Chemap Agro s.r.o.

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

15. 06. 2017 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Plevele Zobrazeno 384x

Společnost BASF v roce 2011 zavedla inovaci v preemergentním herbicidním segmentu ochrany řepky ozimé Butisan® Duo. Inovace spočívala v zavedení zcela nové účinné látky dimethenamidu-P. Tento oblíbený herbicid jste si zvykli používat v kombinaci s účinnou látkou clomazone a tak byl i obchodní balík prodáván.

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Přípravek Nimbus® Gold představuje nástupce tohoto vynikajícího řešení. Jde tedy o herbicid určený pro preemergentní ošetření řepky, jehož inovace spočívá v tom, že kombinuje 3 účinné látky - metazachlor, dimethenamid-P a clomazone v moderní ZC formulaci (kombinace suspenze a kapsulí účinných látek).

Unikátní formulace ZC

Jedinečnost této formulace spočívá ve stabilizování účinných látek clomazone a dimethenamid-P ve formě kapsulí a smíchání se suspenzním koncentrátem účinné látky metazachlor. Díky stabilizaci je docíleno minimalizace rizika poškození (vybělení) porostu řepky a sousedních necílových rostlin a zároveň vynikající účinnosti. Společnost BASF tak může nabídnout na trhu jediný trojsložkový herbicid určený k preemergentní ochraně řepky s vysokou účinností na plevele a selektivitou k pěstované řepce.

Složení přípravku Nimbus® Gold

Účinná látka

Obsah

Dávka při aplikaci 2,0 l/ha

metazachlor - suspenzní koncentrát

200 g/l

400 g/ha

dimethenamid-P - stabilizace v kapsulích

200 g/l

400 g/ha

clomazone - stabilizace v kapsulích

40 g/l

80 g/ha

Nízká fytotoxicita

Účinná látka clomazone bývá často zmiňována v souvislosti s vybělením vzcházejících rostlinek řepky, a tím snížením potenciálního výnosu ošetřených porostů. Za určitých podmínek dochází k těkání této účinné látky a kromě poškození samotné řepky mohou být zasaženy i okolní necílové porosty. V pokusech BASF byl porovnáván vliv přípravků Nimbus® Gold a Butisan® Max (který neobsahuje účinnou látku clomazone) na výnos řepky ozimé. Získané výsledky prokázaly, že clomazone stabilizovaný v ZC formulaci vykazuje nízkou úroveň fytotoxicity a Nimbus® Gold neovlivňuje negativně výnos pěstované řepky. Podobně byla sledována vzdálenost po větru od ošetřovaného porostu standardními CS formulacemi clomazonu a ZC formulací v přípravku Nimbus® Gold a stupeň poškození sousedících porostů. Těkavost clomazonu ve formulaci ZC byla o 50 % nižší než je tomu ve standardních formulacích. Přestože tedy přípravek obsahuje účinnou látku clomazone, pro pěstovanou řepku a okolní porosty je bezpečný a riziko vybělení se minimalizuje.

Kombi efekt - účinnost za sucha a na různě zpracovaných půdách

Herbicidy nabízené společností BASF jsou unikátní díky kombinaci účinných látek metazachlor a dimethenamid-P a v závislosti na zvolené technologii je doplňuje další partner (v případě přípravku Nimbus® Gold je to clomazone). Výhodou doplnění metazachloru, který účinkuje zejména na klasické spektrum plevelů (heřmánky, rozrazily, hluchavky, ptačinec…) o dimethenamid-P je rozšíření účinnosti na obtížně hubitelné plevele (kakosty, brukvovité plevele, mák) a též zajištění účinnosti za nepříznivých podmínek. Clomazone obsažený navíc v Nimbus® Gold zvyšuje účinnost na svízel, brukvovité a ptačinec.

Díky rozdílnému způsobu příjmu účinných látek vzcházejícími plevely působí metazachlor (příjem hlavně kořeny a klíčícími rostlinkami) a dimethenamid-P (příjem hlavně kořeny, hypokotylem a děložními listy) společně a přinášejí vyšší spolehlivost kontroly plevelného spektra. To znamená, že účinek je zajištěn i u plevelů, které klíčí z hlubších vrstev - plevely, které uniknou jedné účinné látce, jsou zastaveny látkou druhou. Dochází ke kompletnímu zastavení růstu plevelů vzcházejících z různé hloubky. Toto je Kombi efekt - spolehlivá kontrola plevelů nezávislá na rozdílných podmínkách.

Účinné látky dimethenamid-P a metazachlor mají rozdílnou pohyblivost v půdě. Metazachlor zůstává ve svrchní části ornice, dimethenamid-P je pohyblivější a dostane se hlouběji do půdního profilu. I za podmínek nedostatku srážek po aplikaci je díky Kombi efektu zajištěna účinnost na plevele vzcházející z hloubky 4–8 cm, v případě dostatečných srážek a tím zvýšené mobility dimethenamidu-P jsou zasaženy plevely v hloubce až 12 cm. To zaručuje účinnost herbicidů BASF i za snížených vláhových podmínek. Kombi efekt tedy zvyšuje účinnost na široké spektrum plevelů i v podmínkách nedostatku srážek po setí řepky ozimé, kdy běžné preemergentní herbicidní řešení selhává.

Kombi efekt navíc přináší také vysokou spolehlivost kontroly plevelů v různě zpracovaných půdách obsahujících posklizňové zbytky. Bezorebné technologie zanechávají více posklizňových zbytků na povrchu po přípravě seťového lůžka, což je nepříznivé pro herbicidy s reziduální půdní účinností, neboť účinné látky jsou vázány do organické hmoty slámy a účinnost herbicidů se tím snižuje. Kombinace dimethenamidu-P a metazachloru přináší výhodu oproti samotné aplikaci MTZ z důvodu lepší mobility DMTA-P v půdě a nižší sorpci na organickou hmotu posklizňových zbytků.

Nimbus® Gold - nejúčinnější preemergentní řešení nezávislé na podmínkách sezony

  • Inovativní herbicidní formulace šetrná k řepce
  • Účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám
  • Účinkuje při nedostatečných srážkách a na různých druzích půd

Účinnost a doporučeni k aplikaci

Registrovaná dávka přípravku Nimbus® Gold je 2,5 l/ha. Díky ideálně zvolenému poměru tří účinných látek v moderní ZC formulaci je proti širokému spektru plevelů plně postačující aplikace 2,0–2,25 l/ha (viz graf porovnání účinnosti 2,5 vs 2,0 l/ha Nimbus® Gold). Herbicid účinkuje jak proti klasickému spektru plevelů jako jsou heřmánky, svízel, rozrazily, hluchavky nebo ptačince, tak ale díky obsaženému dimethenamidu-P na kokošku, penízek, úhorník, hulevník, vlčí mák a kakosty.

Graf: Porovnání herbicidní účinnosti Nimbus® Gold v dávce 2,0 a 2,5 l/ha proti spektru plevelů
Graf: Porovnání herbicidní účinnosti Nimbus® Gold v dávce 2,0 a 2,5 l/ha proti spektru plevelů
Pokusy BASF Evropa, 2009–14, preemergentní ošetření

Související články

Roundup Flex
- náskok ve vývoji glyfosátů

09. 10. 2017 Ing. Miroslav Hrobský; Monsanto ČR s.r.o Plevele Zobrazeno 184x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

25. 09. 2017 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 243x

Chocker® = antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

02. 09. 2017 Ing. Jan Truneček, Ing. Matúš Czakó; BASF Plevele Zobrazeno 330x

Brasan - zvítězte v zápase s pleveli v řepce

18. 08. 2017 RNDr. Ondřej Skala; Syngenta Czech s.r.o. Plevele Zobrazeno 322x

Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce

15. 08. 2017 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 713x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail