Chemap Agro s.r.o.

Komplexní podzimní ochrana s Agility

05. 11. 2017 Ing. Pavel Vrzala; FMC Agro Česká republika spol. s r. o. Plevele Zobrazeno 303x

Pšenice a ječmen jsou nejčastěji vysévané obilniny na našich polích. U těchto ozimých plodin se už v minulých letech stalo standardem komplexní herbicidní ošetření, které z pravidla vyřeší otázku plevelů od začátku až do konce vegetace bez dalších herbicidních vstupů. Takto ošetřená pole jsou v jarních měsících bez plevelů a hospodáři se tak mohou soustředit na další jarní práce.

Agronutrition

Společnost FMC Agro Česká republika spol. s r.o. i v letošním roce dodává na český trh velmi úspěšný herbicidní přípravek s názvem Agility. Mnozí zemědělci jej budou na svých polích používat již pátým rokem. Jeho obliba stoupá zejména díky spolehlivosti, nízkému dávkování a výborné selektivitě v obilninách.

Agility je určeno k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v pšenici a ječmeni ozimém. Odstraní všechny běžně se vyskytující plevele včetně rezistentních trav. Jeho základní složku tvoří dvě účinné látky - chlorotoluron a diflufenican. Obě látky se navzájem synergicky podporují a vytváří neproniknutelnou hráz proti plevelům. Hravě si poradí s chundelkou metlicí, psárkou polní, heřmánky, kakosty, hluchavkou nachovou, chrpou modrou, kokoškou pastuší a tobolkou, penízkem rolním, vlčím mákem, svízelem přítulou, ptačincem žabincem nebo s rozrazily, violkami, zemědýmem i dalšími plevely.

Agility spolehlivě hubí chundelku metlici
Agility spolehlivě hubí chundelku metlici

Agility včas odstraní svízel přítulu
Agility včas odstraní svízel přítulu

Agility má kombinovaný systém účinku, což znamená, že působí jak přes kořenovou soustavu rostlin, tak i přes jejich zelené části. Jeho reziduální působení v půdě vydrží až do jarních měsíců. Přípravek vytváří na povrchu půdy tenký film, který likviduje vzcházející plevele pronikající vrchní částí půdy a zároveň působí i v hlubších vrstvách, kde vstupuje do rostlin přes jejich kořeny. Příjem herbicidu přes kořenovou soustavu je vhodný hlavně pro podzimní aplikace, kdy vzcházející rostliny mají ještě malou nebo téměř žádnou listovou plochu. Vzešlé plevele pomáhá zdolávat chlorotoluron i diflufenican neboť z části vstupují do rostlin i přes listovou plochu.

Nejvhodnější doba použití Agility je v době, kdy obilniny mají první list nebo krátce poté. Tato časně postemergentní aplikace je pro účinnou látku diflufenican ideální. Maximálně tak využije svůj potenciál proti dvouděložným plevelům. Praxe ukázala, že nejlépe je začít s ošetřením, když se na polích objevují řádky.

Agility přináší účinné řešení heřmánkovce a řady dalších plevelů
Agility přináší účinné řešení heřmánkovce a řady dalších plevelů

Registrovaná dávka do pšenice a ječmene ozimého je 1,5 l/ha. Dávka vody je závislá na aktuální vlhkosti půdy, neměla by však klesnout pod 250 l vody/ha. Při aplikaci je nutné zajistit rovnoměrné pokrytí povrchu pozemku, a proto je potřeba jej dobře připravit bez hrud a posklizňových zbytků. Špatně připravený povrch může zmařit práci každého půdního herbicidu a po rozpadnutí hrud způsobit následné jarní zaplevelení.

V osevních postupech se velmi často objevuje řepka olejka, která se na jednotlivá pole vrací po 3-4 letech. Její semena jsou však schopna v půdě přežívat i řadu let, dokud se nedostanou k povrchu, aby vyklíčila. V obilninách se řepka stala velmi rozšířeným a obtížným plevelným druhem. Při silném zaplevelení výdrolem řepky nebo při pozdějších aplikacích, které lze provádět až do poloviny odnožování obilniny, je doporučeno posílit účinnost Agility proti řepce přípravkem Glean 75 PX v dávce 7 g/ha. Optimální čas aplikace je shodný s termínem výskytu přenašečů viróz, lze tedy přidat k herbicidní složce i insekticid např. Fury 10 EW, díky němuž zabráníte šíření těchto škůdců v porostech jediným přejezdem postřikovače. Virové zakrslosti jsou schopné velmi výrazně a nenávratně poškodit porosty obilnin. Likvidací přenašečů virů zamezíte šíření chorob z napadených rostlin na zdravé. Je to velmi spolehlivá ochrana v případě, že je provedena v čas.

Přípravek Agility má pouze minimální aplikační omezení a lze ho použít na všech polích s výjimkou pozemků, které jsou v OP II. st. povrchových vod. Pěstování následných plodin po kultivaci pozemku není omezeno. Lze jej míchat s insekticidy i regulátory růstu a práce s ním je velmi snadná. Pole ošetřené přípravkem Agility zůstává bez plevelů po celou dobu vegetace kulturní plodiny, což je jeden ze základních předpokladů pro dosažení dobrých výnosů u obilnin.

Komplexní podzimní ochrana s Agility

Agility spolehlivě hubí chundelku metlici
Agility včas odstraní svízel přítulu
Agility přináší účinné řešení heřmánkovce a řady dalších plevelů

Související články

Odolnost bramboru k metribuzinu

01. 01. 2018 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Plevele Zobrazeno 15990x

Plevele a hospodaření se slámou

14. 11. 2017 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 730x

Invazní rostliny v lesním hospodářství - Byliny

24. 10. 2017 Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Praha-Zbraslav Plevele Zobrazeno 415x

Nedělejte z herbicidního ošetření pšenice vědu

21. 10. 2017 Ing. Jakub Řezanina; Sumi Agro Czech, s.r.o. Plevele Zobrazeno 295x

Sekator OD nově i pro podzimní použití v ozimech

20. 10. 2017 Ing. Michal Vondra, Ph.D.; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 210x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Bayer CropScience
AG NOVACHEM s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
Leading Farmers s.r.o.
www.listova-hnojiva.com
Prograin-Zia s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
18%
5%
3%
20%
3%
51%
detail