Chemap Agro s.r.o.

Jarní vstupy do ozimých obilnin se společností Arysta LifeScience

26. 03. 2019 Ing. Martin Olišar; Arysta LifeScience s.r.o. Plevele Zobrazeno 450x

Jen co jsme si popřáli vše nejlepší do nového roku a někteří z nás již stihli porušit nějaké to předsevzetí, máme tu první část nového roku. K únorovému času relativního klidu na polích neodmyslitelně patří návštěvy odborných seminářů a čerpání nových informací z oblasti legislativy, nových trendů a nových přípravků na ochranu rostlin. Samozřejmou součástí těchto setkání jsou i důležité diskuze na téma počasí. Letošní zima dělá po delší době čest svému jménu. Všichni doufáme, že sníh bude letos odtávat postupně, aby pokud možno co nejvíce vody proniklo do hlubších vrstev půdy a bylo tak dostupné pro setí jařin.

Agronutrition

Ačkoli si všichni užíváme současný klid, přece jen se už pomalu těšíme na období, kdy to zima začne vzdávat a všichni se vrhnou do jarních inventarizací porostů a plánování časných jarních vstupů. V současné chvíli nevíme, co všechno se ještě může s počasím přihodit. Stresových situací ale může být mnoho. Například pro pozdě seté porosty, které nestihli na podzim dostatečně narůst a vytvořit si silné zázemí v podobě kořenů a zásobních látek, nebudou rostliny schopny energeticky pokrýt období snížené fotosyntézy. Dalším rizikem může být zamokření, což je situace, kdy je v okolí kořenů příliš mnoho vody, a proto málo kyslíku. Těmto situacím je vždy obtížné předejít, nástroje jsou v obecném pojmu „správná agrotechnika“, tj. dodržení termínů setí a podobně. Přitom zmíněná poškození mohou způsobit opravdu vážné výpadky v porostu. Pokud se tedy dostaneme do situace, kdy je po zimě porost poškozený, máme k dispozici hnojiva, jejichž časnou regenerační dávkou podpoříme růst obilnin nebo stimulátory růstu, které pomáhající překonat právě ono stresové období, rychleji zregenerovat a nastartovat růst. Velmi vhodným zásahem je konkrétně aplikace přípravku Atonik v dávce 0,6 l/ha. Atonik, obsahující kombinaci nitrofenolátů, proniká po aplikaci snadno do rostliny a má velmi příznivý vliv na růst nových kořenů, které funkčně nahradí kořeny poškozené. Velkou výhodou při tomto časném termínu aplikace je také schopnost přípravku Atonik účinkovat za nízkých teplot, a to již od 0 °C, lze tedy velmi časně efektivně odbourat nejrůznější stresy a dostat rostlinu do pohody pro založení výnosotvorných prvků.

Pokud na podzim nebyl aplikovaný herbicid je právě teď na jaře ideální čas pro likvidaci zaplevelení. Kvalitní volbou je nový herbicid proti dvouděložným plevelům od společnosti Arysta - herbicid Flame Duo. Ten je na trhu zcela novou kombinací prověřených účinných látek florasulamtribenuron-methyl. Výhodou této kombinace je široké spektrum citlivých plevelů zahrnující například svízel, heřmánkovce, mák, chrpy, hluchavky, brukvovité, penízek, ptačinec mnohé a další. Při registrované dávce 60 g/ha se jedná o největší množství látky florasulam v přípravcích na trhu. Samozřejmostí je moderní, propracovaná SG Powersolv formulace, zabezpečující kompletní rozpuštění přípravku bez zbývajících reziduí v nádrži.

Druhým herbicidem pro jarní použití společnosti Arysta je známý přípravek Optica Trio - herbicid založený na kombinaci látek ze skupiny syntetických auxinů, který vykazuje výbornou účinnost i na přerostlé plevele. Působí velmi rychle, první známky účinnosti jsou patrné již v řádu dnů po aplikaci a je vysoce tolerantní k obilninám. Má nezastupitelné místo i jako tzv. hasič možných aplikačních nebo účinnostních problémů. Přípravek Optica Trio se aplikuje v dávce 1,5–2,0 l/ha a jako ostatní růstové herbicidy je jeho efektivita závislá na dostatečné listové ploše plevele a teplotě nad 10 °C, zajišťující aktivní růst plevelné rostliny.

Konec zimy je vždy ta část roku, která s nadsázkou nenechává nikoho chladným. Jsme vždy v určité nejistotě ohledně toho, jaký bude stav porostů po otevření jara. Nicméně se společností Arysta máte vždy volbu pro řešení konkrétní situace a nemůžete sáhnout vedle. V oblasti řešení stresu, stimulace výnosu, biostimulace během vegetace a dalších vstupech má Arysta určitě co nabídnout.

Graf 1: Účinnost herbicidu Flame Duo na vybrané plevele (dávka 60 g/ha)
Graf 1: Účinnost herbicidu Flame Duo na vybrané plevele (dávka 60 g/ha)

Související články

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (5): Durman a ľuľok

30. 10. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 378x

Herbicidní rezistence v Evropě i v ČR nabývá na významu

21. 10. 2019 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Jakub Mikulka, Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 693x

Invazní plevele (6): Plevelná řepa

14. 10. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 564x

Chrpa modrá

02. 10. 2019 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 666x

Invazní plevele (5): Plevelná slunečnice roční

26. 09. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 598x

Další články v kategorii Plevele

detail