BASF
BASF
BASF

AGRA

NicodiGUARD a MesotriGUARD - osobní strážci vaší kukuřice

23. 05. 2022 Ing. Jana Klimešová a kol.; SOUFFLET AGRO a.s. Plevele Zobrazeno 179x

Kukuřice je v raných růstových fázích velmi vnímavá ke konkurenci plevelů i všem rozmarům počasí, proto musíme k ochraně přistupovat zodpovědně ale bez váhání. Pro kukuřici je nejvhodnější CPOST ošetření (2.–4. list kukuřice) a v praxi je na něj kladen stále větší důraz. Na CPOST aplikaci potřebujeme herbicidní kombinaci, která si poradí se základním spektrem, ale dokáže omezit i vytrvalé plevele.

Proseeds

Limitní je růstová fáze ježatky, proto musí být ošetření jištěno nejlépe dvěma účinnými látkami s účinností na ježatku. Kombinace musí regulovat všechny významné plevele a zároveň vykazovat rychlou účinnost a neprodlužovat konkurenční působení plevelů. Ty mohou v suchých letech způsobit zbrzdění růstu kukuřice a ve finále často také snížit výnos.

Pro CPOST ošetření vám i letos Soufflet Agro nabízí v rámci zvýhodněných balíčků robustní a praxí ověřenou kombinací účinných látek přípravků NicodiGUARD (150 g/l nicosulfuron + 600 g/l dicamba) + MesotriGUARD (100 g/l mesotrione). Přípravky zabezpečující efekt sloučeného působení půdního a kontaktního účinku na široké spektrum plevelů.

Účinné kombinace pro CPOST ošetření:

 • NicodiGUARD + smáčedlo Tipo (0,25 kg + 0,5 l/ha) - cenově atraktivní řešení pro opravy preemergentní aplikace,
 • NicodiGUARD + MesotriGUARD (0,25 kg + 0,75 l/ha) - účinné základní ošetření pro včasnou postemergentní aplikaci,
 • NicodiGUARD + MesotriGUARD + smáčedlo Tipo (0,25 kg +0,75 + 0,5 l/ha) - silná kombinace pro postemergentní zásah na přerůstající plevele.

Aplikační doporučení:

 • ideální termín aplikace: 2.–4. list kukuřice, dvouděložné plevele ve fázi 2.–4. listu, jednoděložné ve fázi 2.–3. listu,
 • aplikujte na aktivně rostoucí plevele za teplého počasí,
 • při přerůstajících plevelech a za sucha použijte olejové smáčedlo (Tipo),
 • vynikající účinnost na jednoděložné plevele: bér, ježatka (do 3. listu), oves hluchý, čirok halepský, proso.
 • vynikající účinnost na dvouděložné plevele: bažanka, durman, heřmánky, laskavce, merlíky, violky, ptačinec, penízek, výdrol slunečniceřepky, svízel, zemědým.
 • Dobrá účinnost na dvouděložné (MesotriGUARD 1,0 l/ha): opletka, pcháč, rdesna, kakosty.

Konkrétní doporučení pro aplikace konzultujte přímo s technickým poradcem společnosti SOUFFLET AGRO.

Přednosti kombinace NicodiGUARD + MesotriGUARD:

 • praxí ověřená kombinace účinných látek,
 • regulace širokého spektra plevelných druhů,
 • cenově nepřekonatelná nabídka hektarového ošetření,
 • rychlý nástup účinku společně s reziduálním působením,
 • možnost variabilní volby dávky obou přípravků,
 • bez omezení v OP II. stupně povrchových vod,
 • lze použít na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám,
 • bezchybný účinek v porostech zakládaných půdoochrannými technologiemi (přímé setí do vymrzajících meziplodin, strip-till).

Související články

Plevele v cukrovce a technologie zpracování půdy

18. 07. 2022 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 196x

Škodliví činitelé sóji v roce 2021 se zřetelem na plevele

10. 07. 2022 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 264x

Možnosti použití herbicidů u brambor

27. 05. 2022 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 604x

Kukuřice pod dohledem

24. 05. 2022 Ing. Jan Hesoun; Sumi Agro Czech, s.r.o Plevele Zobrazeno 231x

Účinná regulace problematických plevelů v kukuřici

24. 05. 2022 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 360x

Další články v kategorii Plevele

detail