Chemap Agro s.r.o.

Jednoduše, spolehlivě, levně = Sumimax

01. 10. 2019 Josef Zeman; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 197x

Letos načíná Sumimax druhou dekádu svého herbicidního působení na našem trhu. Léta jeho používání ve všech regionech prokázalo, že se jedná o spolehlivé, jednoduše použitelné a v neposlední řadě levné herbicidní ošetření ozimých pšenic.

Polní dny Sója 2020

Pokud chceme čisté, nezaplevelené pozemky ozimé pšenice, a zároveň očekáváme spolehlivé řešení rezistentní chundelky metlice, nabízí se možnost sáhnout do portfolia společnosti Sumi Agro. Zde naleznete herbicid Sumimax s účinnou látkou flumioxazin, který je velmi dobrou alternativou k legislativou ohroženým a omezeným skupinám přípravků. Jednou z nich jsou např. sulfonylmočoviny, které navíc už nezvládají to, na co jsme od nich byli zvyklí.

Sumimax se vyznačuje velmi širokým plevelohubným spektrem jak proti dvouděložným, tak i jednoděložným plevelům. Nejlépe působí na plevele v počátcích jejich růstu. Sumimax tvoří na povrchu půdy fotostabilní a do nižších vrstev půdního profilu málo pohyblivý film. S ojedinělou účinnou látkou flumioxazin se plevele dostávají do kontaktu při vzcházení. K nástupu herbicidního účinku dochází už v průběhu 1 až 3 dnů. Platí, že slunečné počasí a půdní vlhkost působení zrychluje. Účinná látka je zčásti přijímána také listy. Plevele by pro spolehlivý účinek měli být malé, do stádia děložních lístků. To dělá ze Sumimaxu ideální časně postemergentní herbicidní řešení. V praxi se nejčastěji Sumimax používá v době mezi 1. až 2. listem pšenice. Je možné ho však použít i jako preemergent. Tato varianta se využívá zejména v případě pozdějších zásevů, kdy pšenice následuje např. po kukuřici na zrno.

Měli bychom dodržovat při postřiku Sumimaxem nějaké zásady? Ano. Počítat s tím, že se jedná především o půdní herbicid, a tak by tomu měla odpovídat struktura půdy (drobtovitá bez větších hrud). Neaplikovat na mokrý nebo jinovatkou pokrytý porost, vyvarovat se použití těsně po nočním mrazíku. Za méně příznivých podmínek (viz předešlé) se vyvarovat kombinaci s organofosfáty. V těchto případech může dojít ke vzniku drobných nekrotických skvrn na listech pšenice, které sice nemají negativní dopad na výnos, ale oku agronoma nesvědčí. Je tedy lépe počkat až porost oschne a pak ošetřovat. Pokud máte pšenici po řepce, nelikvidujete její výdrol chemicky a neprovádíte orbu, vyplatí se přidat k Sumimaxu 7–10 g/ha Gleanu. Ten pomůže zdolat vzešlé řepky, které přežily předseťovou přípravu.

Proč se vyplatí zvolit Sumimax? Nízké dávkování 60 g/ha, snadná manipulace (vodorozpustné pytlíky), široké aplikační okno (od PRE až po stádium čtyř listů pšenice) a umí si poradit s komplexním plevelným spektrem. V neposlední řadě pro něj hovoří nízká hektarová cena ošetření, což se po letošním výnosově slabším roce bude hodit. A hlavně, není vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemních i povrchových vod.

Když se křížem krážem regiony ptám pěstitelů, jak jsou se Sumimaxem spokojeni, můžu říci, že na jeho dovednosti slyším samou chválu. Stojí za ní kombinace několika faktorů (um, cena, omezení), ke kterým se přidává ještě další nezanedbatelná výhoda: podzimní aplikace herbicidu, která není ve všech regionech samozřejmá, otupí jarní pracovní špičku. Zkrátka, Sumimax vás podrží i v druhé dekádě svého působení, můžete na něj v klidu vsadit.

Související články

Invazní a nebezpečné druhy plevelů v porostech kukuřice

03. 07. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Barbora Kotlánová, Ing. Igor Děkanovský; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 230x

Ochrana a zejména regulace plevelů v sóji v roce 2019

30. 06. 2020 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 158x

Přípravky pro postemergentní aplikaci v kukuřici

07. 06. 2020 Ing. Martin Běhal, AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 418x

Vliv technologií pěstování plodin na změny ve společenstvech plevelů

01. 06. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 489x

Další články v kategorii Plevele

detail