BASF
BASF
BASF

Ozimé obilniny je třeba odplevelit a dočistit na jaře

29. 04. 2022 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Plevele Zobrazeno 296x

Výkupní ceny obilnin byly v době sepsání tohoto článku zajímavé a pokud na této úrovní zůstanou, lépe ještě porostou, vyplatí se do obilnin na jaře investovat. Prvním vstupem do obilnin by i přes vysokou cenu mělo být dusíkaté hnojení a hned za ním je již čas myslet na odplevelení nebo dočištění obilnin od plevelů.

Proseeds

Pokud nebyla ozimá obilnina ošetřena proti plevelům na podzim a na pozemku se vyskytuje jak chundelka metlice, případně další trávovité plevele, tak i široké spektrum dvouděložných, je nejvhodnějším vstupem aplikace Orcane v dávce 50 g/ha společně se smáčedlem Šaman 0,4 l/ha. Pokud jsou na pozemku jen dvouděložné plevele, je nejúčinnější aplikace Mustangu 4×4 nebo Mustangu Forte.

Pěstujete-li obilniny na pozemcích v OP II. st. podzemních i povrchových vod nebo na svazích, je možno opět proti chundelce a prakticky kompletnímu spektru dvouděložných použít Orcane a v případě, že jsou na pozemku pouze dvouděložné, je vhodné aplikovat Zypar.

Nejspolehlivějším odplevelením ozimé pšenice, žita a tritikale od chundelky metlice a nejširšího spektra dvouděložných plevelů zajistí aplikace herbicidu Orcane se smáčedlem Šaman (50 g + 0,4 l/ha)
Nejspolehlivějším odplevelením ozimé pšenice, žita a tritikale od chundelky metlice a nejširšího spektra dvouděložných plevelů zajistí aplikace herbicidu Orcane se smáčedlem Šaman (50 g + 0,4 l/ha)

Odplevelení ozimé pšenice, žita a tritikale

Naprosto nejspolehlivějším způsobem odplevelení ozimé pšenice, žita či triticale od chundelky metlice a prakticky kompletního spektra dvouděložných plevelů je aplikace širokospektrálního herbicidu Orcane. Ten vyhubí spolehlivě chundelku metlici, vzešlý oves hluchý a dostatečně potlačí i sveřepy do začátku odnožování. Pro navýšení účinku na sveřepy je možno přidat Corello 100 g/ha. Orcanee vyhubí téměř kompletní spektrum dvouděložných plevelů. Přípravek se aplikuje ve vodě společně s hypersmáčedlem Šaman v dávce 0,4 l/ha. Orcane je možno aplikovat na jaře ihned, jakmile plevele obnoví po zimě vegetační růst, až do 2. kolénka ošetřované obilniny. Podrobný účinek Orcane v dávce 50 g/ha + Šaman 0,4 l/ha je uveden v tabulce 1.

Tab. 1: Účinek herbicidu Orcane na vybrané plevele

Plevel

Orcane 50 g/ha + Šaman 0,4 l/ha

Chundelka metlice

++++

Oves hluchý

+++

Sveřep jalový

+++

Svízel přítula

+++

Heřmánkovité plevele

+++

Výdrol řepky

+++

Kokoška pastuší tobolka

+++

Penízek rolní

+++

Úhorník mnohodílný

+++

Konopice polní

+++

Violka rolní a trojbarevná

+++

Ptačinec prostřední

+++

Mléče

+++

Chrpa modrák

+++

Mák vlčí

++++

Výdrol slunečnice

+++

Pcháč oset

+

Pohanka svlačcovitá

+++

Merlíky a lebedy

++++

Laskavec ohnutý

+++

Pěťour maloúborný

+++

Kakosty

+++

Rdesna

+++

Hluchavka objímavá

+++

Hluchavka nachová

+++

Zemědým

+++

Rozrazil perský

+++

Rozrazil břečťanolistý

+++

++++ účinek 98–100 %, +++ účinek 85–98 %, ++ účinek 70–85 %, + účinek 50–70 %, - účinek 0–50 %

Aplikace Huricane po zavedení herbicidu Orcane

Širokospektrální herbicid Orcane v účinku na většinu plevelů předčí prověřený herbicid Huricane, a to ještě za nižší cenu. Výhody Orcane oproti Huricane jsou především následující:

  • Orcane neobsahuje aminopyralid a po jeho aplikaci lze v řepce použít dnes nejvýhodnější herbicid Metazamix,
  • tankmix Orcane se smáčedlem Šaman spolehlivě hubí i kakosty, zemědým, hluchavky, mák vlčí, kde je účinek Huricane především při přerůstání těchto plevelů slabší,
  • herbicid Orcane obsahuje více pyroxsulamu, a  tím zajišťuje jistější účinek proti trávovitým plevelům včetně sveřepů a  pýru, které výrazně potlačuje,
  • v OP II. st. podzemních i povrchových vod a na svazích je možno použít Orcane i Huricane.

