Chemap Agro s.r.o.

Jak odplevelit obilniny přípravky bez omezení?

16. 04. 2020 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Plevele Zobrazeno 411x

Vliv přípravků na ochranu rostlin na životní prostředí je v posledních letech v centru zájmu nejenom odborníků, ale i laické veřejnosti, která si vynucuje jejich větší omezení. V praxi tak již agronom nemůže hledat vhodný přípravek jen dle účinku na cílový škodlivý organizmus, ale i dle možnosti jejich skutečné aplikace na daném pozemku. A pak se často stává, že pro daný pozemek je možno použít jen velmi málo přípravků, zvláště pokud je daný pozemek v pásmu ochrany pozemních nebo povrchových vod, či ještě na svahu.

Proseeds

Od letošního roku jsou k dispozici 2 přípravky, kterými můžete vyhubit téměř všechny polní plevele, a to i v pásmech OP II. st. povrchových a podzemních vod, na svazích a odstupy od povrchové vody jsou ty nejmenší možné. Jedná se o již známý Zypar a nově zaregistrovaný širokospektrální herbicid Orcane.

Orcane - bez omezení v OP II. st., na svazích a okraji pozemku

Od letošního jara mohou Zemědělské podniky v pšenici, tritikale a žitu použít nově registrovaný širokospektrální herbicid Orcane, který hubí trávovité i prakticky kompletní spektrum dvouděložných plevelů. Nemá omezení v OP II. st., na svazích a při použití speciálních trysek je možno aplikovat až k okraji pozemku. Ochranná vzdálenost od povrchových vod je jen 4 m. Po sklizni obilniny ošetřené Orcane je možno vysévat jakoukoliv plodinu a použít jakýkoliv herbicid. Lepší přípravek s méně omezeními na trhu v současnosti není. Navíc cena Orcane bude v tomto roce zaváděcí a velmi výhodná.

Pokud bude Orcane aplikován ve vodě, doporučujeme přidat smáčedlo Šaman v dávce 0,2 l/ha nebo smáčedlo na bázi řepkového oleje. Pokud bude Orcane aplikován v DAM 390 nebo jiném tekutém hnojivu, smáčedlo se nepřidává.

Orcane má širší spektrum účinku než Huricane.

Zypar - univerzální herbicid do ozimých i jarních obilnin

Zypar je další produkt, který byl vyvinut tak, aby měl minimální omezení pro použití. Přitom ale pokrývá velmi široké spektrum dvouděložných plevelů (tab. 1).

V ozimých obilninách se Zypar aplikuje v dávce 0,75 l/ha, v jařinách 0,6 l/ha. Registrace umožňuje jeho aplikaci až do začátku metání (BBCH 45) a tak může být použit, pokud v porostu přerostly svízel přítula, hluchavky, zemědýmy nebo se dodatečně objevily merlíky. Bude mít dostatečný účinek i na přerostlé máky, heřmánky, chrpu, kakosty, brukvovité, či výdrol řepky. Je třeba, aby Zypar byl aplikován ještě před květem přerůstajících plevelů a aplikovat maximální registrovanou dávku 1,0 l/ha.

Zypar je ideální přípravek pro jarní opravy podzimních aplikací herbicidů, kdy v porostu zůstaly svízel přítula, zemědýmy, kakosty, heřmánky, mák vlčí, výdrol řepky a další obtížně hubitelné plevele.

Jako tekutý přípravek je Zypar velmi jednoduchý na použití a obsahuje i smáčedlo pro zvýšení plevelohubného účinku. Zypar je možno aplikovat i na podzim.

Po aplikaci Zyparu a sklizni obilniny na zrno mohou být následně vysévány bez omezení všechny plodiny.

Tab. 1: Účinek herbicidu Zypar na plevele dle dávky

Plevel

0,6 l/ha - jarní obilniny

0,75 l/ha

1,0 l/ha

Svízel přítula

+++

++++

++++

Heřmánkovité plevele

+++

+++

+++

Výdrol řepky

+++

+++

+++

Kokoška pastuší tobolka

+++

+++

+++

Penízek rolní

+++

+++

+++

Úhorník mnohodílný

+++

+++

+++

Konopice polní

++

++

+++

Violka rolní a trojbarevná

+

++

++

Ptačinec prostřední

+++

+++

+++

Mléče

+++

+++

+++

Chrpa modrák

++

++

++

Mák vlčí

+++

+++

+++

Výdrol slunečnice

+++

+++

+++

Pcháč oset

+

++

++

Pohanka svlačcovitá

+++

+++

+++

Merlíky a lebedy

+++

+++

+++

Laskavec ohnutý

+++

+++

+++

Pěťour maloúborný

+++

+++

+++

Kakosty

++

++

+++

Rdesna

++

++

++

Hluchavka objímavá

+++

++++

++++

Hluchavka nachová

+++

++++

++++

Zemědým

+++

+++

++++

Rozrazil perský

+

+

+

Rozrazil břečťanolistý

+

+

+

Chundelka metlice a další trávy

-

-

-

++++ účinek 98–100 %, +++ účinek 85–98 %, ++ účinek 70–85 %, + účinek 50–70%, - účinek nižší než 50 % nebo žádný

Jak odplevelit obilniny od širokého spektra dvouděložných plevelů?

Zypar umožňuje velmi kvalitně odplevelit obilniny od širokého spektra plevelů. Ale Zypar byl vyvinut hlavně s ohledem na minimalizaci omezení při aplikaci. Pokud chceme v obilninách hubit chundelku metlici a kompletní spektrum dvouděložných plevelů včetně violek, pcháče, rozrazilů a dalších obtížně hubitelných druhů, je nejvhodnější použít širokospektrální herbicid Huricane v dávce 200 g/ha. Na samotné dvouděložné plevele je nejvhodnější Technologie Mustang 4×4 nebo aplikace Mustangu Forte.

Jak hubit dvouděložné plevele ve všech obilninách?

Pokud máme ozimé nebo jarní obilniny zaplevelené pouze dvouděložnými plevely, je nejvhodnějším řešením u všech ozimých i jarních obilnin aplikace Technologie Mustang 4×4. V současnosti není v České republice na trhu přípravek, který by měl jen srovnatelný účinek na plevele. Technologie Mustang 4×4 hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů. Slabší je pouze na přerůstající rozrazily.

Jak Technologii Mustang 4×4 použít v praxi?

Technologie Mustang 4×4 je připravena pro snadné uživatelské použití. Balení obsahuje jeden 5 l kanystr herbicidu Pixxaro a tři 5 l kanystry herbicidu Mustang Forte.

Ve všech ozimých obilninách (pšenice, ječmen, žito, tritikale) se aplikuje nově registrovaná Technologie Mustang 4×4 v tank-mixu Pixxaro 0,25 l/ha + Mustang Forte 0,75 l/ha. Obsah krabice tedy postačuje na 20 ha ozimé obilniny. V jarních obilninách (ječmen, pšenice, tritikale) se Technologie Mustang 4×4 aplikuje v tank-mixu Pixxaro 0,2 l/ha + Mustang Forte 0,6 l/ha. Obsah krabice tak postačuje na ošetření 25 ha jarní obilniny.

Účinek Technologie Mustang 4×4 na plevele

Technologie Mustang 4×4 působí prakticky na kompletní spektrum plevelů (tab. 2). Pouze účinek na rozrazil břečťanolistý v ozimých obilninách na jaře není dostatečný. Pokud je na pozemku silné zaplevelení rozrazily, doporučujeme aplikovat Orcane 50 g/ha společně se smáčedlem Šaman 0,2 l/ha.

I nadále je možno ve všech ozimých i jarních obilninách aplikovat Mustang Forte, který oproti Technologii Mustang 4×4 je slabší na hluchavky a zemědýmy, ale má lepší účinek na violky a pcháč oset.

Tab. 2: Účinek Technologie Mustang 4×4 na plevele

Plevel

Technologie Mustang 4×4

Ozimé obilniny - Mustang Forte 0,75 l/ha + Pixxaro 0,25 l/ha

Jarní obilniny - Mustang Forte 0,6 l/ha + Pixxaro 0,2 l/ha –

Svízel přítula

++++ excelentní účinek bez ohledu na růstovou fázi

Heřmánkovité plevele

+++

+++

Kokoška pastuší tobolka

+++

+++

Penízek rolní

+++

+++

Úhorník mnohodílný

+++

+++

Violka rolní a trojbarevná

+++

+++

Ptačinec prostřední

+++

+++

Konopice polní

+++

+++

Mléče

+++

+++

Chrpa modrák

+++

+++

Mák vlčí

+++

+++

Výdrol řepky

+++

+++

Výdrol slunečnice

+++

+++

Pcháč oset

+++

+++

Pohanka svlačcovitá

+++

+++

Merlíky a lebedy

++++

++++

Laskavec ohnutý

+++

+++

Pěťour maloúborný

+++

+++

Kakosty

++

+++

Rdesna

+++

+++

Hluchavka objímavá

+++

+++

Hluchavka nachová

+++

+++

Zemědým

+++

+++

Rozrazil perský

++

++(+)*

Rozrazil břečťanolistý

+

++

Chundelka metlice a další trávy

-

-

* v nižších růstových stádiích lepší účinek
++++ účinek 98–100 %, +++ účinek 85–98 %, ++ účinek 70–85 %, + účinek 50–70%, - účinek nižší než 50 % nebo žádný

Je možné hubit sveřepy na jaře?

Sveřepy, především sveřep jalový patří mezi plevele, které se začaly rychle šířit ve všech oblastech pěstování obilnin. Nejprve zaplevelí okraje pozemku a postupně se rozšíří plošně.

Pokud ozimá pšenice, žito nebo tritikale nebyly odpleveleny v podzimním období, je nejvhodnějším řešením TM Orcane 50 g/ha s Corellem 125 g/ha a smáčedlem Šaman 0,4 l/ha. Tato kombinace vyhubí nejenom sveřepy, ale i ostatní plevele přítomné na pozemku včetně chundelky a ovsa. Pokud je na pozemku přítomný pýr, tak již v daném roce nebude pokračovat v růstu. Musí být ale v době ošetření vzešlý.

Jestliže byla ozimá pšenice, žito či tritikale odpleveleno již na podzim a na pozemku zůstaly jen sveřepy, případně vzchází svízel, výdrol slunečnice, řepky, brukvovité plevele apod. postačuje aplikace samotného Corella v dávce 250 g/ha se smáčedlem Šaman 0,4 l/ha

Herbicid Corello při aplikaci proti sveřepům nedoporučujeme aplikovat v DAM 390

Aplikace Orcane, ani Corella není možná v ozimém ani jarním ječmeni nebo v ovsu.

Orcane je nový, širokospektrální herbicid s velmi širokým účinkem a prakticky bez omezení v použití
Orcane je nový, širokospektrální herbicid s velmi širokým účinkem a prakticky bez omezení v použití

Porosty obilnin ve OP II. st. podzemních a povrchových vod je možno ošetřit nově registrovaným širokospektrálním herbicidem Zypar, který hubí i obtížně hubitelné plevele včetně svízele, kakostů, zemědýmu, konopice a dalších
Porosty obilnin ve OP II. st. podzemních a povrchových vod je možno ošetřit nově registrovaným širokospektrálním herbicidem Zypar, který hubí i obtížně hubitelné plevele včetně svízele, kakostů, zemědýmu, konopice a dalších

Technologie Mustang 4×4 představuje v současnosti nejúčinnější odplevelení všech ozimých a jarních obilnin od kompletního spektra dvouděložných plevelů.
Technologie Mustang 4×4 představuje v současnosti nejúčinnější odplevelení všech ozimých a jarních obilnin od kompletního spektra dvouděložných plevelů.

Související články

Regulace trávovitých plevelů v kukuřici

23. 05. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 245x

Změny druhového spektra plevelů v jarním ječmeni

18. 05. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 349x

První zkušenosti s Conviso Smart cukrovou řepou v ČR

17. 05. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 277x

Regulace plevelů v bramborách - současnost a perspektivy

17. 05. 2020 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 464x

Expanze vlhkomilných plevelů na orné půdě

13. 05. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 371x

Další články v kategorii Plevele

detail