BASF
BASF
BASF

AGRA

Kukuřice bez plevelů

22. 04. 2023 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 803x

Každý pěstitel si klade otázku, jak vyřešit jedním herbicidním ošetřením většinu plevelů na pozemku, aby kukuřice zůstala bez plevelů až do sklizně. Odpovědí je použití některého z následujících herbicidů a herbicidních kombinací.

Proseeds

Click Premium + Grand Total

Herbicidní kombinace Click Premium + Grand Total účinkuje na většinu trávovitých a dvouděložných plevelů s výjimkou vytrvalých plevelů. Click Premium je specialista na dvouděložné plevele včetně problematických dvouděložných plevelů - merlíky, laskavce, opletka obecná, výdrol řepky a další. Má také velmi dobrou účinnost na ježatku kuří nohu a další prosovité trávy, když se aplikuje v raných růstových fázích - do 3. listu trav.

Grand Total je specialistou na jednoleté trávovité plevele vyskytující se v kukuřici, a právě z tohoto důvodu je vhodným partnerem pro Click Premium – doplňují se v účinnosti.

Společnou aplikaci provádíme časně postemergentně, v době, kdy mají dvouděložné plevele maximálně 4. list a trávovité plevele maximálně 3. list. Oba herbicidy mají dlouhou reziduální účinnost, účinkují na další vlny vzcházejících plevelů. Velmi jednoduše se aplikují - 1,0 l/ha Click Premium + 1,0 l/ha Grant Total.

Výhody Click Premium + Grand:

 • účinnost na většinu dvouděložných a trávovitých plevelů,
 • jednoduché dávkování,
 • reziduální působení,
 • čisté pole až do sklizně.

Click Premium + Talisman

Herbicidní kombinace Click Premium + Talisman je určena pro postemergentní ošetření kukuřice proti většině jednoletých dvouděložných i trávovitých plevelů. Při aplikaci maximálních registrovaných dávek, tj. 1,5 l/ha Click Premium + 1,0 l/ha Talisman se dosáhne spolehlivé účinnosti na dvouděložné plevele až do růstové fáze 8. listu a u trávovitých plevelů do fáze plného odnožování. Jestliže se herbicidní kombinace aplikuje na plevele v nižších růstových fázích a jsou příznivé podmínky pro dobrou herbicidní účinnost - teplo a vlhko, může se snížit dávka herbicidů na 1,0 l/ha Click Premium + 0,75 l/ha Talisman.

Výhody Click Premium + Talisman:

 • účinnost na většinu dvouděložných a trávovitých plevelů,
 • jednoduché dávkování,
 • čisté pole až do sklizně.

Osorno + Somero

Herbicidní kombinace Osorno + Somero účinkuje na většinu trávovitých a dvouděložných plevelů s výjimkou vytrvalých plevelů. Osorno je specialistou na většinu jednoletých dvouděložných plevelů. Somero má velmi dobrou účinnost na ježatku kuří nohu a další prosovité trávy. Vedle toho ještě velmi dobře účinkuje na laskavce, rdesna, heřmánky a některé další plevele.

Společnou aplikaci provádíme časně postemergentně, v době kdy mají dvouděložné plevele maximálně 4. list a trávovité plevele maximálně 3. list. Oba herbicidy mají reziduální účinnost, čímž je zajištěna regulace i na další vlny vzcházejících plevelů. Oba herbicidy se velmi jednoduše aplikují - 1,0 l/ha Osorno + 2,0 l/ha Somero.

Výhody Osorno + Somero:

 • účinnost na většinu dvouděložných a trávovitých plevelů,
 • jednoduché dávkování,
 • reziduální působení,
 • čisté pole až do sklizně.

Mural + Talisman

Herbicidní kombinace Mural + Talisman je určena pro postemergentní ošetření kukuřice na většinu jednoletých dvouděložných a trávovitých plevelů včetně pcháče. Při aplikaci maximálních registrovaných dávek - 0,75 l/ha Mural + 1,0 l/ha Talisman se dosáhne spolehlivé účinnosti na dvouděložné plevele až do růstové fáze 10. listů a u trávovitých plevelů do fáze sloupkování. Jestliže se herbicidní kombinace aplikuje na plevele v nižších růstových fázích a jsou příznivé podmínky pro dobrou herbicidní účinnost - teplo a vlhko, může se snížit dávka na 0,5 l/ha Mural + 0,75 l/ha Talisman.

Výhody Mural + Talisman:

 • účinnost i na přerostlé dvouděložné a trávovité plevele,
 • jednoduché dávkování,
 • čisté pole až do sklizně.

Každý pěstitel kukuřice si na základě znalostí podmínek a zaplevelení pozemku snadno vybere nejvhodnější herbicidní kombinaci, která mu zajistí bezplevelný porost až do sklizně a dosažení vysokého výnosu i kvality sklizené produkce.

Související články

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 128x

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 284x

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 231x

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 422x

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 344x

Další články v kategorii Plevele

detail