Na druhou stranu Huricane má lepší účinek na pcháč oset. Proto ho doporučujeme především do podniků, které nepěstují ozimou řepku a mají na pozemcích vyšší výskyt pcháče osetu. Oba herbicidy je možno použít v pšenici, žitu a tritikale.

Jak odplevelit obilniny od dvouděložných plevelů?

Nejširší spektrum účinku a nejvýhodnější poměr cena/účinek vykazuje nyní ve všech obilninách mimo ovsa aplikace Mustangu 4×4. Lepší přípravek na dvouděložné plevele v obilninách v současnosti nekoupíte. Jediným jeho omezením je vyloučení z OP II. st. podzemních i povrchových vod.

Druhým nejúčinnějším přípravkem pro ošetření všech ozimých i jarních obilnin proti plevelům je Mustang Forte. Oproti Mustangu 4×4 je možno Mustang Forte použít v OP II. st. povrchových vod. Takže máte-li pozemky s tímto omezením, použijte proti dvouděložným plevelům Mustang Forte.

Pokud hledáte přípravek bez omezení a na dvouděložné plevele stále velmi účinný, zvolte širokospektrální herbicid Zypar, který je proti Mustangu Forte slabší v účinku především na violky a pcháče. Naopak je díky nové účinné látce arylex účinnější na zemědým, kakosty a máky. Ale hlavně Zypar byl sestaven tak, aby vedle velmi širokospektrálního účinku neměl téměř žádná omezení, takže Zypar je možno aplikovat v OP II. st. podzemních i povrchových vod, na svazích a je ho možno použít v obilninách již od podzimu, přes časné jaro až do BBCH 45, tedy naduření listové pochvy. Druhý přípravek s takto volným použitím, širokým aplikačním oknem a minimem omezení na českém trhu nenajdete.

Technologie Mustang 4×4 je v současnosti nejúčinnějším odplevelením všech ozimých a jarních obilnin od kompletního spektra dvouděložných plevelů
Technologie Mustang 4×4 je v současnosti nejúčinnějším odplevelením všech ozimých a  jarních obilnin od kompletního spektra dvouděložných plevelů

Jak v současnosti přípravky Orcane a Technologii Mustang 4×4 správně použít?

U všech pozemků, kde je oseta ozimá pšenice, žito nebo tritikale, postačuje jen zjistit, zda na pozemku je nebo není chundelka metlice.

  • Pokud je na pozemku chundelka, je nejvhodnějším řešením aplikace širokospektrálního herbicidu Orcane v dávce 50 g/ha + smáčedlo Šaman 0,4 l/ha. V této dávce vyhubí nejenom chundelku metlici, ale i oves hluchý do začátku prodlužování. K Orcane je vždy nutno přidat smáčedlo Šaman v dávce 0,4 l/ha. Vedle chundelky metlice vyhubí prakticky kompletní spektrum dvouděložných plevelů včetně zemědýmu, kakostů, violek, rozrazilů, máku vlčího a mnoha dalších.
  • Jestliže v porostu ozimé obilniny nenajdete chundelku metlici, je nejvhodnějším řešením aplikace Technologie Mustang 4×4 v dávce 1,0 l/ha (0,75 l/ha Mustangu Forte + 0,25 l/ha Pixxaro) nebo Mustangu Forte v dávce 1,0 l/ha.
  • Pokud najdeme chundelku metlici v ozimém ječmeni, nelze použít Orcane, ale je možno přidat k Mustangu Forte chundelkohubný přípravek jako například Axial Plus.

Zypar - herbicid do OP II. st. a na svahy s použitím až do BBCH 45

Herbicid Zypar byl vyvinut tak, aby měl minimální omezení pro použití. Přitom ale pokrývá velmi široké spektrum dvouděložných plevelů, jak ukazuje tabulka 2.

Aplikuje se v ozimých obilninách v dávce 0,75 l/ha a v jařinách v dávce 0,6 l/ha na nízké růstové fáze plevelů. Za příhodných podmínek (většinou do konce dubna) je možno Zypar aplikovat i s tekutými hnojivy typu DAM 390. Jeho široká registrace umožňuje aplikaci již od podzimu až do začátku metání (BBCH 45), a tak může být použit, pokud v porostu přerostly svízel přítula, hluchavky, zemědýmy nebo se dodatečně objevily merlíky. Má dostatečný potlačující účinek i na přerostlé máky, heřmánkovité plevele, chrpu, kakosty, brukvovité, či výdrol řepky. Je třeba, aby byl aplikován ještě před květem přerůstajících plevelů a je třeba aplikovat maximální registrovanou dávku 1,0 l/ha.

