Chemap Agro s.r.o.

Korvetto znamená převrat v jarní ochraně řepky

26. 03. 2019 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 1001x

V loňském roce nastal výrazný posun v možnostech základní ochrany řepky proti plevelům, kdy byly uvedeny k používání nové herbicidy Metazamix (preemergentní až postemergentní aplikace) a Belkar (postemergentní aplikace). Při nejistých srážkách v období setí řepky je logickým krokem přechod od klasického preemergentního ošetření k časně postemergentní nebo vyloženě postemergentní ochraně. V některých případech potřebujeme doladit ochranu proti dvouděložným plevelům dokonce až na jaře. V souvislosti s restrikcemi účinné látky glyfosat budou nabývat na významu také jarní aplikace selektivních graminicidů v řepce proti travám, hlavně pýru.

Agronutrition

Korvetto je o několik tříd výše než Galera

Do loňského roku jsme řešili jarní opravy proti dvouděložným plevelům v řepce přípravkem Galera. Ta nám sice poskytla ochranu proti heřmánkům, pcháčům a částečně svízeli, ale na mnoho dalších plevelů byla účinnost nedostačující. Pro letošní jaro bude k dispozici zcela nový herbicid Korvetto, který obsahuje vedle clopyralidu také arylex, známý například z herbicidů Belkar, Mustang 4x4 a Zypar. Tím máme zabezpečen účinek na daleko širší spektrum plevelů, například i na mák vlčí, kakosty, zemědým, úhorník, svízel, hluchavky a podobně. Kompletní spektrum účinnosti je popsáno v tabulce.

Korvetto používáme v dávce 1,0 l/ha ve 200–300 l vody/ha. Korvetto je k řepce velmi selektivní i ve vyšších růstových fázích a proto se může používat v době od obnovení růstu plevelů až po počátek květu řepky. Optimálním termínem je období, kdy se jaro již otevře, zvýší se teploty k 10 °C a plevele začnou aktivně růst. Při pozdějších aplikacích mohou být plevele schovány pod listy řepky, což snižuje efektivitu postřiku. Korvetto můžeme kombinovat s graminicidy ve výdrolových dávkách (Garland Forte, Pilot) nebo insekticidy (Nurelle D, Bariard, Rafan Max) nebo morforegulátory (Corinth, Lynx). Přípravek se nedoporučuje kombinovat s hnojivy obsahujícími bór, nastává zde riziko snížení účinku na plevele. Korvetto neomezuje výsev následných plodin v rámci osevního postupu.

