Chemap Agro s.r.o.

Korvetto proti plevelům řepky na jaře

27. 02. 2021 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 761x

Naprostá většina ploch řepky byla již ošetřena v počátku vegetace loni v létě. Pokud byl použit Metazamix s Belkarem, tak už nebude zapotřebí nějaký další zásah. V případě, že se po tradiční základní ochraně přeci jen objeví nějaké dvouděložné plevele, lze si pomoci na jaře nedávno registrovaným širokospektrálním herbicidem Korvetto. Vzhledem k restrikcím účinné látky glyphosate bude na polích vzrůstat zaplevelení pýrem, který je možné snadno odstranit v řepce na jaře selektivními graminicidy Garland Forte nebo Pilot.

Korvetto má širší spektrum účinku než Galera

Do nedávna jsme řešili jarní opravy proti dvouděložným plevelům v řepce přípravkem Galera. Ta nám sice poskytla ochranu proti heřmánkům, pcháčům a částečně svízeli, ale na mnoho dalších plevelů byla účinnost nedostačující. Od loňského jara je k dispozici zcela nový herbicid Korvetto, který obsahuje vedle clopyralidu také arylex, známý například z herbicidů Belkar, Orcane, Mustang 4x4 a Zypar. Tím máme zabezpečen účinek na daleko širší spektrum plevelů, například i na mák vlčí, kakosty, zemědým, úhorník, svízel, hluchavky a podobně. Kompletní spektrum účinnosti je popsáno v tabulce.

Korvetto aplikujeme v dávce 1,0 l/ha ve 200–300 l vody/ha. Přípravek je k řepce velmi selektivní i ve vyšších růstových fázích, a proto se může používat v době od obnovení růstu plevelů až po počátek květu řepky. Optimálním termínem je období, kdy se jaro již otevře, zvýší se teploty k 10 °C a plevele začnou aktivně růst. Při pozdějších aplikacích mohou být plevele schovány pod listy řepky, což snižuje efektivitu postřiku. Korvetto můžeme kombinovat s graminicidy ve výdrolových dávkách (Garland Forte, Pilot) nebo insekticidy (Magma, Gazelle, Karis 10 CS, Rafan Max) nebo morforegulátory (Corinth, Lynx). Korvetto neomezuje výsev následných plodin v rámci osevního postupu.

Garland Forte a Pilot proti pýru, výdrolu obilnin a dalším travám

Po různých restrikcích přípravků na bázi glyphosatu lze předpokládat zvýšený výskyt pýru plazivého v celém osevním postupu. V řepce na podzim nebo na jaře je ideální možnost, jak si s ním poradit. Na jaře počkáme na dobu, až pýr nastartuje růst, začne vegetovat a teploty budou na úrovni 12 °C a výše. Poté použijeme Garland Forte v dávce 1,2–1,5 l/ha nebo Pilot v dávce 1,0–1,25 l/ha. Řepka se tak zbaví zbytečné konkurence o světlo, živiny a vodu.

Pokud nám po zimě zbyde výdrol obilnin, opět můžeme ještě aplikovat Garland Forte nebo Pilot v odpovídajících dávkách. Garland Forte a Pilot hubí i další trávovité plevele, např. sveřepy, chundelku metlici, ježatku kuří nohu a apod. Garland Forte nebo Pilot ve výdrolových dávkách je možné kombinovat s Magmou, Gazelle, Karisem 10 CS nebo Rafanem Max proti škůdcům řepky nebo s morforegulátory (Corinth a Lynx) nebo s Korvettem proti dvouděložným plevelům. Garland Forte a Pilot lze použít ve 2. pásmech ochrany vod (povrchové i podzemní).

Možnosti odplevelení jarní řepky a hořčice

V jarní řepce nebo hořčici není možné použít nový herbicid Korvetto. Stále nejúčinnějším opatřením proti plevelům je Butisan Star v dávce 2,0 l/ha, v době od zasetí až do počátku vzcházení plevelů bez ohledu na růstovou fázi jarní řepky nebo hořčice. Butisan Star vyhubí široké spektrum jednoletých dvouděložných plevelů.

Postemergentní ochrana jarní řepky a hořčice je možná pomocí Galery v dávce 0,35 l/ha. Jarní řepka by v době postřiku měla mít minimálně 1 pár, hořčice 1–2 páry pravých listů. Plevele jsou ideálně do 2 párů pravých listů, pak je spektrum účinnosti nejširší, s účinkem na svízel přítulu, merlíky, lebedy, heřmánky, rmeny, rdesna, pohanku svlačcovitou, laskavce, mléče, chrpu, lociku a podobně. Galera dobře hubí také pcháč oset a potlačuje pelyněk. Galeru v hořčici nekombinujeme s dalšími přípravky, v žádném případě ne s DAM 390. Teploty při aplikaci by měly být nad 12 °C.

osivářských porostech hořčice, které potřebujeme udržet absolutně bez plevelů, použijeme nejdříve Butisan Star a poté následně dočistíme Galerou. K hubení trávovitých plevelů můžeme v jarní řepce použít Garland Forte, proti pýru v dávce 1,2–1,5 l/ha, proti jednoletým travám v rozmezí 0,5–0,8 l/ha.

Spektrum účinnosti herbicidu Korvetto (1,0 l/ha) na vybrané plevele

Plevelný druh

Účinek

Svízel přítula

++++

Heřmánky a rmeny

+++

Mléč rolní

+++

Kakosty

+++

Zemědým lékařský

++++

Hluchavka objímavá

+++

Hluchavka nachová

++++

Mák vlčí

+++

Výdrol máku setého

+++

Merlíky a lebedy

+++

Chrpa modrák

+++

Kokoška pastuší tobolka

+

Penízek rolní

+

Úhorník mnohodílný

++

Violka rolní a trojbarevná

-

Ptačinec prostřední

-

Pohanka svlačcovitá

++

Pryšec kolovratec

++

Rdesna

++

Výdrol slunečnice

+++

Výdrol hrachu

+++

Pcháč oset

+++

Šťovíky

+

Pelyněk černobýl

+

Rozrazil perský

-

Rozrazil břečťanolistý

-

Účinek: ++++ nad 95 %; +++ 85–95 %; ++ 70–85 %; + 50–70 %; - nižší než 50 %

Nejen heřmánky odstraní z porostu řepek Korvetto, výborně hubí také pryšce, kakosty, svízel, zemědým, úhorník, vlčí máky, hluchavky a další dvouděložné plevele.
Nejen heřmánky odstraní z porostu řepek Korvetto, výborně hubí také pryšce, kakosty, svízel, zemědým, úhorník, vlčí máky, hluchavky a další dvouděložné plevele.

Garland Forte nebo Pilot odstraní v řepce na jaře pýr plazivý, výdrol obilnin a další trávovité plevele
Garland Forte nebo Pilot odstraní v řepce na jaře pýr plazivý, výdrol obilnin a další trávovité plevele

Související články

Vliv půdní organické hmoty na chování pesticidů v půdě

07. 05. 2021 Ing. Martin Kočárek, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 96x

Nové trendy v regulaci plevelů v kukuřici a výsledky srovnávacích pokusů

06. 05. 2021 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 178x

Regulace plevelů při pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů

05. 05. 2021 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 185x

Herbicidy v kukuřici - výsledky tříletých pokusů

26. 04. 2021 Ing. Milena Bernardová; Zkušební stanice Kluky Plevele Zobrazeno 311x

Časně jarní regenerační a herbicidní ošetření

24. 04. 2021 Ing. Martin Olišar; UPL Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 313x

Další články v kategorii Plevele

detail