Chemap Agro s.r.o.

Invázne a expanzívne druhy rastlín v podmienkach Slovenska (2) - Láskavce

24. 06. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert o.z. Plevele Zobrazeno 707x

Sú to zväčša jednoročné rastliny, niektoré druhy sú trváce. U nás sa vyskytuje približne 20 druhov, z ktorých viaceré patria medzi hospodársky významné buriny. K pôdnej reakcii sú indiferentné. Obsadzujú aj ruderálne stanovištia, často výsušné. V chladnejších oblastiach sa vyskytujú prevažne ako ruderálne rastliny. Šíria sa najmä pracovnou činnosťou človeka, endozoochórne a tiež vodou a vetrom. Otepľovanie priaznivo pôsobí na ďalšie rozširovanie láskavcov.

Láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus)

Je najrozšírenejší druh. Rastlina vysoká až 2 m, je celá plstnato chlpatá. Vyskytuje sa ako burina takmer na celom území, vo vyšších polohách na ruderálnych stanovištiach. Najrozšírenejší aj najviac známy druh láskavca, bežná súčasť teplomilných burinných spoločenstiev.

Láskavec ohnutý
Láskavec ohnutý

Láskavec zelenoklasý (Amaranthus Powellii)

Jednoročná rastlina mohutného vzrastu. Stonka je 20–150 cm vysoká, priama, niekedy rozkonárená, lysá alebo riedko páperistá, v priereze okrúhla. Listy 2,5–15 cm vajcovitého tvaru na dlhých stopkách sú lesklo zelené. Kvety sú usporiadané do paklasov, ktoré sú štíhle, často vetvené, svetlo zelené alebo mierne načervenalé. Koncový paklas je výrazne dlhší ako postranné. Semená sú asi 1–1,3 mm veľké, čierne a lesklé. Veľká rastlina môže mať okolo 100 000 semien. Klíčne listy 8–20 × 1,5–3 mm, oválne až široko čiarkovité, na rube červené, hypokotyl červenkastý.

Rozšírenie: Pôvodný v strednej a južnej Amerike. Druhotne sa vyskytuje v Európe, Ázii, Afrike a v Austrálii. V ČR a v SR rozšírený v nížinách aj pahorkatinách teplejších oblastí.

Rozmnožuje sa výhradne semenami, ktoré dozrievajú od augusta do neskorej jesene a postupne z rastliny vypadávajú. Často značná časť semien ostáva na rastline až do skorej jari. Klíčia na jar pri teplotách od 7– 8 °C, hromadne pri teplotách vyšších 12–15 °C, asi od polovičky apríla. Optimálna teplota je 25–32 °C. Klíčivosť v pôde si udržia asi 5 rokov. Hromadne vzchádza od druhej polovice apríla a v máji. Rastliny sa môžu vyskytovať aj ako súčasť strniskových spoločenstiev teplých oblastí. V súčasnosti bežná poľná burina v teplých oblastiach na rovnakých stanovištiach ako láskavec ohnutý. Dosť často sa vyskytujú aj krížence. Výrazne teplomilný a svetlomilný druh, znáša mierne zasolené pôdy.

Láskavec zelenoklasý
Láskavec zelenoklasý

Láskavec zelenoklasý - mladá rastlina
Láskavec zelenoklasý - mladá rastlina

Láskavec biely (Amaranthus albus)

Jednoročná rastlina. Stonka je 5–100 cm vysoká, priama, alebo poliehavá, odspodu bohato rozkonárená, lysá alebo riedko páperistá, v priereze okrúhla, často červenkastá. Listy 1–5 cm široko obráteno kopijovité, tupo zakončené, na báze klinovité, na dlhých stopkách, lysé, na okraji jemne kučeravé, svetlo zelené. Plod je široko vretenovitá, jemne vráskavá a hrboľatá tobolka, ktorá sa otvára viečkom. Semená 0,8–1,1 mm veľké, čierne, prípadne hnedé a lesklé. Produkcia semien môže byť až 600 000 semien z rastliny. Klíčne listy 5–8 × 1,5–2 mm, podlhovasto kopijovité, na rube môžu byť červené, hypokotyl červenkastý.

Rozšírenie: Pôvodný na juhu severnej a v strednej Amerike. Druhotne sa vyskytuje v Európe, Ázii, Afrike a v Austrálii. V ČR a v SR rozšírený v nížinách aj pahorkatinách teplejších oblastí.

Rozmnožuje sa výlučne semenami, ktoré dozrievajú od septembra do neskorej jesene a postupne z rastliny vypadávajú. Klíčia na jar pri teplotách od 10 °C, hromadne pri teplotách vyšších 15–25 °C, asi od konca apríla. Optimálna teplota je 25–35 °C. Po prezimovaní dobre klíči aj pri nižších striedavých teplotách. Klíčivosť v pôde je dlhodobá, aj viac ako 15 rokov. Najvhodnejšie stanovištia sú ľahšie priepustné pôdy v teplých oblastiach kukuričného a časti repárskeho výrobného typu. Zaburiňuje teplomilné plodiny, skleníkové kultúry. Vyskytuje sa aj v okolí obcí na ruderálnych stanovištiach. Znáša veľké sucho a je schopný prosperovať aj na výsušných substrátoch s vysokými teplotami na povrchu pôdy v letných mesiacoch. Šíri sa nielen činnosťou človeka ale aj ako stepný bežec.

