Chemap Agro s.r.o.

Nimbus® Gold - inovace v preemergentní herbicidní ochraně řepky ozimé

04. 06. 2018 Ing. Marek Šmika; BASF spol. s r.o. Plevele Zobrazeno 604x

Přípravek Nimbus® Gold představuje nástupce vynikajícího řešení Butisan® Duo (metazachlor+ dimethenamid-P), který si zemědělci v České republice zvykli kombinovat s clomazone. Nimbus® Gold je určený pro preemergentní ošetření řepky a jeho inovace spočívá v kombinaci všech výše uvedených účinných látek - metazachlor, dimethenamid-P a clomazone v moderní ZC formulaci (kombinace suspenze a kapsulí účinných látek).

Agronutrition

Klíčové informace:

  • moderní herbicidní formulace šetrná k řepce,
  • účinek na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám,
  • výborný i v suchých podmínkách a na rozdílných druzích půd.

Moderní herbicidní formulace šetrná k řepce

Jedinečnost formulace přípravku Nimbus® Gold spočívá ve stabilizování účinných látek clomazone a dimethenamid-P ve formě kapsulí a smíchání těchto kapsulí se suspenzním koncentrátem účinné látky metazachlor. Díky stabilizaci je docíleno minimalizace rizika poškození (vybělení) porostu řepky a sousedních necílových rostlin a zároveň vynikající účinnosti.

Společnost BASF tak jako jediná na trhu nabízí třísložkový herbicid určený k preemergentní ochraně řepky s vysokou účinností na plevele a selektivitou k pěstované řepce.

Díky stabilizaci účinné látky clomazone v ZC formulaci navíc nedochází k negativnímu ovlivnění pěstované řepky. Bezpečný je taktéž pro okolní porosty (výrazné snížení těkavosti clomazonu).

Tab. 1: Chrakteristika přípravku Nimbus® Gold

Typ formulace

ZC (směs kapsulí a suspenzního koncentrátu)

Obsah účinné látky

metazachlor (200 g/l)
dimethenamid-p (200 g/l)
clomazone (40 g/l)

Dávkování

2,0–2,25 l/ha

Dávkování vody

100–400 l/ha

Plodina

řepka ozimá

Termín aplikace

preemergentní ošetření do 3 dnů po zasetí

Účinnost

široké spektrum plevelů včetně brukvovitých, kakostů a svízele přítuly

Obr. 1: Nimbus® Gold je nově formulován v ZC formulaci - stabilizované účinné látky dimethenamid-P a clomazone v kapsulích, metazachlor v suspenzním koncentrátu
Obr. 1: Nimbus® Gold je nově formulován v ZC formulaci - stabilizované účinné látky dimethenamid-P a clomazone v kapsulích, metazachlor v suspenzním koncentrátu

Účinek na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám

Herbicidy nabízené společností BASF jsou unikátní díky kombinaci účinných látek metazachlor a dimethenamid-P a v závislosti na zvolené technologii je doplňuje další partner (v případě přípravku Nimbus® Gold je to účinná látka clomazone). Výhodou doplnění metazachloru o účinnou látku dimethenamid-P je rozšíření účinnosti na obtížně hubitelné plevele (kakosty, brukvovité plevele, mák) a též zajištění účinnosti za nepříznivých podmínek.

Tab. 2: Účinné látky obsažené v přípravku Nimbus® Gold se vzájemně doplňují v účinnosti na široké spektrum plevelů:

Metazachlor:

DMTA-P:

Clomazone:

Heřmánky
Ptačinec prostřední
Rozrazily
Hluchavky
Psárka polní
Chundelka metlice

Kakosty
Kokoška pastuší tobolka
Mák vlčí
Hluchavky

Úhorník mnohodílný
Hulevník lékařský
Penízek rolní
Kokoška pastuší tobolka
Svízel přítula
Ptačinec prostřední

Výborný i v suchých podmínkách a na rozdílných druzích půd

Kombi efekt navíc přináší také vysokou spolehlivost kontroly plevelů v různě zpracovaných půdách obsahujících posklizňové zbytky i na různých druzích půd. Bezorebné technologie zanechávají více posklizňových zbytků na povrchu půdy, což je nepříznivé pro herbicidy s reziduální půdní účinností, neboť účinné látky jsou vázány do organické hmoty slámy a účinnost herbicidů se tím snižuje. Kombinace dimethenamidu-P a metazachloru přináší výhodu oproti samotné aplikaci metazachloru z důvodu lepší mobility DMTA-P v půdě a nižší sorpci na organickou hmotu posklizňových zbytků.

Podobně zkušenosti poukazují na to, že Nimbus® Gold vykazuje vysokou účinnost nezávisle na půdním druhu

Účinnost a doporučeni k aplikaci

Registrovaná dávka přípravku Nimbus® Gold je 2,5 l/ha. Díky ideálně zvolenému poměru tří účinných látek v moderní ZC formulaci je proti širokému spektru plevelů plně postačující aplikace 2,0–2,25 l/ha (viz. graf 1 s porovnáním účinnosti 2,, vs. 2,5 l/ha Nimbus® Gold).

Graf 1: Srovnání účinnosti Nimbus® Gold 2,0 a 2,5 l/ha proti spektru plevelů
Graf 1: Srovnání účinnosti Nimbus® Gold 2,0 a 2,5 l/ha proti spektru plevelů

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 203x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail