Chemap Agro s.r.o.

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (5): Durman a ľuľok

30. 10. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 1079x

Uvedené rastliny sú jedovaté s vysokým obsahom alkaloidov vo všetkých častiach rastliny a silno zapáchajúce.

Polní dny Sója 2020

Durman obyčajný (durman obecný, Datura stramonium)

Jednoročný, neskoro jarný druh. Byľ je priama, rozložito vetvená, na priereze okrúhla, holá. Dosahuje výšku až 1 m, na zvlášť dobrých stanovištiach aj podstatne viac. Klíčne listy sú 15–35 × 3–5 mm veľké, dlho kopijovitého tvaru, s výraznou hlavnou žilou, hypokotyl je zelenkastý. Prvé listy sú striedavé, horné protistojné, na líci tmavozelené, na rube svetlejšie. Na obryse sú vajcovité až elipsovité, hrubo laločnato zubaté, dlhé až do 20 cm. Koreň je kolovitý, zasahuje až do podorničia.

Kvety sú veľké, obojpohlavné, vyrastajúce na vrchole alebo v pazuchách vetví, krátko stopkaté, biele alebo zriedkavejšie fialovej farby. Koruna môže byť až 8 cm dlhá, zo zvlnenými ostro špicatými cípmi. Päťhranný kalich je asi o polovicu kratší ako korunná rúrka. Kvitne od júna do októbra. Plodom je ostnatá štvorpúzdrová tobolka, pukajúca 4 chlopňami, až 5 cm dlhá. Semeno je obličkového tvaru, hnedočierné do 3,7 × 3 × 1,5 mm veľké, ploché. Povrch je jamkovitý, matný alebo mierne lesklý. Na veľkej rastline môže dozrieť aj 10 000 semien. Rastlina vrátane semien je kvôli vysokému obsahu alkaloidov prudko jedovatá a intenzívne zapácha. Obsahuje alkaloidy hyoscyamín, skopolamín, atropín.

Rozšírenie: Pôvodne rozšírený pravdepodobne v tropických a subtropických oblastiach Severnej Ameriky. U nás teplé oblasti nížin a pahorkatín.

Ekologická charakteristika: Obľubuje humóznejšie stanovištia, bohaté na dusík v teplých polohách. Vyskytuje sa na hospodárskych dvoroch v okolí maštalí a na poliach v okopaninách, kukurici a v zelenine. Šíri sa najviac ľudskou činnosťou, maštaľným hnojom, kompostmi, zvážaním pôdy. Klíči hypogeicky pri minimálnej teplote 10 °C, optimum je 22–28 °C z hĺbky až 5 cm. Klíčivosť si semená udržia do 8 rokov. Rastliny sú citlivé na mráz. Často sa vyskytuje ako strnisková burina po zbere obilnín alebo strukovín a za vhodných podmienok môže dorásť do pomerne veľkých rozmerov.

Durman obyčajný vo fáze klíčnych listov
Durman obyčajný vo fáze klíčnych listov

Durman obyčajný - kvitnúce rastliny
Durman obyčajný - kvitnúce rastliny

Ľuľok čierny (lilek černý, Solanum nigrum)

Jednoročný, neskorý jarný druh. Tmavozelená, riedko chlpatá rastlina, vysoká 10–70 cm, solitéry na dobrých stanovištiach aj 100 cm. Stonka je vzpriamená niekedy poliehavá, rozkonárená. Listy sú dlho stopkaté, vajcovité až trojuholníkovité 2–7 cm dlhé a 2–5 cm široké, na báze klinovité celistvo okrajové alebo plytko laločnaté. Koreň je rozkonárený a rozložený pomerne plytko pod povrchom.

Kvety sú päťpočetné, kvetné stopky 15–30 mm, kalich zvončekovitý až 2,5 mm dlhý, korunné lupienky biele, tyčinky žlté, súkvetie 5–10 početný vrcholík. Kvitne v júni až októbri. Plod je bobuľa zelenej až čiernej farby v priemere do 10 mm veľká. Semeno 1,5–2 × 1–1,8 × 0,6 mm, vajcovité až kvapkovité, jemne sieťkované, žltohnedej farby. Klíčivosť si udržia 10 rokov.

