Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

04. 06. 2018 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 466x

Přípravek Nimbus® Gold představuje nástupce vynikajícího řešení Butisan® Duo (metazachlor+ dimethenamid-P), který si zemědělci v České republice zvykli kombinovat s clomazone. Nimbus® Gold je určený pro preemergentní ošetření řepky a jeho inovace spočívá v kombinaci všech výše uvedených účinných látek - metazachlor, dimethenamid-P a clomazone v moderní ZC formulaci (kombinace suspenze a kapsulí účinných látek).

Agronutrition

Klíčové informace:

  • moderní herbicidní formulace šetrná k řepce,
  • účinek na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám,
  • výborný i v suchých podmínkách a na rozdílných druzích půd.

Moderní herbicidní formulace šetrná k řepce

Jedinečnost formulace přípravku Nimbus® Gold spočívá ve stabilizování účinných látek clomazone a dimethenamid-P ve formě kapsulí a smíchání těchto kapsulí se suspenzním koncentrátem účinné látky metazachlor. Díky stabilizaci je docíleno minimalizace rizika poškození (vybělení) porostu řepky a sousedních necílových rostlin a zároveň vynikající účinnosti.

Společnost BASF tak jako jediná na trhu nabízí třísložkový herbicid určený k preemergentní ochraně řepky s vysokou účinností na plevele a selektivitou k pěstované řepce.

Díky stabilizaci účinné látky clomazone v ZC formulaci navíc nedochází k negativnímu ovlivnění pěstované řepky. Bezpečný je taktéž pro okolní porosty (výrazné snížení těkavosti clomazonu).

Tab. 1: Chrakteristika přípravku Nimbus® Gold

Typ formulace

ZC (směs kapsulí a suspenzního koncentrátu)

Obsah účinné látky

metazachlor (200 g/l)
dimethenamid-p (200 g/l)
clomazone (40 g/l)

Dávkování

2,0–2,25 l/ha

Dávkování vody

100–400 l/ha

Plodina

řepka ozimá

Termín aplikace

preemergentní ošetření do 3 dnů po zasetí

Účinnost

široké spektrum plevelů včetně brukvovitých, kakostů a svízele přítuly

Obr. 1: Nimbus® Gold je nově formulován v ZC formulaci - stabilizované účinné látky dimethenamid-P a clomazone v kapsulích, metazachlor v suspenzním koncentrátu
Obr. 1: Nimbus® Gold je nově formulován v ZC formulaci - stabilizované účinné látky dimethenamid-P a clomazone v kapsulích, metazachlor v suspenzním koncentrátu

Účinek na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám

Herbicidy nabízené společností BASF jsou unikátní díky kombinaci účinných látek metazachlor a dimethenamid-P a v závislosti na zvolené technologii je doplňuje další partner (v případě přípravku Nimbus® Gold je to účinná látka clomazone). Výhodou doplnění metazachloru o účinnou látku dimethenamid-P je rozšíření účinnosti na obtížně hubitelné plevele (kakosty, brukvovité plevele, mák) a též zajištění účinnosti za nepříznivých podmínek.

Tab. 2: Účinné látky obsažené v přípravku Nimbus® Gold se vzájemně doplňují v účinnosti na široké spektrum plevelů:

Metazachlor:

DMTA-P:

Clomazone:

Heřmánky
Ptačinec prostřední
Rozrazily
Hluchavky
Psárka polní
Chundelka metlice

Kakosty
Kokoška pastuší tobolka
Mák vlčí
Hluchavky

Úhorník mnohodílný
Hulevník lékařský
Penízek rolní
Kokoška pastuší tobolka
Svízel přítula
Ptačinec prostřední

Výborný i v suchých podmínkách a na rozdílných druzích půd

Kombi efekt navíc přináší také vysokou spolehlivost kontroly plevelů v různě zpracovaných půdách obsahujících posklizňové zbytky i na různých druzích půd. Bezorebné technologie zanechávají více posklizňových zbytků na povrchu půdy, což je nepříznivé pro herbicidy s reziduální půdní účinností, neboť účinné látky jsou vázány do organické hmoty slámy a účinnost herbicidů se tím snižuje. Kombinace dimethenamidu-P a metazachloru přináší výhodu oproti samotné aplikaci metazachloru z důvodu lepší mobility DMTA-P v půdě a nižší sorpci na organickou hmotu posklizňových zbytků.

Podobně zkušenosti poukazují na to, že Nimbus® Gold vykazuje vysokou účinnost nezávisle na půdním druhu

Účinnost a doporučeni k aplikaci

Registrovaná dávka přípravku Nimbus® Gold je 2,5 l/ha. Díky ideálně zvolenému poměru tří účinných látek v moderní ZC formulaci je proti širokému spektru plevelů plně postačující aplikace 2,0–2,25 l/ha (viz. graf 1 s porovnáním účinnosti 2,, vs. 2,5 l/ha Nimbus® Gold).

Graf 1: Srovnání účinnosti Nimbus® Gold 2,0 a 2,5 l/ha proti spektru plevelů
Graf 1: Srovnání účinnosti Nimbus® Gold 2,0 a 2,5 l/ha proti spektru plevelů

Související články

Statková hnojiva jako možný zdroj zaplevelení

19. 11. 2018 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Ivana Rypová, Ph.D., Ing. Jiří Dvořák; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 433x

Proč a jak ošetřovat ozimé obilniny na podzim proti plevelům

02. 11. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 606x

Postemergentní regulace plevelů v ozimé řepce - Současná situace a trendy do budoucna

31. 10. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 531x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

27. 10. 2018 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 358x

Problematika regulace výdrolu obilnin v ozimé řepce

15. 10. 2018 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 580x

Další články v kategorii Plevele

Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail