Chemap Agro s.r.o.

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (8): Glejovka americká - klejicha hedvábná (Asclepia syriaca)

26. 03. 2020 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 577x

Trváca jedovatá bylina z čeľade glejovkovité - Asclepiadaceae, po poranení silne roní bielu šťavu. Podzemok je dlhý, plazivý a dužnatý, 2–3 cm hrubý. Stonka priama, nerozkonárená 100–200 cm vysoká, husto plstnatá s centrálnou dutinou. Listy sú striedavé, iba zriedka v praslenoch s krátkymi stopkami.

Polní dny Sója 2020

Dlhé 15–28 cm, široké 8–14 cm, vajcovité, celistvookrajové s 20–30 pármi postranných a na rube listu výrazných žiliek. Rub listu je husto vlnato chlpatý. Súkvetie  je nepárny okolík na stopkách do 12 cm dlhých, krátko chlpatých. Súkvetie pozostáva z 30–35 stopkatých kvetov. Kvety sú 4–5 početné, obojpohlavné a voňavé, v pologuľovitých okolíkovitých vrcholíkoch. Cípy korunného lemu podlhovasto vajcovité, 6–8 mm dlhé, 3–4 mm široké, ružové až špinavo fialové, páperisté s päťcípou pakorunkou. Stavba kvetu je zložitá. Plodom je mechúrik 8–12 cm dlhý a 3–4 cm široký, pokrytý krátkymi a riedkymi ostňami, usporiadanými v niekoľkých radoch. Semená sú sploštené, v obryse vajcovité, 8–10 mm dlhé s dlhým bielym páperím, obsahujúce 21% oleja a 47 % bielkovín. Kvitne v júni až v júli. Rozmnožuje sa generatívne aj vegetatívne, v poslednej dobe zdá sa začína prevládať šírenie rastlín semenami. Podzemok a v menšej koncentrácii aj nadzemné časti obsahujú jedovatý glykozid asclepiadin a vincetoxin. Šťava obsahuje do 2% kaučuku nižšej kvality.

Klíčne listy: Oválne, 8–12 × 4–6 mm, s výraznou hlavnou žilou.

Rozšírenie

Roztrúsene v teplých oblasti rovín a pahorkatín, približne do 500 m n. m. Pôvodná v severnej Amerike.

Biológia a ekológia

V minulosti pestovaná na Záhorskej nížine, v súčasnosti sa šíri najmä v teplých oblastiach Slovenska. Na Východoslovenskej nížine je lokálne výskyt masový s početnými populáciami, najmä na TTP. Rastie v priekopách, železničných násypoch, úhoroch ale už je rozšírená na ornej pôde. K pôdnemu typu aj druhu a pôdnej reakcii indiferentná, viac však preferuje ľahšie pôdy. Svetlomilná, môže však rásť aj v polotieni. Vyskytuje sa na železničných násypoch, hrádzach riek a potokov, lúkach, úhorovaných plochách. V plodinách početnosť každým rokom stúpa, zvlášť v systémoch s minimálnym spracovaním pôdy a v porastoch VRK. Konkurenčne silná rastlina. Rozmnožuje sa vegetatívne a generatívne. Semená klíčia pri teplote 12–15 °C, najlepšie pri teplotách vyšších 20–25°C.

Regulácia

Dospelé rastliny sú odolné voči herbicídom používaných v bežných dávkach. Rastliny klíčiace zo semien sú citlivé na účinné látky metribuzin, clomazone. Účinnosť mnohých pôdnych herbicídov nie je vyskúšaná. Mladé rastliny po vzídení sú citlivé na účinné látky picloram, dicamba, fluroxypyr. Na rastliny z podzemkov v predlžovacom raste možno aplikovať herbicídy s účinnou látkou glyphosate 5,0 l/ha alebo triclopyr 4,0 l/ha. Výbornú účinnosť má kombinácia glyphosate + fluroxypyr 4,0–5,0 l + 0,5 l/ha. Pokiaľ možno, herbicídy je potrebné aplikovať v predlžovacom raste do začiatku kvitnutia, po odkvitnutí účinnosť klesá. Vo veľkej väčšine prípadov je ošetrenie potrebné aj v ďalšom roku, často aj 3–4 roky po sebe. Málopočetné populácie dospelých jedincov je možné odstrániť mechanicky.

Semená
Semená

Kvitnúca rastlina
Kvitnúca rastlina

Pukajúci plod
Pukajúci plod

Glejovka v sóji
Glejovka v sóji

Podzemné orgány s adventívnymi pupeňmi
Podzemné orgány s adventívnymi pupeňmi

Klíčne listy
Klíčne listy

Detail súkvetia
Detail súkvetia

Výskyt v pšenici
Výskyt v pšenici

Související články

Invazní a nebezpečné druhy plevelů v porostech kukuřice

03. 07. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Barbora Kotlánová, Ing. Igor Děkanovský; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 283x

Ochrana a zejména regulace plevelů v sóji v roce 2019

30. 06. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 211x

Přípravky pro postemergentní aplikaci v kukuřici

07. 06. 2020 Ing. Martin Běhal, AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 429x

Vliv technologií pěstování plodin na změny ve společenstvech plevelů

01. 06. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 497x

Další články v kategorii Plevele

detail