Chemap Agro s.r.o.

Nová formulace osvědčeného pendimethalinu - Pendifin 400 SC

20. 04. 2018 Ing. Jaroslav Bašta; Agro Aliance s.r.o. Plevele Zobrazeno 487x

Včasné odstranění konkurence plevelů je jednou ze základních podmínek úspěšného pěstování všech plodin, s velkým důrazem pak u plodin setých tzv. „na široko“ (luskoviny, kukuřice, slunečnice). U těchto plodin je první část vegetační doby velmi závislá na kvalitní ochraně před vzcházejícími plevely, minimálně do té doby, než jsou kulturní plodiny schopné konkurovat plevelům. Tj. než mají vytvořenu dostatečnou listovou plochu, zaručující jednak příjem slunečních paprsků a tím i výkonnou fotosyntézu, ale také mohutný kořenový systém zajišťující dostatek vody a živin. Toto kritické období je v závislosti na klimatických podmínkách různě dlouhé a liší se rok od roku. Agronom však potřebuje mít jistotu, aby měl plochy v bezplevelném stavu do plného zapojení porostů a ještě lépe o několik týdnů déle. Nikoli však s omezením osevu následných plodin, které bude po sklizni vysévat na podzim.

Agronutrition

Selektivním herbicidem, který splňuje výše uvedená náročná výběrová kriteria, je Pendifin 400 SC s účinnou látkou (pendimethalin 400 g/l). Tento systémový přípravek hubí velmi široké spektrum jednoletých plevelů a poskytuje optimální, několika měsíční reziduální ochranu proti nově vzcházejícím plevelům. Je registrován do více než 20 plodin a je jedním ze základních pilířů ochrany luskovin, kukuřice, slunečnice a celé řady zelenin.

Hubí spolehlivě jednoděložné plevele: psárka polní, chundelka metlice, rosička krvavá, ježatka kuří noha, proso vláknité, proso obecné, lipnice obecná, béry, čirok halepský ze semene. Mezi citlivé dvouděložné plevele patří mračňák Theophrastův, hlaváček letní, nepatrnec rolní, laskavce, drchnička rolní, rmeny, lebeda rozkladitá, kokoška pastuší tobolka, vesnovka obecná, ostrokvět chudokvětý, hulevníkovec lékařský, merlíky, zemědým lékařský, svízele, hluchavky, bažanka roční, heřmánky, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesna, šrucha zelná, pryskyřníky, ohnice polní, hořčice rolní, lilek černý, mléč, ptačinec žabinec, vratič obecný, kopřiva žahavka, rozrazily, violka rolní. Nepůsobí na hluboko kořenící vytrvalé plevele (pcháč oset, svlačec rolní, pýr plazivý či podběl lékařský).

Účinná látka pendimethalin je přijímána rostlinami zejména kořeny, hypokotylem i listy. V plevelných rostlinách inhibuje počáteční růst a vývoj klíčících citlivých druhů rostlin. Zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití.

Pendifin 400 SC se ve většině plodin aplikuje preemergentně v dávce od 3,3 l/ha zpravidla do 4,1 l/ha, u slunečnice, ovocných sadů, révy vinné a vybraných druhů zeleniny až do 5,0 l/ha. Délka reziduálního účinku je závislá na použité dávce, druhu půdy a množství srážek.

Pendifin 400 SC může být také použit při časně postemergentní aplikaci, kdy jednoděložné plevele jsou maximálně v růstové fázi 1,5 listu a dvouděložné plevele max. ve fázi 1. páru pravých listů. Na plevele v pokročilejší růstové fázi již nepůsobí.

Přípravek je registrován k hubení plevelů jednoletých jednoděložných a plevelů jednoletých dvouděložných v kukuřici, ozimých obilninách (ozimá pšenice, ozimý ječmen, tritikale), hrachu, slunečnici, cibuli, česneku, póru, sóji, fazolu, mrkvi, petrželi, ve výsadbách rajčat, celeru, košťálové zeleniny, tabáku, jahodníku, v ovocných sadech (jádroviny, peckoviny), révě vinné, v travách na semeno, lupině a k inhibici bočních výhonů tabáku.

Doporučení k aplikaci

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Při aplikaci na lehkých půdách je nutné použít dávkování přípravku na spodní hranici uvedeného rozmezí. Mělké zapravení přípravku do půdy (2–3 cm) zvyšuje účinnost především za sušších podmínek na prosovité trávy.

Závěr

Nově registrovaný selektivní herbicid Pendifin 400 SC se svým rozsahem registrací a kvalitní formulací plně vyrovná doposud používaným standardům. Čím se však od nich bude odlišovat je cena za litr. Ta bude pro Vás mnohem zajímavější, takže hektarové náklady se výrazně sníží, což v době nízkých výkupních cen komodit jistě uvítáte.

inz

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 203x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail