Chemap Agro s.r.o.

Nejpoužívanější kompletní herbicidní řešení v řepce

01. 08. 2020 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 609x

Herbicidy BASF do řepky ozimé jsou českými zemědělci dlouhodobě nejpoužívanějším řešením na trhu. Nabízejí spolehlivé a účinné řešení na široké spektrum plevelů, jsou vícesložkové a s moderní formulací. Základem dvou hlavních přípravků je kombinace metazachloru a dimethenamidu-P, které se doplňuji a vytvářejí tzv. kombi-efekt.

Proseeds

Do portfolia BASF patří preemergentní herbicid Nimbus® Gold, preemergetní či postemergentní herbicid Stomp® Aqua, graminicid Stratos® Ultra a nejúčinnější herbicid na trhu Cleravis®, který je určen pro Clearfield® technologii. Klíčovým přípravkem je flexibilní herbicid Butisan® Complete, který je v České republice od roku 2017 nejpoužívanějším kompletním řešením v kontrole plevelů v řepce.

Přípravek Butisan® Complete se osvědčil na téměř všech farmách v České republice. Díky kombinaci tří účinných látek metazachlor, quinmerac a dimethenamid-P (příjem přes kořeny, hypokotyl i listy vzcházejících plevelů) nabízí načasování aplikace od preemergentního až po časně postemergentní termín. Butisan® Complete se vyznačuje vynikající selektivitou k pěstované řepce. Doporučená dávka přípravku Butisan® Complete je 2,25 l/ha. Díky ideálně zvolenému poměru tří účinných látek je dosaženo vynikající účinnosti na široké spektrum plevelů (v doporučené dávce obsahuje 675 g metazachloru, 225 g quinmeracu a 225 g dimethenamidu-P na hektar). Přípravek je nejkoncentrovanějším herbicidem na našem trhu, a proto zajišťuje vysokou účinnost i za sucha.

Díky vysokému obsahu metazachloru patřícímu do chemické skupiny chloracetamidů významně potlačuje Butisan® Complete i trávovité plevele, čímž snižuje náklady dalších operací.

Butisan® Complete

Účinné látky

100 g/l dimethenamid-p
300 g/l metazachlor
100 g/l quinmerac

Formulace

SE

Dávkování

2,25 l/ha

Termín aplikace

PRE–CPOST

Dávka vody

200–400 l/ha

Klíčové vlastnosti Butisanu Complete:

  • je flexibilní, spolehlivý a bezpečný pro řepku,
  • účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám,
  • účinkuje lépe i v suchých podmínkách i v minimalizačních systémech zpracování půd (kombi-efekt),
  • bez omezení v OP II. st. povrchových vod.

Jak se správně rozhodnout o termínu aplikace

Preemergentní aplikace je správnou zemědělskou praxí. Přináší nejvíce výhod. Včasnou kontrolou plevelů se omezí odčerpávání živin a vody, čímž se zajistí prostor pro správný vývoj řepky. Při preemergentním ošetření se dosáhne nejlepší účinnosti na všechny plevele. Uspořenou práci a čas může podnik věnovat jiným činnostem. Navíc se využije reziduální působení preemergentních účinných látek, které mají půdní účinek. Preemergentní aplikace se provádějí až na 75 % ploch řepky.

Časně postemergentní aplikace by měla většinou přijít na řadu v době bez dostatečných srážek pro preemergentní aplikaci nebo když podnik potřebuje větší flexibilitu (produktová řada Butisan®) např. z důvodu souběžných zemědělských prací. Časně postemergentní přípravky lze míchat a aplikovat společně s graminicidem či insekticidem, a tím efektivněji využít práci postřikovače. Při aplikaci časně postemergentního přípravku lze přizpůsobit dávku přípravku intenzitě zaplevelení. To se však může prodražit, neboť v optimálních podmínkách tuto fázi plevele překonávají velmi rychle. Hranice účinnosti je zde již poměrně úzká. Každá vyšší vývojová fáze zpravidla vytváří vyšší náklady. Míchání TM nebo dělené aplikace zhoršují ekonomiku pěstování.

Postemergentní aplikace je krajním a opravným řešením. Kromě herbicidu Cleravis® v současné době na trhu neexistuje kompletní postemergentní herbicid.

Graf 1: Účinnost herbicidu Butisan® Complete na vybrané plevele při PRE a CPOST aplikaci (dávka 2,25 l/ha)
Graf 1:  Účinnost herbicidu Butisan ® Complete na vybrané plevele při PRE a CPOST aplikaci (dávka 2,25 l/ha)

Související články

BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron - spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin

04. 12. 2020 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 111x

Poslední koncert pro plevele

17. 11. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 350x

Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce

09. 11. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 506x

Podmítka - významný nástroj pro regulaci zaplevelení

02. 11. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 673x

Bizon a Rally proti plevelům v ozimých obilninách

18. 10. 2020 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 696x

Další články v kategorii Plevele

detail