Láskavec biely
Láskavec biely

Láskavec blitovitý (Amaranthus blitoides)

Jednoročná šedo zelená, jednodomá rastlina. Stonka je 10–60 cm vysoká, poliehavá, vzácne vzpriamená, bohato až málo rozkonárená, lysá alebo riedko páperistá, v priereze okrúhla, často červenkastá. Listy 1–4 cm podlhovasto kopijovité, tupo až ostro zakončené. Semená 1,3–1,8 mm veľké, čierne, lesklé. Rastlina môže priniesť až 50 000 semien. Klíčne listy 8–10 × 1,5–2 mm, podlhovasté, na vrchole tupo špicaté, hypokotyl hnedočervený.

Rozšírenie: Pôvodný v severnej Amerike. Druhotne sa vyskytuje v Európe, Ázii, Afrike. V ČR a v SR rozšírený v nížinách aj pahorkatinách teplejších oblastí.

Semená klíčia na jar pri teplotách od 6 °C, hromadne pri teplotách vyšších 15–25 °C, asi od konca apríla, z hĺbky do 5 cm. Optimálna teplota je 25–31 °C. Po prezimovaní dobre klíči aj pri nižších striedavých teplotách. Klíčivosť v pôde je dlhodobá, často vyše 15 rokov. Vyskytuje sa v teplomilných plodinách a často v záhradách teplých oblastí. Osídľuje stanovištia s narušenou vegetáciou, prípadne bez vegetačného krytu. Znáša dobre vysoké teploty a sucho. Toleruje aj veľmi presychajúce substráty ako je škvara, prípadne piesok alebo štrk. V chladnejších oblastiach sa zvyčajne vyskytuje len ako ruderálna rastlina. Môže sa šíriť ako stepný bežec, ale hlavný podiel na šírení má ľudská činnosť.

Láskavec blitovitý
Láskavec blitovitý

Láskavec bledý (Amaranthus lividus)

Jednoročná rastlina. Stonka je 10–80 cm vysoká, poliehavá, vzácne vzpriamená, bohato až málo rozkonárená, lysá alebo riedko páperistá, v priereze hranatá, často červenkastá. Listy 1–5 cm, vajcovité, na konci zreteľne vykrojené. Semená 1,0–1,4 mm veľké, hnedé až čierne, lesklé, v obryse okrúhle. Klíčne listy 8–10 × 1,5–2 mm, podlhovasté, na vrchole tupo špicaté, hypokotyl červenkastý.

Rozšírenie: Pôvodný pravdepodobne v južnej Európe. Druhotne sa vyskytuje v celej Európe okrem severných oblastí, Ázii, Afrike. V ČR a v SR rozšírený v nížinách aj pahorkatinách teplejších oblastí.

Teplomilný, nitrofilný a svetlomilný druh. Humózne hlinité alebo hlinito piesčité pôdy, k pôdnej reakcii je indiferentný. Semená klíčia na jar pri teplotách od 5 °C, hromadne pri teplotách vyšších 15–20 °C, asi od konca apríla, z hĺbky do 4 cm. Optimálna teplota je 22–30 °C. Po prezimovaní dobre klíči aj pri nižších striedavých teplotách. Klíčivosť v pôde 10 rokov. Vyskytuje sa v teplomilných plodinách a často v záhradách teplých oblastí. Osídľuje stanovištia narúšané ľudskou činnosťou. Znáša dobre vysoké teploty a sucho. V chladnejších oblastiach sa zvyčajne vyskytuje len ako ruderálna rastlina.

Láskavec bledý
Láskavec bledý

Regulácia láskavcov

V zapojených porastoch husto siatych obilnín a repky nepredstavujú láskavce dôležité burinné druhy, ničia ich bežne používané širokospektrálne herbicídy. Veľký význam majú v porastoch teplomilných plodín.

Kukurica - Výber herbicídov je rozsiahly, dobrú účinnosť má väčšina registrovaných herbicídov. Z účinných látok napr. : dimethenamid, terbuthylazin, pethoxamid, mesotrione, isoxaflutole, sulcotrione, tembotrione.

Slnečnica - CL odrody imazamox, Express tolerantné hybridy tribenuron-methyl, aclonifen, pendimethalin, flumioxazin, fluorochloridone, pendimethalin + dimethenamid-P, S-metolachlor.

Cukrová repa - desmedipham, triflusulfuron-methyl, desmediphan + phenmediphan, ethofumesate + metamitron, desmediphan + phenmediphan + ethofumesate.

Zemiaky - aclonifen, bentazone, rimsulfuron, metribuzin, fluorochloridone, metobromuron, flufenacet + metribuzin, metribuzin + prosulfocarb.

Sója - imazamox + pendimethalin, flufenacet + metribuzin, S-metolachlor, pendimethalin, metribuzin, imazamox, thifensulfuron-methyl.

Související články

Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení

06. 01. 2020 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Plevele Zobrazeno 992x

Herbicidní ochrana jetelovin

20. 12. 2019 Ing. Hana Smejkalová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Plevele Zobrazeno 925x

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (6): Iva a konopa

10. 12. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 806x

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (5): Durman a ľuľok

30. 10. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 730x

Herbicidní rezistence v Evropě i v ČR nabývá na významu

21. 10. 2019 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Jakub Mikulka, Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1122x

Další články v kategorii Plevele

detail