Chemap Agro s.r.o.

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (8): Glejovka americká - klejicha hedvábná (Asclepia syriaca)

26. 03. 2020 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 171x

Trváca jedovatá bylina z čeľade glejovkovité - Asclepiadaceae, po poranení silne roní bielu šťavu. Podzemok je dlhý, plazivý a dužnatý, 2–3 cm hrubý. Stonka priama, nerozkonárená 100–200 cm vysoká, husto plstnatá s centrálnou dutinou. Listy sú striedavé, iba zriedka v praslenoch s krátkymi stopkami.

Dlhé 15–28 cm, široké 8–14 cm, vajcovité, celistvookrajové s 20–30 pármi postranných a na rube listu výrazných žiliek. Rub listu je husto vlnato chlpatý. Súkvetie  je nepárny okolík na stopkách do 12 cm dlhých, krátko chlpatých. Súkvetie pozostáva z 30–35 stopkatých kvetov. Kvety sú 4–5 početné, obojpohlavné a voňavé, v pologuľovitých okolíkovitých vrcholíkoch. Cípy korunného lemu podlhovasto vajcovité, 6–8 mm dlhé, 3–4 mm široké, ružové až špinavo fialové, páperisté s päťcípou pakorunkou. Stavba kvetu je zložitá. Plodom je mechúrik 8–12 cm dlhý a 3–4 cm široký, pokrytý krátkymi a riedkymi ostňami, usporiadanými v niekoľkých radoch. Semená sú sploštené, v obryse vajcovité, 8–10 mm dlhé s dlhým bielym páperím, obsahujúce 21% oleja a 47 % bielkovín. Kvitne v júni až v júli. Rozmnožuje sa generatívne aj vegetatívne, v poslednej dobe zdá sa začína prevládať šírenie rastlín semenami. Podzemok a v menšej koncentrácii aj nadzemné časti obsahujú jedovatý glykozid asclepiadin a vincetoxin. Šťava obsahuje do 2% kaučuku nižšej kvality.

Klíčne listy: Oválne, 8–12 × 4–6 mm, s výraznou hlavnou žilou.

Rozšírenie

Roztrúsene v teplých oblasti rovín a pahorkatín, približne do 500 m n. m. Pôvodná v severnej Amerike.

Biológia a ekológia

V minulosti pestovaná na Záhorskej nížine, v súčasnosti sa šíri najmä v teplých oblastiach Slovenska. Na Východoslovenskej nížine je lokálne výskyt masový s početnými populáciami, najmä na TTP. Rastie v priekopách, železničných násypoch, úhoroch ale už je rozšírená na ornej pôde. K pôdnemu typu aj druhu a pôdnej reakcii indiferentná, viac však preferuje ľahšie pôdy. Svetlomilná, môže však rásť aj v polotieni. Vyskytuje sa na železničných násypoch, hrádzach riek a potokov, lúkach, úhorovaných plochách. V plodinách početnosť každým rokom stúpa, zvlášť v systémoch s minimálnym spracovaním pôdy a v porastoch VRK. Konkurenčne silná rastlina. Rozmnožuje sa vegetatívne a generatívne. Semená klíčia pri teplote 12–15 °C, najlepšie pri teplotách vyšších 20–25°C.

Regulácia

Dospelé rastliny sú odolné voči herbicídom používaných v bežných dávkach. Rastliny klíčiace zo semien sú citlivé na účinné látky metribuzin, clomazone. Účinnosť mnohých pôdnych herbicídov nie je vyskúšaná. Mladé rastliny po vzídení sú citlivé na účinné látky picloram, dicamba, fluroxypyr. Na rastliny z podzemkov v predlžovacom raste možno aplikovať herbicídy s účinnou látkou glyphosate 5,0 l/ha alebo triclopyr 4,0 l/ha. Výbornú účinnosť má kombinácia glyphosate + fluroxypyr 4,0–5,0 l + 0,5 l/ha. Pokiaľ možno, herbicídy je potrebné aplikovať v predlžovacom raste do začiatku kvitnutia, po odkvitnutí účinnosť klesá. Vo veľkej väčšine prípadov je ošetrenie potrebné aj v ďalšom roku, často aj 3–4 roky po sebe. Málopočetné populácie dospelých jedincov je možné odstrániť mechanicky.

Semená
Semená

Kvitnúca rastlina
Kvitnúca rastlina

Pukajúci plod
Pukajúci plod

Glejovka v sóji
Glejovka v sóji

Podzemné orgány s adventívnymi pupeňmi
Podzemné orgány s adventívnymi pupeňmi

Klíčne listy
Klíčne listy

Detail súkvetia
Detail súkvetia

Výskyt v pšenici
Výskyt v pšenici

Související články

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (7) - Zlatobyle a astry

25. 02. 2020 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 552x

Možnosti herbicidní ochrany kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení

06. 01. 2020 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk Plevele Zobrazeno 1096x

Herbicidní ochrana jetelovin

20. 12. 2019 Ing. Hana Smejkalová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Plevele Zobrazeno 1090x

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (6): Iva a konopa

10. 12. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 895x

Další články v kategorii Plevele

detail