Klíčne listy 8–12 × 4–6 mm, vajcovito kopijovité, s krátkou stopkou, na konci ostro zakončené, jemne chlpaté. Hypokotyl husto ochlpený, fialovej farby.

Rozšírenie: Pôvodne rozšírený v južnej Európe. U nás v nížinách a pahorkatinách teplých oblastí, vyskytuje sa aj v humídnejších a vlhších polohách podhorských oblastí.

Ekologická charakteristika: Teplomilná rastlina znášajúca sucho, teplo a zasolené pôdy. Vyskytuje sa v kukurici, okopaninách, zelenine a na ruderálnych stanovištiach. Uprednostňuje pôdy bohatšie na humus a živiny, ale dokáže rásť aj na málo živných stanovištiach, kde rastliny dosahujú výšku iba okolo 10 cm. Klíčenie začína pri teplote 10 °C, optimum je od 20 do 30 °C. Klíči najlepšie z povrchových vrstiev pôdy z hĺbky do 1 cm. Vzchádza od mája do konca septembra. Semená klíčia po prezimovaní.

Ľuľok čierny - mladá rastlina
Ľuľok čierny - mladá rastlina

Ľuľok čierny - dospelá rastlina
Ľuľok čierny - dospelá rastlina

Ľuľok čierny - plody
Ľuľok čierny - plody

Ľuľok žltý (lilek žlutý, Solanum luteum)

Jednoročný, neskorý jarný druh. Rastlina vysoká 10–60 cm, vlnato chlpatá, stonky vzpriamené alebo poliehavé, listy vajcovito kopijovité, 2–7 × 2–4 cm, celistvo okrajové až hrubo zubaté.

Kvetenstvo tvorí zvyčajne 3–5 kvetov, kvetné stopky 7–15 mm. Kvetná koruna má v priemere 10–16 mm, bielej, zriedkavejšie svetlofialovej farby. Bobule 6–10 mm, žlté, oranžové až červené.

Rozšírenie: Najteplejšie oblasti.

Ekologická charakteristika: Nároky na prostredie má ako ľuľok čierny, má o čosi vyššie nároky na teplo.

Ľuľok žltý - dospelá rastlina
Ľuľok žltý - dospelá rastlina

Ľuľok žltý - plody
Ľuľok žltý - plody

Regulácia

Durman a ľuľok sú významné poľné buriny. Vyskytujú sa aj ako súčasť zaburinenia strnísk. V hustosiatých obilninách sa konkurenčne nepresadzujú a ak sa vyskytnú, sú dobre regulované bežne používanými širokospektrálnymi herbicídmi.

kukurici ošetrenia prípravkami s účinnou látkou: mesotrione, isoxaflutole, flumioxazin, sulcotrione, florasulam + mesotrione, pethoxamid + terbuthylazine, dicamba + prosulfuron, S-metolachlor + terbuthylazine, clopyralid+picloram, tembotrione, foramsulfuron+iodosulfuron+thiencarbazone ai.

Slnečnica: flumioxazin, imazamox - CL hybridy.

Cukrová repa: chloridazon, desmediphan + ethofumasate + phemnedipham, triflusulfuron-methyl, clopyralid - iba ľuľok. Buriny nesmú prerásť, prípravky spoľahlivo fungujú vo fáze klíčnych, max. základ pravých listov.

Sója: preemergentne imazamox + pendimethalin, postemergentne imazamox.

Mak: mesotrione, tembotrione, pyridate.

Související články

Invazní a nebezpečné druhy plevelů v porostech kukuřice

03. 07. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Barbora Kotlánová, Ing. Igor Děkanovský; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 226x

Ochrana a zejména regulace plevelů v sóji v roce 2019

30. 06. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 154x

Přípravky pro postemergentní aplikaci v kukuřici

07. 06. 2020 Ing. Martin Běhal, AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 418x

Vliv technologií pěstování plodin na změny ve společenstvech plevelů

01. 06. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 489x

Další články v kategorii Plevele

detail