BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Nová úroveň herbicidního ošetření Onyx Extra

07. 06. 2023 Ing. Pavel Hasman; Certis Belchim Plevele Zobrazeno 363x

Sortiment herbicidů registrovaných preemergentně do kukuřice je čím dál užší, alespoň co se týče účinných látek a jejich dávkování. Půdní herbicidy navíc potřebují dostatek srážek po výsevu kukuřice, aby mohly vykázat uspokojivou účinnost. To platí především na těžších půdách, kde jsou herbicidy za sucha pevněji poutány. Zdárným příkladem jsou poslední suché roky, kde velmi často dochází k selhání účinnosti preemergentních, ale také velmi časných postemergentních herbicidních ošetření. Takovéto porosty je pak nutné dodatečně ošetřit postemergentně, což sebou nese zvýšené náklady a způsobuje pracovní špičky.

Proseeds

Cílené základní postemergentní ošetření kukuřice však představuje rovněž určitá rizika, zejména na pozemcích s velmi vysokou intenzitou zaplevelení rychle rostoucími druhy plevelů, které mohou konkurovat kukuřici již velmi brzy po vzejití. Postemergentní ošetření je proto třeba provést včas, ideálně ve fázi 3–6 listů kukuřice, kdy jsou plevele ještě obvykle k herbicidům citlivé, a plodina není náchylná k poškození. V posledních letech se ukazuje, že ideální termín pro ošetření je právě na rozhraní velmi časných postemergentních ošetřeních a klasických postemergentních ošetřeních tzn. v období 3–4 listů kukuřice. A to je právě i ideální termín pro použití nově zaregistrovaného přípravku Onyx Extra.

Booster efekt

Společnost Certis Belchim má ve svém portfóliu již několik let herbicid Onyx obsahující účinnou látku pyridát. Tato účinní látka patří do skupiny fenylpyridazinů, která je přijímána listovou plochou a následně inhibuje fotosystém II (PS II). Účinek se projevuje žloutnutím, následným usychání a odumíráním plevelů. Pyridát je jedinou účinnou látkou dané skupiny na trhu.

Výsledky s použitím Onyxu ukázaly, že kromě výborného působení na některé plevele jako jsou např. merlíky, laskavcelebedy vykazuje při kombinaci s účinnými látkami ze skupiny triketonů (mesotrion, tembotrion, sulcotrion) tzv. Booster efekt tzn. zvyšuje se vzájemná účinnost těchto látek. Tento efekt můžeme vyjádřit i matematicky, kdy 1+1 se nerovná 2, ale 3. Velmi dobře je tento efekt viditelný na plevelu ježatka kuří noha, kde samostatně Onyx nebo Temsa (mesotrion) nemají dostatečnou účinnost, ale jejich vzájemná kombinace vykazuje vysokou účinnost přes 95 %.

Onyx Extra

Z tohoto důvodu byl vyvinut přípravek Onyx Extra, který obsahuje právě pyridát 300 g/l a mesotrion 90 g/l ve formulaci OD, kdy olejová disperze zesiluje účinek i za sucha. Účinná látka mesotrion je přijímána listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a bazipetálně. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5–7 dní. Obě účinné látky již prošly obnovovacím procesem registrace a pro své velmi dobré ekotoxikologické vlastnosti byl proto přípravek povolen až do roku 2031.

Flexibilita a rychlost účinku

Doporučená dávka je 1,0 l/ha. Jak již bylo zmíněno, optimální termín ošetření je okolo 3.–4. listu. Jelikož je však Onyx Extra vysoce selektivní, může být tato kombinace použita již od 2 listu nebo naopak až do 8 listu. Plného efektu je obvykle dosaženo velmi rychle již do 7-10 dnů po aplikaci. Jelikož výnosové prvky kukuřice se vytváří již v těchto raných stádiích, je tato vlastnost velmi důležitá. Je možné tento přípravek používat jak do kukuřice na zrno, kukuřice na siláž či na osivo. Pokud bychom aplikovali Onyx Extra dříve na cca 2 list (v termínu CPOST) je vhodné zesílit reziduální účinnost přidání např. úč. látky dimethenamid-P (Campus. Outlook) v dávce 0,8 l/ha, dávku Onyx Extra pak můžeme v této kombinaci snížit na 0,8 l/ha. Pokud máme pozemky, kde se vyskytuje pýr nebo přerostlá ježatka kuří noha (ve stádiu 3 a více listů) je vhodné do kombinace zařadit úč. l. nicoslulfuron (Fornet Extra 6 OD, Samson Extra OD) v dávce 0,4–0,5 l/ha.

Antirezistentní strategie

Toto v posledních letech často skloňované slovní spojení je určitě aktuální i v herbicidní ochraně kukuřic. Onyx Extra velmi dobře naplňuje smysl tohoto postupu, jelikož účinné látky v něm obsažené jsou z rozdílných skupinách, mají jiný mechanismus účinku a neobsahuje v poslední době hojně používané ASL inhibitory ani terbuthylazin.

Poměr cena/výkon

V neposlední řadě je potřeba zmínit cenu, ta je na ošetření 1 ha přípravkem Onyx Extra 1 560 Kč v ceníkových cenách. Dostaneme se tak na jednu z nejnižších cen při herbicidním ošetření kukuřice. A velkého favorita v porovnání cena/výkon.

Související články

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

22. 09. 2023 Ing. Lubomír Jůza; Corteva Agriscience Plevele Zobrazeno 128x

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 284x

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

15. 09. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 231x

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2022/23

10. 09. 2023 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Luděk Procházka, Ing. Dita Hiřmanová; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 422x

Nově se šířící plevele v porostech ozimé řepky

08. 09. 2023 Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 344x

Další články v kategorii Plevele

detail