BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Kukuřice bez plevelů

15. 05. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 49x

Každý pěstitel si klade otázku, jak vyřešit jedním herbicidním ošetřením většinu plevelů na pozemku, aby kukuřice zůstala bez plevelů až do sklizně. Odpovědí je použití některého z následujících herbicidů a herbicidních kombinací.

Proseeds

Click Premium + Grand Total

Herbicidní kombinace, která účinkuje na většinu trávovitých a dvouděložných plevelů s výjimkou plevelů vytrvalých. Click Premium je specialista na dvouděložné plevele včetně problematických dvouděložných plevelů - merlíky, laskavce, opletka obecná, výdrol řepky a další. Má také velmi dobrou účinnost na ježatku kuří nohu a další prosovité trávy, když se aplikuje v raných růstových fázích - do 3. listu trav.

Grand Total je specialistou na jednoleté trávovité plevele vyskytující se v kukuřici a právě z tohoto důvodu je vhodným partnerem pro Click Premium - doplňují se v účinnosti.

Společnou aplikaci provádíme časně postemergentně, v době, kdy mají dvouděložné plevele maximálně 4. list a trávovité plevele maximálně 3. list. Oba herbicidy mají dlouhou reziduální účinnost, účinkují na další vlny vzcházejících plevelů. Velmi jednoduše se aplikují: 1,0 l/ha Click Premium + 1,0 l/ha Grant Total.

Výhody Click Premium + Grand Total:

 • účinnost na většinu dvouděložných a trávovitých plevelů,
 • jednoduché dávkování,
 • reziduální působení,
 • čisté pole až do sklizně.

Click Premium + Talisman

Herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice, proti většině jednoletých dvouděložných a trávovitých plevelů. Při aplikaci maximálních registrovaných dávek: 1,5 l/ha Click Premium + 1,0 l/ha Talisman se dosáhne spolehlivé účinnosti na dvouděložné plevele až do růstové fáze 8. listů a u trávovitých plevelů do fáze plného odnožování. Jestliže se herbicidní kombinace aplikuje na plevele v nižších růstových fázích a jsou příznivé podmínky pro dobrou herbicidní účinnost - teplo a vlhko, může se snížit dávka herbicidů na 1,0 l/ha Click Premium + 0,75 l/ha Talisman.

Výhody Click Premium + Talisman:

 • účinnost na většinu dvouděložných a trávovitých plevelů,
 • jednoduché dávkování,
 • čisté pole až do sklizně.

Osorno + Somero

Herbicidní kombinace, která účinkuje na většinu trávovitých a dvouděložných plevelů s výjimkou plevelů vytrvalých. Osorno je specialistou na většinu jednoletých dvouděložných plevelů. Somero má velmi dobrou účinnost na ježatku kuří nohu a další prosovité trávy. Vedle toho ještě velmi dobře účinkuje na laskavce, rdesna, heřmánky a některé další plevele.

Společnou aplikaci provádíme časně postemergentně, v době, kdy mají dvouděložné plevele maximálně 4. list a trávovité plevele maximálně 3. list. Oba herbicidy mají reziduální účinnost, čímž je zajištěna účinnost na další vlny vzcházejících plevelů. Oba herbicidy se velmi jednoduše aplikují: 1,0 l/ha Osorno + 2,0 l/ha Somero.

Tato herbicidní kombinace není vyloučena z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové a podzemní vody.

Výhody Osorno + Somero:

 • použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové a podzemní vody,
 • účinnost na většinu dvouděložných a trávovitých plevelů,
 • jednoduché dávkování,
 • reziduální působení,
 • čisté pole až do sklizně.

Mural + Talisman

Herbicidní kombinace pro postemergentní ošetření kukuřice, proti většině jednoletých dvouděložných a trávovitých plevelů včetně pcháče. Při aplikaci maximálních registrovaných dávek: 0,75 l/ha Mural + 1,0 l/ha Talisman se dosáhne spolehlivé účinnosti na dvouděložné plevele až do růstové fáze 10 listů a u trávovitých plevelů do fáze sloupkování. Jestliže se herbicidní kombinace aplikuje na plevele v nižších růstových fázích a jsou příznivé podmínky pro dobrou herbicidní účinnost - teplo a vlhko, může se snížit dávka herbicidů na 0,5 l/ha Mural + 0,75 l/ha Talisman.

Výhody Mural + Talisman:

 • účinnost i na přerostlé dvouděložné a trávovité plevele,
 • jednoduché dávkování,
 • čisté pole až do sklizně.

Závěr

Každý pěstitel kukuřice si na základě znalostí podmínek a zaplevelení pozemku vybere nejvhodnější herbicidní kombinaci, která mu zajistí porost kukuřice bez plevelů až do sklizně a pro dosažení vysokého výnosu a kvality sklizené produkce.

Související články

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

15. 05. 2022 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 42x

Incelo® vám přinese klid

05. 05. 2022 Ing. Josef Suchánek, Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 192x

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

02. 05. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 175x

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

29. 04. 2022 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Plevele Zobrazeno 255x

Herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR

27. 04. 2022 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 214x

Další články v kategorii Plevele

detail