Chemap Agro s.r.o.

Plevele v obilninách na jaře neutečou

25. 04. 2020 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Plevele Zobrazeno 382x

Husar® Star je nový herbicid pro jarní ošetření pšenice ozimé, tritikale ozimého a žita ozimého. Působí proti velmi širokému spektru trávovitých a dvouděložných plevelů. Granulovaná formulace přináší možnost aplikovat se smáčedlem Mero® nebo v kapalném hnojivu DAM 390. Jeho použití není vyloučeno z OP II. stupně podzemních a povrchových vod. Kombinace se smáčedlem podporuje účinnost i za méně příznivých suchých nebo chladných podmínek.

Proseeds

Systémové působení

Husar® Star je kombinací dvou účinných látek ze skupiny sulfonylmočovin (HRAC skupina B) a safeneru. Jsou přijímány převážně listy plevelů, v menší míře i kořeny z půdy. Herbicid účinkuje proti vzešlým, vzcházejícím a klíčícím plevelům. Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci herbicidu růst, jsou deformovány a postupně během 4–6 týdnů odumírají. Přípravek má v závislosti na vlhkosti půdy reziduální účinnost po dobu 2–3 týdnů. Obsažený safener urychluje odbourávání účinných látek v obilninách.

Možnost širokého použití

Granulovaná formulace herbicidu Husar® Star umožňuje flexibilní použití buď se smáčedlem nebo v kombinaci s kapalným hnojivem DAM 390. Mero® je smáčedlo na bázi řepkového oleje, které zlepšuje vlastnosti aplikační kapaliny. Zvyšuje přilnavost na listech plevelů, a tím také odolnost dešťovým srážkám. Kombinace se smáčedlem Mero® zesiluje penetraci účinných látek do pletiv plevelů a stabilizuje účinnost zejména za nepříznivých podmínek pro účinnost herbicidů (dlouhodobé sucho, nízká relativní vzdušná vlhkost nebo dlouhodobě chladné období).

Řešení běžných plevelů včetně ovsa hluchého

Husar® Star hubí řadu jednoletých trav, zejména chundelku metlici, lipnici roční, ježatku kuří nohu, jílky, výdrol jílků a oves hluchý. Mezi široké spektrum citlivých dvouděložných plevelů patří kromě běžných plevelů také hluchavky, konopice, kakosty, rozrazily, violky, zemědým lékařským a výdrol řepky, slunečnice a máku.

Trávy včetně ovsa hluchého jsou nejcitlivější od fáze 2 listů až do konce odnožování. Chundelka metlice je citlivá až do fáze 1. kolénka, dvouděložné plevele od vzcházení do 6–8 listů. Svízel přítula je spolehlivě huben do fáze 8–10 přeslenů. Pcháč oset je huben nejlépe ve fázi přízemní růžice až do výšky 15–20 cm.

Doporučení pro aplikaci

Husar® Star se aplikuje v dávce 0,3 kg/ha se smáčedlem Mero® v dávce 1,0 l/ha. Herbicid je určen pro jarní postemergentní ošetření pšenice ozimé, žita ozimého a tritikale ozimého od začátku odnožování až do fáze 2. kolénka (BBCH 21–32). V takovém případě nelze přidávat smáčedlo. Nižší dávky přípravku je možné použít dle etikety při slabším zaplevelení (zejména chundelkou metlicí) nebo při výskytu úzkého spektra plevelů. Z hlediska antirezistentní strategie, pokrytí problémových, obtížně hubitelných a vytrvalých plevelů je doporučeno používat plnou dávku.

Husar® Star lze kombinovat s běžně používanými fungicidy, insekticidy, regulátory růstu na bázi chlormequat-chloridu, s ověřenými listovými hnojivy a kapalným hnojivem DAM 390.

Pšenice ozimá ošetřená herbicidem Husar® Star zůstává bez výskytu chundelky, ovsa hluchého a ostatních plevelů
Pšenice ozimá ošetřená herbicidem Husar® Star zůstává bez výskytu chundelky, ovsa hluchého a ostatních plevelů

Související články

Regulace trávovitých plevelů v kukuřici

23. 05. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 243x

Změny druhového spektra plevelů v jarním ječmeni

18. 05. 2020 Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 347x

První zkušenosti s Conviso Smart cukrovou řepou v ČR

17. 05. 2020 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 273x

Regulace plevelů v bramborách - současnost a perspektivy

17. 05. 2020 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Plevele Zobrazeno 462x

Expanze vlhkomilných plevelů na orné půdě

13. 05. 2020 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Ing. Jan Štrobach, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně Plevele Zobrazeno 369x

Další články v kategorii Plevele

detail