Zypar je také ideální přípravek pro jarní opravy podzimních aplikací herbicidů, kdy v porostu zůstaly svízel přítula, zemědýmy, kakosty, heřmánky, mák vlčí, výdrol řepky a další obtížně hubitelné plevele.

Zypar je tekutý přípravek velmi jednoduchý na použití a obsahuje smáčedlo pro zvýšení plevelohubného účinku. V případě potřeby je možno Zypar kombinovat i s přípravky proti chundelce metlici, jako například s Axialem Plus.

Po aplikaci Zyparu a sklizni obilniny na zrno mohou být následně vysévány bez omezení všechny plodiny. U citlivějších plodin jako sója, jetel, vojtěška nebo slunečnice je doporučeno provést podzimní orbu.

Tab. 2: Účinek herbicidu Zypar na vybrané plevele

Plevel

Zypar 0,6 l/ha

v jarních obilninách na rané fáze plevelů

Zypar 0,75 l/ha

běžné ošetření ozimů

Zypar 1,0 l/ha

pozdní ošetření na přerůstající plevele

Svízel přítula

+++

++++

++++

Heřmánkovité plevele

+++

+++

+++

Výdrol řepky

+++

+++

+++

Kokoška pastuší tobolka

+++

+++

+++

Penízek rolní

+++

+++

+++

Úhorník mnohodílný

+++

+++

+++

Konopice polní

++

++

+++

Violka rolní a trojbarevná

-

-

-

Ptačinec prostřední

+++

+++

+++

Mléče

+++

+++

+++

Chrpa modrák

++

++

++

Mák vlčí

+++

+++

+++

Výdrol slunečnice

+++

+++

+++

Pcháč oset

+

+

+

Pohanka svlačcovitá

+++

+++

+++

Merlíky a lebedy

+++

+++

+++

Laskavec ohnutý

++

++

++

Pěťour maloúborný

+++

+++

+++

Kakosty

++

++

+++

Rdesna

++

++

++

Hluchavka objímavá

+++

++++

++++

Hluchavka nachová

+++

++++

++++

Zemědým

+++

+++

++++

Rozrazil perský

+

+

+

Rozrazil břečťanolistý

+

+

+

Chundelka metlice a další trávy

-

-

-

++++ účinek 98–100 %, +++ účinek 85–98 %, ++ účinek 70–85 %, + účinek 50–70 %, - účinek 0–50 %

Porosty obilnin v OP II. st. podzemních a povrchových vod a na svazích je možno ošetřit širokospektrálním herbicidem Zypar, který lze aplikovat až do fáze začátku metání obilnin
Porosty obilnin v OP II. st. podzemních a povrchových vod a na svazích je možno ošetřit širokospektrálním herbicidem Zypar, který lze aplikovat až do fáze začátku metání obilnin

Je možné hubit sveřepy na jaře?

Sveřepy, především sveřep jalový, patří mezi plevele, které se začaly rychle šířit ve všech oblastech pěstování obilnin. Nejprve zaplevelí okraje pozemku a postupně se rozšíří plošně. Sveřepy lze v současnosti optimálně hubit následujícími způsoby:

  • Pokud nebyl porost ozimé pšenice, žita nebo tritikale odplevelen v podzimním období, je nejvhodnějším řešením TM herbicidů Orcane a Corello se smáčedlem Šaman (50 g + 100 g + 0,4 l/ha). Tato kombinace vyhubí nejenom sveřepy, ale i prakticky všechny ostatní plevele přítomné na pozemku včetně chundelky, ovsa hluchého a pokud je na pozemku přítomný pýr, tak ten již v daném roce nebude pokračovat v růstu. Musí být ale v době ošetření vzešlý.
  • Jestliže byla ozimá pšenice, žito nebo tritikale odpleveleno již na podzim a na pozemku zůstaly jen sveřepy, případně vzchází svízel, výdrol slunečnice, řepky, brukvovité plevele apod., postačuje samostatná aplikace Corella se smáčedlem Šaman (250 g + 0,4 l/ha). Herbicid Corello při aplikaci proti sveřepům nedoporučujeme aplikovat v DAM 390 z důvodů nutnosti přidání smáčedla Šaman.

Aplikace Huricane a Corella není možná v ozimém i jarním ječmeni a v ovsu.

Související články

Herbicidy pro preemergentní ošetření kukuřice do všech podmínek

15. 05. 2022 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 130x

Kukuřice bez plevelů

15. 05. 2022 Ing. Vladimír Čech; AG NOVACHEM s.r.o. Plevele Zobrazeno 134x

Incelo® vám přinese klid

05. 05. 2022 Ing. Josef Suchánek, Bayer s.r.o. Praha Plevele Zobrazeno 237x

Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce

02. 05. 2022 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Plevele Zobrazeno 198x

Herbicidní rezistence u heřmánkovce nevonného v ČR

27. 04. 2022 Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 236x

Další články v kategorii Plevele

detail