Chemap Agro s.r.o.

Jak na jarní plevele v obilí - Tři inovovaná řešení jsou k dispozici

21. 04. 2020 Ing. Jiří Vašek, ADAMA Plevele Zobrazeno 350x

Společnost ADAMA přináší zajímavá řešení s dobrým poměrem užitku a ceny a s širokou registrací. Vedle inovovaného balíčku Trimmer 500 + Tomahawk (dříve zvaný Legend) a loňské novince Tomigan XL, je zde k dispozici třetí jednodušší varianta, dvousložkový herbicid Elegant 2FD. Pěstitel tak může na jaře odplevelit svá obilná pole účelně, ekonomicky a na míru.

Proseeds

Balíček Trimmer 500 + Tomahawk

Balíček Trimmer 500 + Tomahawk představuje řešení, které kromě úplného plevelohubného spektra nabízí i stále bezprecedentní šetrnost vůči kulturní plodině, což zejména oceňují pěstitelé sladovnického ječmene. Je důstojným nástupcem dřívějšího balíčku Trimmer + Tomigan (zvaný též Legend) Balíček obsahuje inovované obě složky. Starší Trimmer s obsahem 750 g tribenuronu se zde změnil na Trimmer 500 s obsahem 500 g tribenuronu. Snížení množství účinné látky zpřesní preciznost dávkování, což vyhovuje stále náročnějším eko-toxikologickým požadavkům. Dávkování Tomahawku (fluroxipyr) tak zůstává tradiční. Současný balíček Trimmer 500 + Tomahawk je elegantní možností, jak na jaře hubit celé spektrum dvouděložných plevelů v obilninách, a to s vynikající selektivitou vůči kulturní plodině. Kombinaci rovněž zdobí optimální reziduální působení. Dostatečně dlouhé, aby zabránilo následné vlně pozdního zaplevelení a zároveň dostatečně krátké, aby nevznikala žádná omezení pro následné plodiny. Balíček obsahuje: 3×500 g Trimmer 500 + 20 l Tomahawk a je inspirován legendární kombinací účinných látek tribenuron + fluroxypyr. Přináší dlouhodobou a úplnou kontrolou rozsáhlého spektra dvouděložných plevelů, které se vyskytují v obilninách na jaře, a to včetně přerostlé svízele. Navíc přidává zajímavou cenu aplikace. Prakticky bezchybná účinnost proti dvouděložným plevelům, snoubená s nadstandartní šetrností k pěstované obilnině se pozitivně promítá i do výnosů. Mnohaleté pokusy prokázaly, že pěstitel v dlouholetém průměru může počítat s dodatečným 3% navýšením úrody při použití této kombinace oproti běžným standardům.

Elegant 2FD

Herbicid Elegant 2FD je určen pro ochranu obilnin, kukuřice a porostů semenných trav. Přináší osvědčenou kombinaci účinných látek florasulam + 2,4 D. Registrace umožňuje použití ve více druzích obilnin. Přípravek jistě ocení i pěstitelé, kteří hledají ekonomicky výhodné řešení jarního zaplevelení.

Elegant 2 FD používáme postemergentně v širokém aplikačním oknu od 3. listu obilniny až do objevení se druhého kolénka. Optimální teplota při plevelohubném zásahu by měla být mezi 7–25 °C. Dávku vody volíme mezi 150–300 l/ha. Zajímavou možností, jak zvýšit účinek přípravku zejména při použití tvrdé vody s vyšším pH je tank mix se speciálním smáčedlem Adaptic, které v pokusech s různými smáčedly vykazovalo nejvyšší navýšení účinnosti na problematické plevele jako je svízel přítula, úhorník mnohodílný, violka rolní, rdesno svlačcovité a další. Adaptic používáme v dávce 0,25–0,5 l/ha. Přípravek lze používat i v tankmix kombinaci s hnojivem DAM 390. Elegant 2FD představuje nákladově úspornější řešení.

Tomigan XL

Dvousložkový herbicid Tomigan XL je novinka vyvinutá pro hubení širokého spektra dvouděložných plevelů v obilninách na jaře. Je dobře mísitelný s fungicidy i regulátory růstu, bez mezení následných plodin. Je bezpečně použitelný i v podmínkách dočasného ochlazení či lehkých nočních mrazíků. Za dobrou cenu.

Obsahuje účinné látky florasulam a fluroxypyr, které se liší mechanismem účinku proti plevelným rostlinám. Velmi rychle zastavuje růst citlivých plevelů. Typické symptomy poškození (změna barvy listu) odumírajících plevelů jsou patrné už za 7–10 dnů po aplikaci v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů.  Teplota (nad 10 °C) a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinnost přípravku.

Použití smáčedla: Specializované smáčedlo Rolwet (0,1 l/ha, 0,25–0,5 %) dále podpoří a prohloubí účinek. V případech použití tzv. tvrdé vody (většinou povrchová voda s vyšším obsahem kationtů) doporučujeme použít Adaptic v dávce 0,25–0,5 l/ha.

Tomigan XL, Elegant 2FD i osvědčený balíček Trimmer 500 + Tomahawk představují chytrou volbu jak na jaře ekonomicky potlačit dvouděložné plevele a dosáhnout čistých, bezplevelných porostů obilnin.


Užitečná řešení. ADAMA je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

 

Související články

Regulace trávovitých plevelů v kukuřici

23. 05. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 245x

Změny druhového spektra plevelů v jarním ječmeni

18. 05. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 349x

První zkušenosti s Conviso Smart cukrovou řepou v ČR

17. 05. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 279x

Regulace plevelů v bramborách - současnost a perspektivy

17. 05. 2020 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 464x

Expanze vlhkomilných plevelů na orné půdě

13. 05. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 371x

Další články v kategorii Plevele

detail