použití

Dávka

Dávka vody

Ošetřená plocha/balení

Jarní ječmen, oves

dvouděložné plevele, svízel přítula

23 g/ha Trimmer 500 + 0,3 l/ha Tomahawk

200–400 l/ha

67 ha

Ozimá pšenice, ozimý ječmen, žito, tritikale

dvouděložné plevele, svízel přítula

 

30 g/ha Trimmer 500 +

0,4 l/ha Tomahawk

200–400 l/ha

50 ha


Užitečná řešení. Adama je společnost nabízející spolehlivá řešení inovativními i osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu, profesionální servis s dobrou cenu.

Související články

Vliv půdní organické hmoty na chování pesticidů v půdě

07. 05. 2021 Ing. Martin Kočárek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 92x

Nové trendy v regulaci plevelů v kukuřici a výsledky srovnávacích pokusů

06. 05. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 177x

Regulace plevelů při pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů

05. 05. 2021 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 184x

Herbicidy v kukuřici - výsledky tříletých pokusů

26. 04. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Plevele Zobrazeno 310x

Časně jarní regenerační a herbicidní ošetření

24. 04. 2021 Ing. Martin Olišar; UPL Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 313x

Další články v kategorii Plevele

detail