Tab.: Spektrum účinnosti herbicidu Korvetto na plevele v dávce 1,0 l/ha

Plevelný druh

Účinek

Svízel přítula

++++

Heřmánky a rmeny

+++

Mléč rolní

+++

Kakosty

++

Zemědým lékařský

++++

Hluchavka objímavá

+++

Hluchavka nachová

++++

Mák vlčí

+++

Výdrol máku setého

+++

Merlíky a lebedy

+++

Chrpa modrák

+++

Kokoška pastuší tobolka

+

Penízek rolní

+

Úhorník mnohodílný

++

Violka rolní a trojbarevná

-

Ptačinec prostřední

-

Pohanka svlačcovitá

++

Pryšec kolovratec

++

Rdesna

++

Výdrol slunečnice

+++

Výdrol hrachu

+++

Pcháč oset

+++

Šťovíky

+

Pelyněk černobýl

+

Rozrazil perský

-

Rozrazil břečťanolistý

-

Účinnost: ++++ - >95 %; +++ - 85–95 %; ++ - 70–85 %, + - 50–70 %; – - < 50 %

Garland Forte a Pilot náhradou za přípravky na bázi glyphosatu

Po různých restrikcích přípravků na bázi glyfosatu lze předpokládat zvýšený výskyt pýru plazivého v celém osevním postupu. V řepce na podzim nebo na jaře je ideální možnost, jak si s ním poradit. Na jaře počkáme na dobu, až pýr nastartuje růst, začne vegetovat a teploty budou na úrovni 12 °C a výše. Poté použijeme Garland Forte v dávce 1,2–1,5 l/ha nebo Pilot v dávce 1,0–1,25 l/ha. Řepka se tak zbaví zbytečné konkurence o světlo, živiny a vodu. Pokud nám po zimě zbyde výdrol obilnin, opět můžeme ještě aplikovat Garland Forte nebo Pilot v odpovídajících dávkách. Garland Forte a Pilot hubí i další trávovité plevele, např. sveřepy, chundelku metlici, ježatku kuří nohu a apod. Garland Forte nebo Pilot ve výdrolových dávkách je možné kombinovat s Nurelle D, Bariardem nebo Rafanem Max proti škůdcům řepky, s morforegulátory (Apel, Corinth nebo Lynx) nebo s Korvettem proti dvouděložným plevelům. Garland Forte a Pilot lze použít ve 2. pásmech ochrany vod (povrchové i podzemní).

Jak ošetřit jarní řepku nebo hořčici proti plevelům?

V jarní řepce nebo hořčici není možné použít nový herbicid Korvetto. Stále nejúčinnějším opatřením proti plevelům je Butisan Star v dávce 2,0 l/ha, v době od zasetí až do počátku vzcházení plevelů bez ohledu na růstovou fázi jarní řepky nebo hořčice. Butisan Star vyhubí široké spektrum jednoletých dvouděložných plevelů. Postemergentní ochrana jarní řepky a hořčice je možná pomocí Galery v dávce 0,35 l/ha. Jarní řepka by v době postřiku měla mít minimálně 1 pár, hořčice 2 páry pravých listů. Plevele jsou ideálně do 2 párů pravých listů, pak je spektrum účinnosti nejširší, s účinkem například na svízel přítulu, merlíky, lebedy, heřmánky, rmeny, rdesna, pohanku svlačcovitou, laskavce, mléče, chrpu, lociku a podobně. Galera dobře hubí také pcháč oset a potlačuje pelyněk. Galeru v hořčici nekombinujeme s dalšími přípravky, v žádném případě ne s DAM 390. Teploty při aplikaci by měly být nad 12 °C. V osivářských porostech hořčice, které potřebujeme udržet absolutně bez plevelů, použijeme nejdříve Butisan Star a poté následně dočistíme Galerou. K hubení trávovitých plevelů můžeme v jarní řepce použít Garland Forte, proti pýru v dávce 1,2–1,5 l/ha, proti jednoletým travám v rozmezí 0,5–0,8 l/ha.

Korvetto velmi dobře hubí nejen kakosty, ale také svízel, mák vlčí, zemědým, úhorník, heřmánky, hluchavky a další plevele
Korvetto velmi dobře hubí nejen kakosty, ale také svízel, mák vlčí, zemědým, úhorník, heřmánky, hluchavky a další plevele

Garland Forte nebo Pilot odstraní v řepce na jaře pýr plazivý, výdrol obilnin a další trávovité plevele
Garland Forte nebo Pilot odstraní v řepce na jaře pýr plazivý, výdrol obilnin a další trávovité plevele

Související články

Invázne a expanzívne druhy v podmienkach Slovenska (5): Durman a ľuľok

30. 10. 2019 Ing. Peter Mižík; Agrofert, o.z. Plevele Zobrazeno 378x

Herbicidní rezistence v Evropě i v ČR nabývá na významu

21. 10. 2019 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Jakub Mikulka, Ing. Jaromír Šuk; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 693x

Invazní plevele (6): Plevelná řepa

14. 10. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 564x

Chrpa modrá

02. 10. 2019 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 666x

Invazní plevele (5): Plevelná slunečnice roční

26. 09. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 598x

Další články v kategorii Plevele

detail